Prawda w mediach: między ideałem a iluzją?


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 14-15 maja 2009

Opis:

Będzie to III Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów.

Organizatorzy:

Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej
Sekcja "Aksjologia Komunikowania" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej