Pastorálna starostlivos na počiatku 21. staročia


  • Miejsce: Prešov - Gréckokatolícka teologická fakulta
  • Termin: 31 marca 2009

Organizatorzy:

Gréckokatolícka teologická fakulta (Prešovská univerzita v Prešove)
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej