II cz. VI Międzynarodowej Konferencji Etyki Mediów "Wartości w mediach – wartość mediów"


  • Miejsce: Kraków, ul. Franciszkańska 1, s. 111
  • Termin: 15 listopada 2012

Organizatorzy:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 

Program:

15.00 otwarcie konferencji: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
15.10 Wartości w telewizji, ks. dr hab. Andrzej Baczyński, prof. UPJPII/ks. dr Michał Legan
15.30 projekcja filmów po warsztatach MEDIA VALOR AKADEMIA z udziałem autorów, prowadzenie: red. Bernadetta Cich
16.45 panel dyskusyjny pod patronatem SDP: Media i wartości okiem praktyków, dr Krzysztof Gurba (prowadzenie), red. Piotr Legutko, red. Andrzej Stawiarski, red. Tomasz Szymborski