Człowiek we Wszechświecie


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 12-14 grudnia 2008

Organizatorzy:

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Wydział Filozoficzny
ul. Franciszkańska 1
31–004 Kraków

Koło Naukowe Filozofii Przyrody PAT
Kontakt: Martyna Krzykawska
kom.: 509041441
e-mail: martyna.krzykawska@uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Filozofii PAT
Kontakt: Zofia Sajdek
kom.: 608 029 910
e-mail: sajdek@onet.eu
 

Program:

12.12.2008
14:30 - Oficjalne rozpoczęcie Konferencji "Człowiek we Wszechświecie"
Sesja I – prowadząca: Zofia Sajdek
14:50 - Michał Bizoń: Platońskie i pitagorejskie źródła heliocentryzmu Kopernika
15:10 - Sylwia Wojas: Zmiany w postrzeganiu natury czasu wraz z rozwojem filozoficznej, religijnej i naukowej myśli ludzkiej
15:30 - Łukasz Lamża: Fundamentalna nauka o przyrodzie – nomotetyczna czy idiograficzna?
15:50 - dyskusja
16:10 - przerwa na kawę
16:30 -Maja Niestrój: Jak fenomenologia może współpracować z nauką?
16:50 - Piotr Szczepański: Od eksperymentu do interpretacji – czyli jak hermeneutyczna teoria doświadczenia pomaga zrozumieć świat
17:10 - dyskusja
17:30 - przerwa
17:40 - Hanna Michalczyk: Nie ma ścisłości bez frywolności - koncepcja retoryki w ujęciu Ch. S. Peirce\\\'a.
18:00 - Tomasz Pawlik: Język uniwersalny nauki. Czy warto go szukać?
18:20 - Marta Sajdek: Muzyka, język, znaczenie. Specyfika umysłu muzycznego w myśli J. A. Slobody
18:40 - dyskusja
19:00 - Zakończenie I dnia Konferencji
13.12.2008
09:00 - Rozpoczęcie II dnia Konferencji
Sesja II – prowadząca: Martyna Krzykawska
09:20 - Aleksander Kurek: Próba umatematycznienia światopoglądu człowieka
09:40 - Krzysztof Rykaczewski: Bóg jest matematykiem?
10:00 - Jakub Dziadkowiec: Poszukiwanie sensu we wszechświecie emergentnym
10:20 - dyskusja
10:40 - przerwa na kawę
11:00 - Marta Zaręba, Adam Andrzejewski: Człowiek w obliczu redukcji. Z analitycznej ontologii człowieka
11:20 - Katarzyna Kobos: Idealizacja w służbie eksperymentu
11:40 - dyskusja
12:00 - Zofia Sajdek: Co łączy człowieka ze światem? Elementy metafizyki Petera Strawsona
12:20 - Mikołaj Małecki: Poręczność świata w kontekście myśli Anaksagorasa i Heideggera
12:40 - Mateusz Pabian: Pragmatyzm jako metoda rozstrzygania kwestii metafizycznych
13:00 - dyskusja
13:20 - obiad
Sesja III – prowadzący: Michał Pospiszyl
15:00 - Paweł Janik: Rozwój wiedzy i rozwój osobowości w myśli Paula Feyerabenda
15:20 - Przemysław Radzyński: Drogi do ewolucjonizmu teistycznego. Etapy rozwoju wybranych poglądów na ewolucjonizm
15:40 - dyskusja
16:00 - Rafał Beniowski: Filozofia i informatyka. Konsekwencje filozoficzne wynikające z gwałtownego rozwoju współczesnej informatyki
16:20 - Marek Kłocewiak: Granice metody informatycznej
16:40 - dyskusja
17:00 - przerwa na kawę
17:20 - Hanna Schudy: Odpowiedzialność człowieka za ożywioną sferę uniwersum
17:40 - Anna Madej: Wybrane wartości jako kategorie badawcze w nauce
18:00 - Monika Marczuk: Człowiek – ekstremalna aberracja świata. Antropologia osobliwości Charlesa Baudelaire’a
18:20 - dyskusja
18:40 - przerwa
18:50 - Ewelina Mika : Człowiek wobec wszechświata widziany z perspektywy filozofa i poety. Kilka słów o spotkaniu filozofii Henryka Elzenberga i twórczości Zbigniewa Herberta
19:10 - Magdalena Kiełkowicz: O pięknie i miłości do Wszechświata o. Pierra Teilharda de Chardin
19:30 - Jan Burnatowski: Człowiek pomiędzy Erosem a Tanatosem - protagonista \\\"Balu wdów i wdowców\\\" Mariana Pankowskiego
19:50 - dyskusja
20:10 - Zakończenie II dnia Konferencji
14.12.2008
09:00 - Rozpoczęcie III dnia Konferencji
Sesja IV – prowadząca: Monika Marczuk
09:20 - Konrad Szocik: Koncepcja człowieka według antropologii filozoficznej Maxa Schelera
09:40 - Agata Wilczek: Ziemia jako scena ludzkiego dramatu – zagadnienie świata w filozofii Józefa Tischnera
10:00 - dyskusja
10:20 - przerwa na kawę
10:40 - Marcin Polak: Czy język potoczny może być źródłem wiedzy o wszechświecie?
11.00 - Martyna Krzykawska: Człowiek zatomizowany i człowiek na nowo zespolony – czyli o człowieku jako przedmiocie badań science
11:20 - Mateusz Hohol: Niekomputacyjny świat umysłu Rogera Penrose’a
11:40 - dyskusja
12:00 - Piotr Olczykowski: Czy człowiek poznając świat obdarza go racjonalnością?
12:20 - Ewa Wyrębska: Jak dany jest nam świat? Pojęcie przedmiotu zewnętrznego w filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta
12:40 - Elżbieta Kaczmarczyk: Transdyscyplinarność i konsiliencja wiedzy jako szansa na zgłębienie tajemnic wszechświata a zagadnienie granic nauki jako granic poznania
13:00 - dyskusja
13:20 - przerwa na kawę
13:40 - Artur Sułowski: Fizyka i Teologia – dwie drogi wiodące do poznania człowieka i Boga
14:00 - Daniel Dąbrowski: Michała Hellera kreacjonistyczne stanowisko wobec początku Wszechświata
14:20 - Michał Pospiszyl: Czy zło jest matematyczne? Wokół problemu zła i hellerowskiej hipotezy o matematyczności świata
14:40 - dyskusja
15:00 - obiad
16:30 - Wykład ks. prof. dr hab. Michała Hellera
17:30 - Dyskusja: Człowiek z perspektywy nauk przyrodniczych i humanistycznych - dwie prawdy czy dwie odsłony tego samego?
Uczestnicy: ks. prof. dr hab. Michał Heller oraz prof. dr hab. Karol Tarnowski
Dyskusje poprowadzi: dr Maria Piesko.
19:00 – Zakończenie Konferencji