Evangelium Vitae - most ku przyszłości


  • Miejsce: Kraków, ul. Podzamcze 8, auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie
  • Termin: 4 listopada 2010

Opis:

Sympozjum zorganizowane jest w 15-lecie ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Evangelium vitae".

Organizatorzy:

Instytut Nauk o Rodzinie (Wydział Nauk Społecznych UPJPII)

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII

Katedry Teologii Moralnej Ogólnej i Szczegółowej Wydziału Teologicznego UPJPII
 

Program:

9.00 - 9.20 - Przywitanie uczestników i wprowadzenie
9.20 - 9.40 - Biblijne podstawy encykliki Evangelium vitae (ks. prof. dr hab. T. Jelonek UPJPII, Kraków)
9.40 - 10.00 - Prawo naturalne jako aksjologiczny fundament ochrony życia w świetle dokumentu międzynarodowej komisji teologicznej "W poszukiwaniu etyki uniwersalnej" (ks. dr hab. A. Filipowicz SI, UKSW Warszawa)
10.00 - 10.20 - Ochrona funkcji prokreacyjnych małżeństwa w świetle encykliki Evangelium vitae (ks. prof. dr hab. S. Warzeszak, UKSW Warszawa)
10.20 - 10.40 - "Praktické recepcie encykliky Evangelium vitae v slovenských rodinách" (Prof. ThDr. S. Vojtko, Bratysława)
10.40 - 10.50 - Prezentacja najnowszego dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej "W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne" (o. dr Jerzy Brusiło, UPJPII, Kraków)
10.50 - 11.20- - Przerwa na kawę
11.20 - 11.40 - Granice genetycznego ulepszania człowieka (prof. dr hab. J. Styrna UJ, Kraków)
11.40 - 12.00 - Sztuczne życie – perspektywy, nadzieje, obawy (dr hab. Z. Polański, UJ Kraków)
12.00 - 12.20 - Problem sztucznej macicy w świetle etyki personalistycznej (ks. dr hab. A. Muszala UPJPII, Kraków)
12.20 - 12.40 - Medycyna na życzenie – perspektywa bioetyczna (ks. prof. dr hab. P. Morciniec UO, Opole)
12.40 - 13.30 - Dyskusja