Misja Bułgarska Zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu


  • Miejsce: Sala Kapitulna w Centrum Resurrectionis, Kraków, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1
  • Termin: 19 lutego 2013

Opis:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Zgromadzenie Zmartwychwstańców Prowincja Polska zapraszają na VII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu [i]Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja[/i]. W tym roku sympozjum odbędzie się 19 lutego 2013 r. pod hasłem [i]Misja Bułgarska Zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu[/i].

Organizatorzy:

Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego Prowincja Polska
 

Program:

Eucharystia pod przewodnictwem J. E. bp. Krzysztofa Nitkiewicza
1. bp dr Krzysztof Nitkiewicz (Sandomierz)
Bułgarski Kościół „sui iuris”
2. bp Christo Proykov (Egzarcha Apostolski w Bułgarii)
Korzenie katolickiej społeczności w Bułgarii sięgające Cyryla i Metodego
3. ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII)
Staranie o pomyślną przyszłość: rola duchowości w świetle wybranych kazań o. Łukasza Wronowskiego CR
4. ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR
Liturgie wschodnie w działalności zmartwychwstańców
5. dr hab. Janina Kostkiewicz, prof. UJ
Filozoficzne podstawy wychowania w pismach twórców systemu pedagogicznego zmartwychwstańców
6. ks. dr Radosław Kimsza (Białystok)
Chrześcijański monastycyzm - jedyna droga przebóstwienia człowieka
7. ks. mgr lic. Wojciech Mleczko CR (Komisja Studiów Zmartwychwstańczych)
Wkład zmartwychwstańców w formację duchowieństwa unickiego
8. ks. mgr Lucjan Bartkowiak CR (Centro Aletti, Rzym)
Ikona Zstąpienia Chrystusa do otchłani
Panel: Misja bułgarska CR wczoraj i dziś (moderuje o. Prowincjał Wiesław Śpiewak CR)
Możliwość zwiedzenie kaplicy wschodniej, a także muzeum i wystawy okolicznościowej.
Nieszpory w obrządku wschodnim
Sesjom będą przewodniczyć:
ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR (UPJPII)
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII)