VII Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów "Rozumieć media - mądrość w mediach?"


  • Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9
  • Termin: 16-17 maja 2013

Opis:

Media są dziś największym areopagiem jako forum wymiany myśli, idei, poglądów i wartości. Areopag był kiedyś symbolem mądrości, symbolem odpowiedzialnej wymiany myśli. Na współczesnym medialnym areopagu pojawiają się wielka mądrość i wielka głupota. Nasza konferencja ma na celu poszukiwanie i wskazanie mechanizmów rozumienia współczesnych mediów, by ich funkcjonalność i oddziaływanie pomnażały mądrość ludzi i służyły rozwojowi społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji.
Media kryją w sobie ogromny potencjał informacji, wiedzy i mądrości, które można i trzeba odkrywać, poznawać i skutecznie wykorzystywać. Niestety, media przyczyniają się także do promowania tandety, głupoty, chamstwa i absurdów. Mądrość i głupota mają nie tylko wymiar poznawczy, ale i konsekwencje etyczne, bo zło wynika często z głupoty. Warto zatem badać współczesne media i poszukiwać medialnych sposobów pomnażania mądrości, która będzie pomniejszać sferę ignorancji i głupoty w sferze prywatnej i publicznej. Odpowiedzi na te i inne problemy i dylematy będziemy szukać w czasie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie [i]Rozumieć media – mądrość w mediach?[/i] w dniach 16–17 maja 2013 roku.

Organizatorzy:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Sekcja "Aksjologia Komunikowania" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej