(Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga


  • Miejsce: Kanonicza 9, sala 111
  • Termin: 19 kwietnia 2013

Organizatorzy:

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII
Komitet organizacyjny:Zofia Sajdek, Dorota Bentke
e-mail: dowody.konferencja@gmail.com, tel.: 663 340 972, 511 406 205
 

Program:

9.00 Zofia Sajdek, O pragnieniu ponad myśleniem, czyli dlaczego argumenty ontologiczne nie dowodzą istnienia Boga
9.30 Grzegorz Żabiński, Pseudo-Dionizego Areopagity krytyka języka i jej konsekwencje dla możliwości przeprowadzenia dowodu ontologicznego
10.00 Konrad Kołodziejczyk, Dowód św. Anzelma: czy istnienie jest własnością?
10.30 Michał Płóciennik, Tzw. dowód ontologiczny (ratio Anselmi) jako jedyny możliwy „dowód-Urgrund dowodów” na istnienie Boga i na istnienie człowieka/świata. Aporie, konteksty, możliwości
11.00 Przerwa kawowa
11.30 Dorota Bentke, Dowód na 67%. Wokół Pascalowskiego zakładu
12.00 Grzegorz Gaszczyk, Heglowski system pojęć i krytyka dowodu ontologicznego Kanta
12.30 Stanisław Ruczaj, Søren Kierkegaard o (nie)możliwości dowodów na istnienie Boga
13.00 Przerwa obiadowa
14.30 Marek Jakubiec, Argumenty za i przeciw istnieniu Boga a nauka. Od Kartezjusza i Newtona do Hawkinga
15.00 Szymon Goraj, Multiwszechświatowa teoria powstania Boga
15.30 Przerwa kawowa
16.00 Błażej Gębura, Agnostycyzm-teizm-ateizm. Pojęciowy „Trójkąt Bermudzki”
16.30 Sylwia Wilczewska, Możliwość i konieczność wiedzy o Bogu w wybranych dziełach Philipa K. Dicka
17.00 Jakub Gomułka, Dlaczego dowody na istnienie Boga nie są konkluzywne?
17.45 Zakończenie konferencji