Forum Penitencjarne - miejsce wiary w procesie resocjalizacji


  • Miejsce: Aula WSD Archidiecezji Krakowskiej, ul. Podzamcze 8, Kraków
  • Termin: 23 kwietnia 2013

Organizatorzy:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych
Służba Więzienna OISW Kraków
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
 

Program:

10:00 otwarcie forum
JM ks. dr hab. Władysław Zuziak,prof. UPJPII
płk Krzysztof Trela - dyrektor okręgowy Służby Więziennej
10:15 PANEL POŚWIĘCONY SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ
moderator: dr hab. Małgorzata Duda, UPJPII
1. Projekcja filmu: Zadania Służby Więziennej
2. Etyka zawodowa i zasady określające postępowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej - kpt. Tomasz Wacławek, OISW Kraków
3. Organizacja opieki hospitacyjnej przez Służbę Więzienną - wolontariat więźniów - mjr Robert Witkowski, OISW Gdańsk
11:15 przerwa
11:30 PANEL POŚWIĘCONY KAPELANII WIĘZIENNEJ
moderator: ks. dr Marcin Cholewa, UPJPII
1. Wiara szansą czy barierą w resocjalizacji? (perspektywa pedagogiczna) - ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, dziekan WNS UPJPII
2. Wyzwania duszpasterskie kapelanii więziennej - ks. dr Paweł Wojtas, naczelny kapelan więziennictwa
3. Wymiar pracy kapelana na przykładzie Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie - o. Rafał Piecha OSsT, kapelan ZK w Krakowie Nowej Hucie
4. Współpraca Służby Więziennej z kościołami i związkami wyznaniowymi - ppłk Krzysztof Czekaj, zastępca dyrektora AŚ w Kielcach
12:45 dyskusja
13:10 przerwa
13:40 spektakl przygotowany przez więźniów
14:20 podsumowanie i zakończenie forum