Ekosystem w pomocy społecznej


  • Miejsce: Aula Biblioteki Głównej UPJPII, ul. Bobrzyńskiego 10, Kraków
  • Termin: 3 czerwca 2013

Opis:

3 czerwca 2013 roku miała miejsce Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Ekosystem w pomocy społecznej.
Nadrzędnym celem konferencji było ukazanie możliwych wymiarów zrównoważonego rozwoju na styku środowiska społecznego i naturalnego. Uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych wystąpień w sesji plenarnej, która odbyła się w Auli Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, po czym - po rekonesansie ulicami "starej" Nowej Huty - kontynuowali spotkania naukowe w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego na os. Stalowym 17.

Organizatorzy:

Katedra Pracy Socjalnej Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 

Program:

9:30 - Rejestracja uczestników
10:00 – Rozpoczęcie Konferencji
Część I – Sesja Plenarna 10.00 - 12.30
Aula Biblioteki Głównej UPJPII, ul. Bobrzyńskiego 10 Kraków-Ruczaj
- Andrzej Zwoliński (UPJP2, Kraków) - Bezbronność biednych.
- Lynn McDonald PhD (University of Toronto) - Care for the elderly in Canada.
- Jerzy Śliwa, (Polski Instytut Mediacji) – Mediacja w pomocy społecznej.
- Ireneusz Soliński (AGH, Kraków) - Rola Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii w promocji działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Część II – Spotkania w sekcjach 15.00-18.30
Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego os. Stalowe 17 Kraków
Sekcja 1 – Senior w pomocy społecznej.
Sekcja 2 – Wieloproblemowość w pracy socjalnej.