Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów


  • Miejsce: „Domus Mater”, ul Saska 2c w Krakowie
  • Termin: 16-18 czerwca 2013

Opis:

Katedry: Katolickiej Nauki Społecznej, Polityki Społecznej i Etyki Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
zapraszają do udziału w konferencji Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów w ramach cyklu Spotkania Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej.

Organizatorzy:

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej - Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Nauk Społecznej UPJPII
Katedra Etyki Pracy Socjalnej - Instytut Pracy Socjalnej - Instytut Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
 

Program:

Niedziela, 16.06.13
18.00
Rozpoczęcie spotkania: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, Uniwersytet Śląski; przewodniczący Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej
18.30 Aspekt prawny własności intelektualnej (wykład wprowadzający) – dr hab. Izabela Dobosz, prof. UPJPII
Dyskusja - moderator: dr hab. Małgorzata Duda, UPJPII
Poniedziałek 17.06.13
9.30 – 11.00
Blok tematyczny (I): Własność intelektualna a pluralizm mediów
Moderator: ks. dr Bolesław Karcz, UPJPII
Własność intelektualna w mediach - ochrona czy niszczenie kreatywności?– ks. dr hab. Andrzej Baczyński, prof. UPJPII
Dziennikarz wobec własności intelektualnej w sytuacji pluralizmu mediów – Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
11.30 – 13.00
Blok tematyczny (II): Własność intelektualna a wolny rynek
Moderator: ks. dr Dariusz Tułowiecki, UPJPII
Współczesna prowokacja medialna: „wszystko na sprzedaż“ – ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Zwoliński, UPJPII
W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa. Między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku – prof. zw. dr hab. Jacek M. Sobczak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego
16.00 – 17.30
Blok tematyczny (III): Etyczne aspekty własności intelektualnej na rynku medialnym
Moderator: o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII
Problemy ochrony własności intelektualnej w mediach elektronicznych na przykładzie funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – red. Wojciech Reszczyński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Współczesne meandry rzemiosła intelektualnego w świetle katolickiej nauki społecznej – ks. dr hab. Paweł Prüfer, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein
20.00 – Projekcja filmu dokumentalnego: Zawód: Prymas Polski (scenariusz i reżyseria: Anna Teresa Pietraszek)
Wtorek 18.06.13
9.30 – 11.00
Katolicka nauka społeczna w działaniu
Moderator: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, przewodniczący Sekcji Wykładowców KNS
Między ekonomią a prawdą. Sytuacja we współczesnych mediach polskich – red. Anna Teresa Pietraszek, TVP
Problem wolności intelektualnej w praktyce wydawniczej Wydawnictwa WAM – Zbigniew Iwański, dyrektor wydawniczy Wydawnictwa WAM
Głos w imieniu środowiska krakowskiego (próba podsumowania) - o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII
Słowo wieńczące: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, przewodniczący Sekcji Wykładowców KNS