Kryteria chrześcijańskiego wychowania


  • Miejsce: Aula Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, ul. Podzamcze 8 w Krakowie
  • Termin: 21 maja 2013

Opis:

Katedra Teologii Moralnej Ogólnej Wydziału Teologicznego oraz Katedra Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII zapraszają na konferencję Kryteria chrześcijańskiego wychowania. Odbędzie się ona 21 maja br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
Jest to kolejna konferencja z cyklu Na skrzyżowaniu dróg.

Organizatorzy:

Katedra Teologii Moralnej Ogólnej - Wydział Teologiczny UPJPII
Katedra Pedagogiki Ogólnej - Instytut Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
 

Program:

9.00 Wprowadzenie
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, dziekan WNS UPJPII
UJĘCIE MORALNE
9.10 ks. dr Stanisław Wronka
Wychowanie w Biblii
9.30 dr Stanisław Ciupka
Patrystyczne kryteria wychowania na przykładzie Klemensa z Aleksandrii
9.50 ks. dr Bogusław Mielec
Moralne kryteria wychowania
10.10 ks. dr Marcin Cholewa, ks. dr Marek Gilski
Wstyd jako wartość oceniająca
10.30 przerwa
UJĘCIE PEDAGOGICZNE
11.00 ks. dr Grzegorz Godawa
Pedagogiczne kryteria chrześcijańskiej formacji
11.20 mgr Katarzyna Kutek-Sładek
Rola oceniania we współczesnej pedagogice
11.40 dr Łukasz Ryszka
Mass media i ocenianie
12.00 ks. mgr Robert Zych
Sumienie jako kategoria pedagogiczna
12.20 dyskusja