s. mgr Barbara Bonar CHR  Pełnione funkcje

  Curriculum Vitae:

  • 2016 – 18 - 19 kwietnia udział w seminarium szkoleniowym "Stare druki i ich konserwacja", które odbyło się w Toruniu w Bibliotece Diecezjalnej. Organizator: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES; prowadzący seminarium: pracownicy Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 2016 – 29 września - 1 października - udział w międzynarodowej konferencji Grupy Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  • 2015 – 26-27 października - VII Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, Centrum NUKAT, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
  • 2013 – 2-30 kwietnia - staż zawodowy w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (stare druki)
  • 2009 – 14-25 września staż zawodowy w Bibliotece Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 2003 – listopad - rozpoczęcie pracy w Bibliotece Instytutu Liturgicznego UPJPII

  Publikacje:

  Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Bibliografia Liturgiczna Online www.alcuinus.org [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62 nr 1 2009, s. 74-0. [szukaj w bibliotece]
  • Alcuinus - bibliografia litrugiczna online - odpowiedź na współczesne potrzeby "świata liturgii" [w:] Anamnesis, 15 nr 2 2009, s. 109-112. [szukaj w bibliotece]
  • Stowarzyszenie bibliotek teologicznych a komputeryzacja w bibliotekach kościelnych w Polsce - zarys problematyki [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2(24-25) 2007, s. 35-45. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji: