mgr Magdalena Ficoń


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur w czasie sesji letniej: 25 VI 2019 r.; godz. 11.00-12.00, s. 202.

Curriculum Vitae:

 • 2018 – Członkostwo w Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
 • 2017 – Sekretarz Warsztatów Historycznych dla młodzieży organizowanych przez WHiDK UPJPII w Krakowie
 • 2017 – Członek zespołu redakcyjnego Folia Historica Cracoviensia
 • 2017 – Zatrudnienie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie - asystent muzealny
 • 2014 - 2016 – Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, historia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 2013 - 2014 – Podyplomowe Studia Symbolika w kulturach świata - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 2013 - 2015 – studia magisterskie, historia spec. doktryny polityczne i prawne - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 2010 - 2013 – studia licencjackie, historia spec. doktryny polityczne i prawne - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 - 2014 – studia magisterskie, teologia spec. turystyka religijna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Wygłoszone Referaty:

 • Zakony Reguły św. Benedykta na przestrzeni wieków – rewolucja czy ewolucja? [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym", 20 czerwca 2018, .
 • Znaczenie emblematów w przestrzeni sakralnej [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem", 15 czerwca 2018, .
 • Elizabeth Blackwell. Kobieta, która walczyła o swoje marzenia [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci", 17 maja 2018, .
 • The significance of the emblems in the decor of the temples of religious communities of the Rule of St. Benedict functioning on Polish lands [podczas konferencji:] International Conference of Students in Doctoral Programmes 2018 „We cannot see wchat we do not know“, 26 kwietnia 2018, .
 • Ląd nad Wartą - historia opactwa we freskach, herbach i emblematach [podczas konferencji:] Sesja doktorantów i doktorów, 7 grudnia 2017, .
 • Treści ideowe emblematów w opactwach w Sulejowie i Wąchocku [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Ikonografia w Naukach Pomocniczych Historii - znaczenie przekazów obrazowych w naukach historycznych, 10 czerwca 2017, .
 • Przekaz ideowy emblematów opactwa w Lądzie nad Wartą [podczas konferencji:] International Conference of Young Historians Middle-East Europe in historical research of PhD students, 27 maja 2017, .
 • Zrozumieć niezrozumiałe - emblematy w pocysterskich opactwach na ziemiach polskich [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy - trwałość i przemijanie", 11 maja 2017, .
 • Muzea multimedialne – dobrodziejstwo czy zatracenie idei [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych”, 1 grudnia 2016, .
 • Od kurtyzany do cesarzowej, czyli jak Teodora została bazylissą [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci", 28 pazdziernika 2016, .
 • Emblematy i symbole w biżuterii przełomu XIX i XX w. na przykładzie ziem polskich [podczas konferencji:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku, 11 pazdziernika 2016, .
 • Emblematyka jako forma społecznego przekazu [podczas konferencji:] Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy, 6 maja 2016, .
 • Alegorie miłosierdzia na przykładzie Ikonologii Cesare Ripy [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI", 27 kwietnia 2016, .
 • A Visualisation of Some Biblical Passion Verses in the Emblems Placed at the Cloisters of the Monastery of the Franciscan Friars in Cracow [podczas konferencji:] Image and man, 13 kwietnia 2015, .