o. dr Tadeusz Bargiel OFMCap  Pełnione funkcje

  Curriculum Vitae:

  • 2000 - 2015 – W 2000 roku powrócił do Polski, do Prowincji Krakowskiej i został skierowany do pracy w Domu Rekolekcyjnym w Tenczynie, gdzie pracuje do dzisiejszego dnia. Od 2000 roku sporo czasu poświęca działalności rekolekcyjnej, ale także dydaktyczno naukowej. Prowadził wykłady z duchowości franciszkańskiej w Seminarium Braci Mniejszych kapucynów w Krakowie. Od kilku lat prowadzi również wykłady na Franciszkańskim Studium Formacyjnym oraz na Instytucie Studiów Franciszkańskich. Zajmuje się również tłumaczeniami z języka włoskiego na język polski, tak pozycji książkowych jak i również posługuje jako tłumacz na międzynarodowych spotkaniach zakonnych.
  • 1994 - 2000 – W 1994 roku na Kapitule generalnej został wybrany jednym z 8 radnych generalnych i pełnił ten obowiązek do roku 2000.
  • 1981 - 1985 – W roku 1981 został skierowany przez władze zakonne do Rzymu na studia z zakresu duchowości na Papieskie Ateneum Antonianum, które ukończył stopniem Licencjata z Teologii ze specjalizacją Duchowości. W roku 1983 powrócił do Polski, aby zająć się duszpasterstwem powołaniowym w swojej Prowincji zakonnej. Jednakże w 1985 wrócił ponownie do Rzymu by nadal kontynuować studia i służyć pomocą Dyrektorowi Instytutu Duchowości na Antonianum. Jako doktorant podejmował wykłady i prowadził seminaria. 2 lutego 1990 roku obronił pracę doktorską na Papieskim Ateneum Antonianum na temat: “Iniziazione alla vita religiosa nella tradizione monastica e nella primitiva fraternità francescana”. Następnie kontynuował pracę dydaktyczną na tejże uczelni wykładając dwie materie: Duchowość franciszkańska systematyczna oraz Etapy formacji do życia franciszkańskiego. Od 1993 do 1995 pełnił obowiązki rektora Międzynarodowego Kolegium Kapucynów w Rzymie p.w. św. Wawrzyńca z Brindisi.
  • 1970 - 1977 – Równocześnie już od 1970 roku podjął studia filozoficzno – teologiczne w Seminarium Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie. 11 kwietnia 1976 roku złożył śluby wieczyste i otrzymał święcenia diakonatu a następnie 15 maja 1977 roku święcenia prezbiteratu. Po święceniach został skierowany do około 30 tysięcznej Parafii św. Augustyna we Wrocławiu gdzie głównie zajmował się katechizacją młodzieży i prowadzeniem grup Ruchu Światło – Życie oraz Scholi parafialnej.
  • 1969 - 1971 – 24.08. 1969 roku został przyjęty do nowicjatu Braci Mniejszych Kapucynów a po jego ukończeniu złożył pierwsze śluby zakonne 25.08.1970 roku. Następnie przez rok kontynuował eksternistycznie przygotowanie się do matury. W 1971 roku, po zdaniu egzaminów, otrzymał świadectwo ukończenie Szkoły Średniej a w następnym roku, jako eksternista zdał egzamin maturalny.
  • 1952 - 1969 – Tadeusz Bargiel, syn Jana i Ludwiki z domu Wróbel, urodził się 14.10.1952 roku w Skomielnej Czarnej (powiat Myślenice). W swojej rodzinnej wiosce ukończył ośmioklasową Szkołę Podstawową i zgłosił się do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Zakon skierował go do Niższego Seminarium Braci Mniejszych Konwentualnych w Legnicy, gdzie ukończył 1 i 2 klasę Liceum.