dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko


 • Dyżur dydaktyczny:
  WTOREK 10.45-11.30

Wygłoszone Referaty:

 • Tadeusz Kantor and his first New York [podczas konferencji:] 76th Annual a Multidisciplinary Conference of the Polish Institute of Arts&Science of America, 9 czerwca 2018, .
 • Elipsy w twórczości Wandy Czełkowskiej - i nie tylko [podczas konferencji:] Minimalna, konceptualna, materialna - fenomen rzeźby Wandy Czełkowskiej, 11 lutego 2017, .
 • Stranger in the city or negotiator _Craigie Horsfield in Krakow at 70s. [podczas konferencji:] Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i i Północnej Irlandii& Republiki Irlandii w XX i XXI wieku i polsko-brytyjskie& irlandzkie kontakty artystyczne / Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in , 9 pazdziernika 2014, .
 • Fragmenty labiryntu [podczas konferencji:] Czas, ciało , doświadczenie. Uwagi o Robercie Morrisie,16.10.2010, 16 pazdziernika 2010, .
 • Czy polski konceptualizm mial/ma płeć [podczas konferencji:] Sztuka konceptualna w Polsce – środki artystyczne , ludzie, znaczenia, 24 czerwca 2010, .
 • Curatorial Studies at Jagiellonian University [podczas konferencji:] of visibility .Conference Sites of visibility .Conference on the Self/Representation of Contemporary Roma Visual Arts, on the Self/Representation of Contemporary Roma Visual Arts, 16 kwietnia 2010, .
 • Co szpetnego dostrzegł Umberto Eco w sztuce (pięknej) Niki de Saint Phalle [podczas konferencji:] Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, 26 listopada 2009, .
 • Nice Painted , Perfect Done, Well Sold [podczas konferencji:] Poland – China. Art and Cultural Heritage, 16 wrzesnia 2009, .
 • Helena Blum and her Modern art History – written and exhibited [podczas konferencji:] Rebeles, Martyrs and the Others : rethinking polish Modernism, 9 czerwca 2009, .
 • First Polish Modern Art History Ph.D [podczas konferencji:] Journee D’Etude – Histoire de L’art. Contemporain, 23 marca 2009, .
 • Bunker sztuki-most unwanted in the city [podczas konferencji:] L’archtettura dello svago e del tempo libero in Polonia e nella Republica Ceca nel corso degli anni 1950 – 1980.Storia e problemi di conservazione, 27 stycznia 2009, .
 • Gran Tour 2007.Postmodernistyczne modele turyzmu [podczas konferencji:] Sztuka i podróżowanie, 23 wrzesnia 2008, .
 • Bardzo spóźniony tekst dla Piotra Krakowskiego [podczas konferencji:] Kroki w historii grafiki, 14 grudnia 2006, .
 • Artysta w przestrzeniach miejskich: pomiędzy dandyzmem a trybalizmem [podczas konferencji:] Działania artystyczne w przestrzeni publicznej. Aspekty estetyczne i społeczne, Międzynarodowa konferencja związana z projektem Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, Centrum Sztuki współczesnej Łaźnia, 23 pazdziernika 2006, .
 • Suspected or imagined Authorities [podczas konferencji:] De l’ecole d’art a l’engagement artistique /From Art School to Professional practice, 28 wrzesnia 2006, .
 • Artystyczne kariery mlodych krakowskich tworców [podczas konferencji:] NARODOWE EUROPEJSKIE KULTURY ARTYSTYCZNE WOBEC PROCESÓW GLOBALIZACJI, 23 wrzesnia 2006, .
 • Rzeczy pośród innych rzeczy (w obszarze sztuki) [podczas konferencji:] Rzecz I Rzeczowość w kulturze XX I XXI wieku, X Seminarium Metodologiczne - Katedra Historii Sztuki Współczesnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 3 czerwca 2006, .
 • Co zobaczył Fangor po drugiej stronie Atlantyku – nowojorskie malarskie dyskursy wokół przestrzeni w dekadzie lat sześćdziesiątych [podczas konferencji:] Studium przestrzeni po latach, 23 maja 2005, .
 • Mothers and Daughters and their handicrafts. Polish female artists from 60s till 90s. [podczas konferencji:] Les femmes et l’art. contemporain, Conference par Universite de Bourgogne, 13 maja 2005, .
 • Prymusi i kontestatorzy w dialogu z instytucją. [podczas konferencji:] Nowe Muzeum sztuki Współczesnej czy Nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania, 21 marca 2005, .
 • Recueil de citations ( la representation de la seconde querre mondiale dans le travail des jeunes artistes d’aujourd’hui) [podczas konferencji:] Actualites Critiques 5 AICA- France, Scenes Polonaises, 6 listopada 2004, .
 • The Dandy as Anthropologist [podczas konferencji:] The City in Art, An International Conference organized with support from the British Council by Institute of Art, Polish Academy ( Warsaw) & Institute of Art History, Jagiellonian University (Cracow, 9 wrzesnia 2004, .
 • Sztuka progresywna w miejskich przestrzeniach- porażki i sukcesy [podczas konferencji:] Sztuka w przestrzeni publicznej, 13 stycznia 2004, .
 • Z kobiecej perspektywy- czyli czy feministycznie zorientowana krytyka interesuje się problemem oryuginału [podczas konferencji:] Grafika współczesna między unikatem a elektroniczną kopią, 9 wrzesnia 1999, .
 • Katarzyny Kobro - próba rekonstrukcji modelu artysty awangardowego [podczas konferencji:] Katarzyna Kobro 1898-1951 w steną rocznicę urodzin, 23 pazdziernika 1998, .
 • Proba rekonstrukcji modelu artysty awangardowego [podczas konferencji:] Katarzyna Kobro 1898-1951 w steną rocznicę urodzin, 23 pazdziernika 1998, .
 • Buffalo why not? [podczas konferencji:] The Strategies of Evaluation of Contemporary Art, 23 pazdziernika 1998, .
 • Inny nieco aspekt lat siedemdziesiątych [podczas konferencji:] Sztuka w okresie PRLu.Metody i przedmiot badañ, 8 grudnia 1997, .
 • Stosunek feminizmu do sztuki przelomu lat sześćdziesiątych i siedemdzisiątych [podczas konferencji:] Kobieta kobiecie , wokół wystawy ,/Women for themselves ,some propositions, 21 wrzesnia 1996, .
 • Minimalizm a feminizm [podczas konferencji:] Kultura artystyczna w perspektywie feministycznej, 27 pazdziernika 1995, .
 • Wiktoriański erotyzm” w tak zwanej Nowej rzeźbie angielskiej lat osiemdziesiątych XX wieku [podczas konferencji:] Sztuka a erotyka , /Eroticism and ArtSesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki ,, 24 listopada 1994, .
 • Cracow as a Periphery [podczas konferencji:] Discovering "Peripheries":Photographic Histories in Central and Eastern Europe, 0  0000, .
 • Suspected or imagined Authorities [podczas konferencji:] The Musetrap, Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Sztuki ‘Wyspa’ i Buero Kopernikus ,, 0  0000, .