dr Dorota Korohoda


  • Dyżur dydaktyczny:
    Wtorek, 9.30 - 10.15, pokój profesorski, ul. Franciszkańska 1.