dr Andrzej Giza  Curriculum Vitae:

  • 2016 - 2017 – studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Międzynarodowym Centrum Kultury
  • 2015 – doktorant Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
  • 2015 - 2016 – Podyplomowe Studium Muzeologiczne w Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • 2014 - 2015 – studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  Publikacje:

  Więcej Publikacji:

  Wygłoszone Referaty:

  • Polacy w Mandżurii - twórcy, kreatorzy, ambasadorowie słowiańszczyzny w Azji [podczas konferencji:] III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańskie nudy i fascynacje, 31 maja 2019, .
  • Przykłady stroju chińskiego jako narzędzia komunikacji władzy [podczas konferencji:] X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Symbol – znak – rytuał. Nagość i odzienie, 3 grudnia 2018, .
  • Mała Polska – historia i dziedzictwo polskiej kolonii w Harbinie (1897-1966) [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku – inspiracje z historycznej przeszłości, współczesność i scenariusze przyszłości, 18 czerwca 2018, .
  • Dzieje polskiej kolonii w Harbinie (1898-1966) [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Azja nieznana, 24 maja 2018, .
  • Rok 1956 – Poznański Czerwiec i Węgierska Rewolucja [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej, 14 listopada 2017, .
  • Chwila ulotna, chwila trwająca. Symbolika czasu w sztuce europejskiej i i dalekiego wschodu [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – trwałość i przemijanie, 10 maja 2017, .
  • Klasyka i łamanie kanonów – wybrane zagadnienia z historii sztuki i dziedzictwa kulturowego Azji [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uczeń i Mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych, 1 grudnia 2016, .
  • Dziedzictwo kulturowe w obliczu rewolucji – wybrane zagadnienia z historii przemian społecznych na terytorium Chin [podczas konferencji:] Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych w pierwszej połowie XX wieku”, 11 pazdziernika 2016, .
  • Polska kolonia w Harbinie po 1945 roku [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa NEOAzja VI: Migracje w Azji po II Wojnie Światowej, 21 maja 2016, .
  • Miłosierdzie w kulturze i zwyczajach Chin [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Symbol – Znak – Rytuał Misericordia Domini, 26 kwietnia 2016, .