ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  wtorek, godz. 13.15-14.00
  ul. Grodzka 40, IIp

  konsultacje elektroniczne: michal.drozdz@upjp2.edu.pl

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2012 – Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni UPJPII
 • 2011 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • 2010 – Członek Zarządu II Kadencji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • 2009 – Dyrektor Radia "Bonus"
 • 2009 – Redaktor Naczelny czasopisma naukowego WNS UPJPII "Studia Socialia Cracoviensia"
 • 2009 – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2008 – Przewodniczący Sekcji "Aksjologii Komunikowania" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • 2008 – Kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2007 – Doktor habilitowany nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, specjalność: filozofia mediów i komunikacji, filozofia kultury, teoria dziennikarstwa; Katolicki Uniwersytet w Ružomberku
 • 2003 - 1990 – Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność: filozofia nauki, filozofia przyrody; Uniwersytet Leopolda Franciszka w Innsbrucku
 • 2000 - 2006 – 2006 – Sekretarz Tarnowskiego Koła Teologicznego
 • 1995 – Kurs naukowy "Media w duszpasterstwie", Uniwersytet Eichstätt
 • 1994 – 1998 – Członek Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w Polsce
 • 1993 – 2005 – jako dyrektor Radia Plus Dobra Nowina przygotował 38 projektów koncepcyjno-studyjnych całokształtu programu Radia: „Struktura i organizacja tworzenia, zarządzania i realizacji programu”
 • 1993 – 2003 – Członek Stowarzyszenia Rozgłośni Katolickich VOX i Porozumienia Plus
 • 1993 - 1995 – 1995 – Duszpasterz Klubu Inteligencji Katolickiej
 • 1993 – 2005 – jako dyrektor Radia Plus Dobra Nowina przygotował 38 projektów realizacyjnych programu np. "Program ramowy Radia Plus − wiosna 2003"
 • 1993 – 2005 – Dyrektor programowy Radia Plus Dobra Nowina (obecnie Radio RDN Małopolska); odpowiedzialność za 90 tyś. godzin emitowanego programu
 • 1993 – 1997 – Dyrektor Wydawnictwa BIBLOS, odpowiadał za redakcję i wydanie około 120 pozycji książkowych, redaktor serii: "Universum", "Academica", "Nieuniknione pytania"
 • 1991 – 1993 – Studia doktoranckie z filozofii nauki oraz studium etyki komunikacji medialnej; Uniwersytet Leopolda Franciszka w Insbrucku
 • 1988 – 1990 – Studia magisterskie i licencjackie z filozofii; Uniwersytet Leopolda Franciszka w Innsbrucku
 • 1983 – Magister teologii; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • 1983 – Święcenia kapłańskie

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Aktualność przesłania Jana Pawła II o cywilizacji miłości [w:] Studia Socialia Cracoviensia, nr 3, 2011, s. 9-25. [szukaj w bibliotece]
 • Jan Paweł II - oblicza dobrego człowieka z perspektywy mediów [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej, nr 1, 2009, s. 5-18.
 • Uczciwość jako opcja fundamentalna moralności [w:] Analecta Cracoviensia, T. 41, 2009, s. 123-143.
 • W trosce o rodzinę w mediach [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej, nr 1 2009, s. 19-31.
 • Misyjność mediów - pomiędzy ideałem a iluzją? [w:] Studia Socialia Cracoviensia, nr 1, 2009, s. 73-87.
 • Rodzina w mediach. Recenzja książki książki: Rodina a médiá [w:] Studia Medioznawcze, nr 4, 2009, s. 134-137.
 • Konwergencja mediów - tendencje, modele i konsekwencje [w:] Studia Medioznawcze, nr 3, 2008, s. 84-103.
 • Dyskurs wokół statusu nauki o mediach i komunikacji społecznej [w:] Polonia Sacra, R. 12, nr 22 2008, s. 5-31.
 • Der Mensch zwischen "sein" und "haben" [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 41, z. 2, 2008, s. 407-422.
 • Troska o przekaz wiary w mediach [w:] Polonia Sacra, R. 12, nr 22, 2008, s. 53-78.
 • Medialne transformacje czasu i przestrzeni [w:] Colloquia Theologica Ottoniana, nr 1, 2006, s. 119-136.
 • Człowiek pomiędzy "być" a "mieć" [w:] Logos i Ethos, nr 2, 2006, s. 64-81.
 • Tolerancja – „znosząc siebie nawzajem w miłości” [w:] Patos, nr 20, 2006, s. 12-13.
 • Etyczna demitologizacja mediów [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. 25, z. 1, 2006, s. 83-99.
 • Media – wychowanie – asceza [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 39, z. 2, 2006, s. 360-374.
 • Media przestrzenią manifestacji ludzkiej racjonalności [w:] Studia Warmińskie, T. 43, 2006, s. 137-146.
 • Die Geschichtlichkeit der Zeit [w:] Studia Warmińskie, T. 43, 2006, s. 123-135.
 • Sumienie jako konieczna instancja medialna [w:] Forum Teologiczne, T. 7, 2006, s. 109-123.
 • Sprawiedliwość w mediosferze [w:] Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae, nr 6, 2006, s. 23-44.
 • Медійний вимір справедливості [w:] Visnyk of Lviv University: Series International Relations, nr 15, 2005, s. 264-294.
 • Filozoficzne aspekty synergii człowieka i maszyny. Polemika z synergetyką medialną Norberta Bolza [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, nr 24/2, 2005, s. 39-51.
 • Medialne struktury hybrydowe. Człowiek w przestrzeni medialnego determinizmu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, nr 24/1, 2005, s. 127-138.
 • Die geschichtlich strukturierte Zeit in der Informationstheorie [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, nr 37, 2005, s. 140-163.
 • Weizsäckers Projekt der geschichtlichen Anthropologie [w:] Visnyk of Lviv University: Series International Relations, nr 16, 2005, s. 7-19.
 • Personalistyczny paradygmat aksjologii medialnej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, nr XXIII, 2004, s. 301-312.
 • Personalistyczne fundamenty nadziei [w:] Studia Catholica Podoliae, nr 2, 2003, s. 359-387.
 • Sumienie wobec medialnej „produkcji sensu” [w:] Biuletyn KSW, wyd. spec., 2003, s. 3-8.
 • Czy postmodernizm prowadzi do nihilizmu? Nietzsche’ańskie korzenie postmodernizmu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, nr XXI/1-2, 2002, s. 147-157.
 • Różne odsłony pragmatyzmu [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, nr 2, cz. II, "Pragmatyka i etyka biznesu", 2002, s. 169-179.
 • Przestrzeń sensu w postmodernistycznej „cywilizacji medialnej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, nr XX/1, 2001, s. 13-31.
 • Etyka pracy shakerów [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, nr 2, cz. I, "Pragmatyka i etyka biznesu", 2001, s. 118-123.
 • Słowo odpowiednie do myśli, Od redakcji [w:] Currenda, nr 2 (148), 1998, s. 168-169.
 • Znaki czasu, Od redakcji [w:] Currenda, nr 2 (147), 1997, s. 167-168.
 • Kościół w dobie pluralizmu, Od redakcji [w:] Currenda, nr 4 (147), 1997, s. 5-6.
 • Głębia słowa, Od redakcji [w:] Currenda, nr 2 (146), 1996, s. 165-166.
 • Przepowiadanie i komunikacja [w:] Currenda, nr 4 (146), 1996, s. 485-486.
 • Genesis: stworzenie i potop [w:] Religioni et litteris, nr 7, 1995, s. 29-32.
 • Tertio millennio adveniente, Od redakcji [w:] Currenda, nr 1 (145), 1995, s. 5-6.
 • Cywilizacja życia, Od redakcji [w:] Currenda, nr 4 (145), 1995, s. 485-486.
 • Refleksje − podróże − lektury. Recenzja książki: M. Heller, "Moralność myślenia", Tarnów 1993. [w:] Religioni et litteris, nr 5, 1994, s. 44-45.
 • Blask Prawdy, która wyzwala [w:] Currenda, nr 2 (144), 1994, s. 165-168.
 • Refleksje o Kościele, Od redakcji [w:] Currenda, nr 4 (144), 1994, s. 481-482.
 • Czy kulturowe wyjaśnienie religii jest wystarczające. Recenzja książki: J.A. Kłoczowski, "Między samotnością a wspólnotą", Tarnów 1994 [w:] Religioni et litteris, nr 6, 1994, s. 54-57.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Zaufanie w mediach w aspekcie stycznym i społecznym (501-10-040082)
 • Wartość w mediach - wartość mediów (501-10-040055)
 • Wartości w mediach – maj-czerwiec 2009 r. (240003)
 • Tradycyjne media elektroniczne i prasa wobec technologicznych wyzwań nowych mediów. Globalizacja mediów (historia i teorie global mediów, dyskursy o tożsamości i wspólnocie, o pracy, o wojnie, glob gat, glob jęz, glob obrazy i wyobrażenia (501-10-040083)
 • Tradycyjne media elektroniczne i prasa wobec technologicznych wyzwań nowych mediów. (501-10-040073)
 • Radio jako nowoczesne medium (14070001)
 • Radio jako nowoczesne medium (501-10-040010)
 • Projekt infologii integralnej: semantyczna koncepcja informacji (240702)
 • Projekt aksjologii nowych mediów (501-10-040042)
 • Misyjność mediów w przestrzeni wolności (140702)
 • Misja społeczna mediów (240701)
 • Misja publiczna i odpowiedzialność społeczna mediów (140704)
 • Mediatyzacja życia i kultury (501-10-040026)
 • Media Valor Akademia: media i wartości ()
 • Konferencja Wydziałowa: Media w rodzinie – jesień 2009 r. (240004)
 • Infoetyka – projekt uniwersalnej etyki mediów ()
 • III Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów – kwiecień-maj 2009 r. (240002)
 • Filozofia mediów: media jako przedmiot analiz filozoficznych (240703)
 • Filozofia kultury medialnej (240705)
 • Filozofia i etyka informacji (14070003)
 • Etyka mediów – teoria dla praktyki (140703)
 • Etyka informacji (240706)
 • Etos mediów: teoria i praktyka (14070002)
 • Etos mediów: teoria i praktyka (501-10-040001)
 • Analiza stanu mediów katolickich w Polsce (240704)
 • Aksjologia informacji (501-10-040063)

Wygłoszone Referaty:

 • pomysłodawca, organizator i przewodniczacy [podczas konferencji:] VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Wartości w mediach - wartość mediów", 31 maja 2012, .
 • pomysłodawca, organizator i przewodniczący [podczas konferencji:] V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Odpowiedzialnoœć w mediach-odpowiedzialnoœć mediów", 19 maja 2011, .
 • pomysłodawca, organizator i przewodniczący [podczas konferencji:] IV Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów w Krakowie „Dobro w mediach – dobro mediów”, 14 maja 2010, .
 • pomysłodawca, organizator i przewodniczący [podczas konferencji:] III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Prawda w mediach - między ideałem a iluzją", 14 maja 2009, .
 • pomysłodawca, organizator i przewodniczący [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Wolność w mediach - między poprawnością a odpowiedzialnością", 24 maja 2008, .
 • pomysłodawca, organizator i przewodniczący [podczas konferencji:] I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: "Podmiotowość człowieka w mediach", 20 maja 2007, .
 • Media przestrzenią wartości i antywartości [podczas konferencji:] Współczesna polszczyzna – stan, pespektywy, zagrożenia, 7 grudnia 2006, .
 • Media a godność człowieka. [podczas konferencji:] Warmińskie Dni Interdyscyplinarne, 20 pazdziernika 2006, .
 • Etyczne aspekty nowych technologii komunikacyjnych. [podczas konferencji:] Tarnów i nowe technologie, 8 czerwca 2006, .
 • Etyczny wymiar komunikacji marketingowej [podczas konferencji:] Komunikacja marketingowa w czasach nieufności, 19 maja 2006, .
 • Formacja medialna [podczas konferencji:] Konferencja dla Księży, 27 kwietnia 2006, .
 • Media w życiu Kościoła [podczas konferencji:] Konferencja dla Księży, 27 kwietnia 2006, .
 • Media z perspektywy wartości [podczas konferencji:] Wychowanie a media. Konferencja Urzędu Miasta Krakowa, 24 kwietnia 2006, .
 • Radio w Polsce [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe: "Uniwersytet Warszawski i Polskie Radio", 31 maja 2005, .
 • Współuczestnik panelu: „Wyzwania etyczne PR” [podczas konferencji:] IV Kongres Public Relations, 19 kwietnia 2005, .
 • Media dla człowieka, a nie człowiek dla mediów [podczas konferencji:] „Wychowanie i media. Szanse i wyzwania. IV Forum Nauczycieli i Wychowawców", 11 marca 2005, .
 • Etyczny wymiar komunikacji medialnej [podczas konferencji:] Sympozjum „Media − szanse i zagrożenia, 12 czerwca 2004, .
 • Strategia rozwoju radiofonii katolickiej w Polsce [podczas konferencji:] Sympozjum „Perspektywy radiofonii katolickiej”, 20 wrzesnia 2003, .
 • Etyczne wychowanie medialne [podczas konferencji:] Komputer i edukacja, 12 grudnia 2001, .
 • Media katolickie na przełomie wieków [podczas konferencji:] Forum Prasy Parafialnej, 26 stycznia 2000, .