mgr Adrian Cieślik


 • Dyżur dydaktyczny:
  Czwartki, 11.30 - 13.00

  Sala 202 (Gabinet), ul. Franciszkańska 1

Curriculum Vitae:

 • 2016 – Studia doktoranckie z historii - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 2014 - 2016 – Studia magisterskie z historii, spec. archiwistyka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2011 - 2014 – Studia licencjackie z historii, spec. archiwistyka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Wygłoszone Referaty:

 • Archiwistyka w służbie historii regionalnej [podczas konferencji:] VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, 7 grudnia 2017, .
 • Podstawowe problemy archiwistyki kościelnej i propozycje ich rozwiązania [podczas konferencji:] XI Zjazd IFAR, 10 listopada 2017, .
 • Geografowie Beskidów: Ludomir Sawicki (1884-1928) i Kazimierz Sosnowski (1875-1954) [podczas konferencji:] -, 30 wrzesnia 2017, .
 • Archiwum parafialne w Dobrej k. Limanowej - dzieje, zasób, inwentarz [podczas konferencji:] XIX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, 6 kwietnia 2017, .
 • Wyleć orłem z swego gniazda, miłać będzie taka jazda”. Życie i działalność prof. Leopolda Węgrzynowicza (1881 - 1960) - etnografa i krajoznawcy z Dobrej [podczas konferencji:] -, 27 stycznia 2017, .
 • Ojciec Bertrand Jan Czyrnek OP (1899-1977) i jego pokorna droga do kariery [podczas konferencji:] Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci, 27 pazdziernika 2016, .