mgr Katarzyna Kudełka


  • Koordynator systemu ProAkademia oraz obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego:
    wtorek: 10.00-12.00
    środa: 10.00-12.00

Pełnione funkcje

  • Dział Nauczania – Koordynator systemu ProAkademia oraz obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego