ks. dr Andrzej Kwaśniewski  Curriculum Vitae:

  • 2016 – członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego
  • 2015 – organizator konferencji „II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych” – Kielce-Skorzeszyce 14-16.06.2015 r.
  • 2015 – organizator konferencji „Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie” - Miechów 27-28.05.2015 r.
  • 2013 – dyrektor i wykładowca Studium Historii Diecezji Kieleckiej
  • 2013 – organizator konferencji „Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce”. Kielce 23-25.05.2013 r.
  • 2012 – autor i koordynator programu naukowego „Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej” (od 09.10.2012). Program ten jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach.
  • 2012 – członek współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach, od 09.10.2012 roku prezes Towarzystwa
  • 2012 – członek Rady Naukowej „Veritati et Caritati”
  • 2012 – członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
  • 2011 - 2016 – opiekun Koła Historycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
  • 2011 – członek Rady Programowej - „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”
  • 2010 - 2016 – wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (afiliowanym do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
  • 2010 – członek Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
  • 2010 – członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych”
  • 2010 - 2016 – dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach
  • 2005 - 2010 – studiował historię Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy licencjata teologii w dziedzinie historii Kościoła. W roku 2010 obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Anzelma Weissa – „Księgozbiory parafialne w prepozyturze kieleckiej w XVIII wieku”. Uzyskał wówczas stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.
  • 2005 - 2007 – Specjalizacja Archiwalna przy Katedrze Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła w Instytucie Historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
  • 2002 – w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy „Parafia Gnojno w pierwszej połowie XIX wieku (1805-1863)” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Daniela Olszewskiego.
  • 1996 - 2002 – studia - Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
  • 1992 - 1996 – szkoła średnia - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

  Publikacje:

  Więcej Publikacji:

  Wygłoszone Referaty:

  • Podręczniki do historii Kościoła księdza profesora Bolesława Kumora [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ksiądz Bolesław historyk Kościoła i dydaktyk w 15. rocznicę śmierci, 21 wrzesnia 2017, .
  • Konsekracja kościoła Świętych Piotra i Pawła w Imbramowicach [podczas konferencji:] Klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach. 300. rocznica konsekracji kościoła klasztornego, 29 sierpnia 2017, .
  • Superekslibrisy w Bibliotece Kapituły Kieleckiej [podczas konferencji:] II Ogólnopolska konferencja oprawoznawcza - Introligatorzy i ich klienci, 18 listopada 2016, .
  • Polacy ratujący Żydów na terenie diecezji kieleckiej w latach 1939-1945 [podczas konferencji:] Konferencja - „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”, 5 pazdziernika 2016, .
  • Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z 1650 roku [podczas konferencji:] Książka Dawna i jej właściciele, 1 pazdziernika 2016, .
  • Misja archiwum kościelnego [podczas konferencji:] Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Spotkanie sekretarzy i ekonomów. Targi Kielce, SacroExpo, 20 czerwca 2016, .
  • Chrzest Polski i jego owoce [podczas konferencji:] Sesja historyczna z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, 21 kwietnia 2016, .
  • Obchody milenium chrztu w Kielcach i Wiślicy [podczas konferencji:] Archiwum Państwowe w Kielcach. Spotkanie ze źródłem archiwalnym. Kościół katolicki w źródle archiwalnym, 23 marca 2016, .
  • Dorobek naukowy ks. prof. dr. hab. Daniela Olszewskiego [podczas konferencji:] Polska kultura religijna, 10 grudnia 2015, .
  • Ostatni bożogrobcy w diecezji krakowskiej (XIX w.) [podczas konferencji:] Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie, 28 maja 2015, .
  • Inicjatywy naukowe, kulturalne oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego [imienia bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach] [podczas konferencji:] [I] Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych, 20 pazdziernika 2014, .
  • Biblioteka kapitulna u progu reformy trydenckiej – pomnik kultury intelektualnej miasta Kielce [podczas konferencji:] Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach. Program naukowy: Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej., 10 czerwca 2014, .
  • Program Studium Historii Diecezji Kieleckiej [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Teologicznego: „Invisibile per visibilium … Kultura religijna i średniowiecze z perspektywy Kielc”, 9 czerwca 2014, .
  • Ośrodek Świętokrzyski (Kielce-Sandomierz-Częstochowa) [podczas konferencji:] Spotkanie profesorów i wykładowców Historii Kościoła w Obrze 24-25.04.2014 r. Konferencja: Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego 50-lecia. Charakterystyka ośrodków, 25 kwietnia 2014, .
  • Starodruki z księgozbioru kanonika kieleckiego Wojciecha Strzemeskiego (XVI w.) [podczas konferencji:] Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach. Program naukowy: Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej., 8 kwietnia 2014, .
  • Dziewięć skarbów Kościoła Kieleckiego. Stan badań nad zbiorem rubrycel i schematyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach [podczas konferencji:] Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach. Program naukowy: Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej, 14 stycznia 2014, .
  • Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808-1818) w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach [podczas konferencji:] Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Sesja popularnonaukowa - Źródła i Archiwa Zwierciadłem Historii, 25 pazdziernika 2013, .
  • Księgi liturgiczne zachowane w bibliotece bożogrobców w Miechowie (XVII-XVIII w.) [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska w XVIII i XIX wieku. Losy, znaczenie i inwentaryzacja, 13 lipca 2013, .