ks. dr Lech Wołowski


  • Dyżur dydaktyczny:
    Wtorek 09.45 - 10.30
    ul. Kanonicza 20 (Instytut patrologii)
    [po uprzednim kontakcie e-mailowym]