ks. dr Karol Litawa    Wygłoszone Referaty:

    • Nałożenie rąk w sakramencie święceń od X wieku do Vaticanum II [podczas konferencji:] Nałożenie rąk w tradycji Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich, 7 listopada 2018, .
    • Liturgia słowa w pozarzymskich rytach zachodnich [podczas konferencji:] Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego, 15 wrzesnia 2016, .