dr Barbara Witos  Curriculum Vitae:

  • 2017 – 2018 r. uzyskanie stopnia dr na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (doktorat z patrologii: Myśl pasterska św. Zenona z Werony na podstawie jego Sermones).
  • 2014 – Absolwentka studiów podyplomowych z Franciszkanizmu na wydziale teologicznym UPJPII
  • 2013 – 2013 r. uzyskanie stopnia lic.kościelnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (praca licencjacka z patrologii: Historyczno - teologiczne znaczenie Grot Nowego Testamentu).
  • 2005 – 2005 r. ukończenie studiów magisterskich w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku Białej (praca mgr z Biblistyki)

  Publikacje:

  Więcej Publikacji: