dr Krzysztof Borkowski  Curriculum Vitae:

  • 2018 - 2019 – WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH I SYMPOZJACH KRAJOWYCH 1. 1998 BORKOWSKI, K., Odpowiedzialność branży turystycznej za środowisko – Charakterystyka problemu wykorzystania dóbr wolnej ręki w tworzeniu produktu turystycznego In Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej – idee, działania, efekty Materiały konferencyjne – suplement VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne Lubniewice 14-17 IX. 1998 Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie s 25-32 Recenzja prof. dr hab. Andrzej Piotr WIATRAK, prof. dr hab. Ryszard GAŁECKI 2. 2000 BORKOWSKI, K., Konferencja naukowa Akademia Ekonomiczna w Krakowie "Jak pozyskać klienta w turystyce" wykład i artykuł "Wpływ jakości świadczonych usług turystycznych na wizerunek krakowskich biur podróży. (Mechanizm sprzężenia zwrotnego w procesie rozpowszechniania wizerunku firmy i destynacji turystycznej)" AE Kraków 2000 3. 2000 BORKOWSKI, K., Konferencja naukowa „Turystyka w obiektach sakralnych i zabytkowych”. PAT / UJ/IT wykład i artykuł "Problemy obsługi ruchu turystycznego w obiektach sakralnych". Kraków 2000 – 4. 2000 BORKOWSKI, K., Jubileuszowa Konferencja AWF w Krakowie "Zintegrowany system nauczania w szkołach o profilu turystycznym" . Publikacja zwarta „Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji” Kraków - Sucha Beskidzka 2000 - wykład i artykuł 5. 2000 BORKOWSKI, K., Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Waloryzacja starych obiektów kopalnianych" Wieliczka 2000 - Unijny program pomocowy "VALMIN". Członek rady naukowej programu. 6. 2000 BORKOWSKI, K., Udział w seminarium "Możliwości i problemy rozwoju terenów przygranicznych poprzez turystykę" Zakopane 13-14 grudzień 2000 Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. 7. 2003 BORKOWSKI, K., Udział w konferencji naukowej „Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej” WSIiZ Rzeszów 2003 -.(wykład i artykuł) 8. 2003 BORKOWSKI, K., Udział w konferencji naukowej „Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej” MWSHP Łowicz 2003 „ Rola i zadania samorządu terytorialnego w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego” wykład i artykuł 9. 2003 BORKOWSKI, K., Udział w warsztatach naukowych Małopolska Organizacja Turystyczna Kraków 2003 wykład i artykuł i Udział w konferencji „Agroturystyka we wspólnej Europie” Starostwo powiatowe Cieszyn 2003 wykład i artykuł 10. 2003 BORKOWSKI, K., Udział w konferencji naukowej „Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” Bochnia 2003 wykład i artykuł 11. 2003 BORKOWSKI, K., Udział w „Ogólnopolskim Seminarium – Wprowadzenie do zarządzania przez jakość – TQM” – Zakopane 2003 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – CERTYFIKAT – „Pełnomocnik do spraw jakości ISO 9001:2000” 12. 2003 BORKOWSKI, K., Udział w konferencji naukowej „Konsument na rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski unii Europejskiej” GWSH Katowice 2003 wykład i artykuł 13. 2006; BORKOWSKI, K 2006 „Customer Relationship Management – wykorzystanie do zbierania informacji i kształtowania relacji z klientami kulturowego produktu turystycznego”– Kraków 2006 – Konferencja: „Narzędzia internetowe a rozwój turystyki kulturowej. Nowe drogi współpracy instytucji kultury z przedsiębiorcami branży turystycznej” Muzeum Narodowe w Krakowie. Materiał niepublikowany 14. 2006 dr Krzysztof Borkowski z zespołem – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Prezentacja wyników badań regionalnych przeprowadzonych w województwie małopolskim Ministerstwo Gospodarki Departament Turystyki Konferencja „PRACE BADAWCZE W TURYSTYCE” Badania wspomagające zarządzenie turystyką w regionach Ministerstwo Gospodarki, pl. Trzech Krzyży 3/5 sala „Pod Kopułą” Warszawa, 30 maja 2006 roku 15. 2007 BORKOWSKI, K., Międzynarodowa konferencja naukowa na temat ,, Więcej nas łączy niż dzieli“. Europejska Fundacja kultury i turystyki. Zakopane 2007. 16. 2009 BORKOWSKI, K., 2009 Badanie ruchu turystycznego jako narzędzie diagnostyki i aproksymacji zjawisk rynku turystycznego - Materiał na: konferencję ”PRACE BADAWCZE W TURYSTYCE” Turystyka polska wobec kryzysu gospodarczego. 21 .V. 2009 WARSZAWA – MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, Materiał niepublikowany 17. 2009 BORKOWSKI, K.,Konferencja „Turystyka w Polsce w okresie kryzysu” 22=23.06.2009 Kraków PST Wystąpienie – materiał publikowany 18. 2009 BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2009 Istota zintegrowanych badań ruchu turystycznego - Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce latach 2003-2009. – Materiał złożony do druku w ramach konferencji nt.: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych – Warszawa 24-25 XI 2009 MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI, POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYKI – POT WARSZAWA - LISTOPAD 2009 19. 2009 BORKOWSKI, K., inni 2009- Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w mieście. Krakowie w latach 2006-2007 na podstawie badań ankietowych I Międzynarodowe Forum Turystyczne pod hasłem „Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów” Międzyzdroje, 28-30 maja 2009 Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Ekonomiczno -Turystyczna w Szczecinie 20. 2009 BORKOWSKI, K., inni 2009- Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003 – 2009, Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem rezydenta Miasta Krakowa na temat „Turystyka w Polsce w okresie kryzysu”. 22-23 czerwca 2009 Polskie Stowarzyszenie Turystyki Warszawa 2009, 21. 2011; BORKOWSKI, K., Europejskie Forum Rurystyki w Krakowie 5-7.10.2011 Badania ruchu turystycznego i ich znaczenie dla branży turystycznej. Panelista/ wystąpienie. 22. 2012; BORKOWSKI, K., Transgraniczny produkt turystyczny masywu Babiej Góry ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produktów turystycznych w obszarach specjalnych (in) Rozwój zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim – Materiały pokonferencyjne w ramach projektu „Razem dla zrównoważonej turystyki” Sucha Beskidzka 9.06.2011 WSTiE 23. 2013 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków Współpraca pomiędzy Touroperatorem - Pilotem – Przewoźnikiem, warunkiem poprawności wykonania usługi turystycznej oraz bezpieczeństwa uczestników imprezy 2013 IV Ogólnopolska Konferencja Branży Turystyczno – Transportowej Ośrodek Olimpijski KOLNA - Kraków, 11-12.12.2013 24. 2013 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków Religious tourism as an element of intercultural integration 8-10 X 2013 Kraków 25. 2014 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków e-Travel Forum – Akademia Leona Koźmińskiego 14-16.01,2014 Uczestnik Siódma edycja najważniejszej w Polsce konferencji na temat e-commerce w turystyce i sprzedaży produktów turystycznych przez Internet. http://www.e-travelforum.pl/pl/ 26. 2014 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków V Forum Innowacji / I Forum Turystyczne Państw Karpackich Rzeszów 27-28.05 2014 Panelista/ wystąpienie 27. 2014 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków Winter Travel – INFRASNOW – Panelista 26-28. 09. 2014 – Małopolska Organizacja Turystyczna. Panelista/ wystąpienie 28. 2014 BORKOWSKI, K., - AWF VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI 10-12.XII.2014 Bezpieczeństwo socjalne turystów kwestią społeczną Folia Turistica 29. 2014 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków „Tendencje i prognozy dla turystyki w Krakowie” V Ogólnopolska Konferencja Branży Turystyczno – Transportowej Ośrodek Olimpijski KOLNA - Kraków, 09.04.2014 30. 2014 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków ;” Mistrzostwa Świata Kierowców Zawodowych UICR 2014 25-28.09.2014 Uczestnictwo po stronie organizatorów iwentu. 31. 2015 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków „Tendencje i prognozy dla turystyki autokarowej w Krakowie - na podstawie prowadzonych badań w okresie 2004-2015” V Ogólnopolska Konferencja Branży Turystyczno – Transportowej Ośrodek Olimpijski KOLNA - Kraków, 2-3.12.2015 32. 2015 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków ;” Ruch turystyczny a ekologia” „Myśleć globalnie -rozwiązywać w Krakowie” Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości ul.Kijowska 14 - 23 września 2015 Konferencja z okazji 35 rocznicy powstania PKE 2016 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków Kongres Turystyki Polskiej Świdnica 12-14.10.2016 Świdnica ITRP, PIT, MSiT panelista – wystąpienie sesja 19 Aaliza współpracy na linii: touroperator - pilot - kierowca - przewoźnik w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia usługi transportowej 2016 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków I Kongres Pilotażu i Przewodnictwa 15-16.10.2016 Nadarzyn Polska Izba Turystyki – Udział w zamknietej sesji poświęconej bezpieczeństwu w turystyce. 33. 2016 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków VIII Gremium Ekspertów Turystyki „Współpraca Nauki z Branżą B+R. 7-9.12.2016 Poznań 34. 2017 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków ;” Konferencja „Turystyka religijna w produkcie turystycznym Krakowa” wystąpienie i prezentacja „Opinia uczestników Światowych Dni Młodzieży na temat Krakowa jako gospofdarza iwentu” na podstawie badań ankietowych. 35. 2017 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków ;” Europejski Kongres Samorządów 27-28.03.2017 Kraków Centrum Kongresowe ICE Kraków wystąpienie – prezentacja Wpływ turystyki przyjazdowej na zachowania o oceny mieszkańców. 36. 2017 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków XXIX Forum Turystyki Urząd Miasta Krakowa 30.03.2018 37. 2017 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków 3 rd Internationa Congress on Ethics and Tourism UNWTO 27-28 April 2017 Kraków 38. 2017 BORKOWSKI, K., - AWF Kraków Konferencja „Szanse korzyści deglomeracji turystyki w Krakowie i Małopolsce” 9.05.2017 „Ruch Turyystyczny w Krakowie i Małopolsce w latach 2012-2016 – czy deglomeracja jest widoczna? Czyli: Poziom dyspersji ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2012-2016 – Krakowska Izba Turystyki, Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
  • 2018 - 2019 – Nagrody i wyróżnienia /państwowe, resortowe, rektorskie i inne/ 1. Odznaka XX lecia BPiT Almatur 2. Brązowa odznaka "Zasłużony dla turystyki 3. Srebrna odznaka "Zasłużony dla turystyki" 4. Srebrny Krzyż Zasługi 5. Złoty Krzyż Zasługi 6. Zasłużony dla Turystyki 7. Odznaka „Honoris Gratia” – przyznane przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla Miasta. 8. Wyróżnienie specjalne Marszałka Województwa Małopolskiego „Osobowość Turystyki 2015”
  • 2018 - 2019 – ZAGRANICZNE KONFERENCJE AKTYWNE UCZESTNICTWO od 2000 1. 2000 BORKOWSKI, K. Adaptacja obiektów przemysłowych dla potrzeb turystyki na przykładzie regionu krakowskiego. In „MARKETING A CESTOVNĪ RUCH („Marketing and tourism”) Ostrava 2000 Uniwersytet techniczny – Fakultet Ekonomiczny w Ostravie – 2000 Vysoka skola banska – Technicka univerzita Ostarava – Ekonomicka fakulta, Ostravska univerzita – Prirodovedecka fakulta – Slezecka univerzita – Obchodne-podnikatelska fakulta. Sbornik referatu z miezinrodni vedecke koference Doc. RNDr. Arnost Wahla. CSc, Doc. Ing. Vavlav Lednicky, CSc., (eds) - Ostrava zari 2000 ISBN 80-7048-021-1 strony strony 17-21 2. 2000 BORKOWSKI, K. „Industrielle Vergangenheit mit touristischer Zukunft” – In „Industrie Kultur und Tourismus” (eds) INTEGRA Zeitschrift des Instituts für Integrativen Tourismus und Freizeitforschung Wien – Zürich - Kongress in Hannover 2000, Publikacja zwarta. Hannover Ekspo-2000 Januar 2000 Kongress „ANDERS REISEN” Hannover 2000– Nummer - 1/00 http://www.respect.at/shop.php?id=189&m_idstrony 23-25 3. 2000 Seminarium naukowe "Spotkania transgraniczne i transregionalne w turystyce" listopad 2000 Akademia Europejska Północnej Europy i Fundacja Francja - Polska artykuł "Partnerstwo miast i regionów w świetle polityki Unii Europejskiej" - Publikacja zwarta „Spotkania transgraniczne i transregionalne w turystyce”. Francja - Lille 2000 4. 2000 Udział w Forum Ministrów Turystyki Unii Europejskiej "VERS UNE POLITIUE DE DĖVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME EN EUROPE - Lille 22 listopad 2000 5. 2000 BORKOWSKI, K. „Untersuchung der Beurteilung touristischer Leistungen durch Touristen, die Polen Besuchen. Das Bild der Qualittat und Art Ihrer Übermittlung” Filozoficka fakulta Presowskiej unverzity Instytut turizmu a hotelowego manazmentu Uniwersytet w Presovie – miezinrodna vedecka koference Słowacja – Publikacja zwarta. In „Urbánne a krajinne štūdie NR 3”Urbánny vŷvoj na rozhrani milėnii. Renė Ma tlović (eds) Prešov 2000 ISBN 80-88885-80-9 strony 355-365 6. 2001 BORKOWSKI, K. Adaptation von Industrieobjekten für den Tourismusbedarf in der Region Krakau (PL) In Landschaft aus Menschenhand Die Touristische Nutzung von (Industrie) Kulturräumen. Dokumentation des Symposium am 10. Reisepavillon, 14.-15.01.2000. Hannover Congress Centrum, BAUMGARTNER, C., BIEDENKAPP, A., (eds.) Profil Verlag, Stattreisen Hannover, HTF, Vien München ISBN 3-89019-468-0 strony 109-116 7. 2002 BORKOWSKI, K. L’IDEED’UNPROJET DE L’EDUCATIONPUR LA REGION DES BESKIDES In Mondial de Metiers - Mundial Zawodów RHON-ALPES LA REGION - LYON – WOJWEÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – KRAKÓW 2003 Seminarium 8. 2003 BORKOWSKI, K. Touristik und zivilisatorische Bedrohungen – Platz Und Rolle der Touristik im Leben des Menschen In Zdrowotne aspekty turystyki Seminarium wykład w Wyższej Szkole Handlowej i Urzędzie Wojewódzkim w Szolnok Węgry 2003 9. 2009 BORKOWSKI, K., ŁABAJ, M., JORDANEK, Z., DUDOŃ, A., BORKOWSKI, J., BG10GEFMSP Programm Bausteine für selbständige Aufenthaltsgestaltung. In project: “Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe BG 10 Elaborating of sustainable tourism packages” Stuttgart Symposium Reisepavillon Grüne Woche 10. 2011 KOVAČIC, M., RÁKOŠ, J., BORKOWSKI, K.,eds. (2011): Interdisciplinárne pohľady na turizmus (IPNT). Medzinárodena konferencie organizovana formou internetového spojenia: WSTiE Sucha Beskidzka – KU Ružomberok, 14.11. 2011, CD, ISBN 978–80–8084–968–9 11. 2012 ČIEF, R., TOMČÍKOVÁ, I., BORKOWSKI, K., eds. (2012): Edukácia, turistika, informatika. Medzinárodné kolokvium Ružomberok, 17.1. 2012, Verbum, KU Ružomberok, CD, ISBN 978–80–8084–969–6 12. 2013 BORKOWSKI. K., GRABIŃSKI. T., Turystyka przyjazdowa do Krakowa z Ukrainy w latach 2003 – 2011. (zarys wyników) In Strategy of Ukraine. Economics, sociology, law Kijów Ministerstwo Nauki I Oświaty Międzynarodowy Uniwersytet Lotniczy 2013 ISSN: 1729-7036 strony 24-34 International Konference - Międzynarodowy Uniwersytet Lotniczy Kijev 13. 2013 BORKOWSKI. K., Wizerunek Miasta Krakowa, jako destynacji turystycznej w opinii turystów z Ukrainy. Badania 2003 – 2011. In Zbalansovanij rozvitok turisticnih regioniv: nacional'nij i svitovij dosvid : zbirnikmaterialiv Miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferencii International Koference (25-26 kvitna 2013 roku) / Ministerstvo osviti ta nauki, L'vivs'kij institut ekonomiki i turizmu. Department miznarodnogo spivrobitnictva ta turizmu LODA. - L'viv : L'vivs'kij institut ekonomiki i turizmu : Liga-Pres, 2013 ISBN: 978-966-397-178-6 strony 28-37 14. 2015 BORKOWSKI. K., Bezpieczeństwo w Krakowie w ocenie turystów i koncepcja systemowego rozwiązania problemu. In EUROPEAN INTEGRATION AND INTERNATIONAL SAFETY OF TOURISM : INTERNATIONALIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE Miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferencii International Koference (22 kvitna 2015 roku) / Ministerstvoosviti ta nauki, L'vivs'kij Institut ekonomiki i turizmu. Lviv Liga-Pres, 2015 ISBN: 978-966-397-281-4 strony 19-38 15. 2016 BORKOWSKI. K, GRABIŃSKA. E, SEWERYN. R. The essence of the integrated researches of tourist movement and the attempt to implement in 2016 the integrated study on tourist movement in five Polish metropolitan cities following the model of the Małopolska Tourist Organization Jihlava 24/25.02.2016 11th international conferenceTopical Issues of Tourism - College of Polytechnics Jihlava Tolstého 16, 586 01 Jihlava Czech Republic – Recenzovaný sborník z mezinárodní konference Jihlava 24. - 25. února 2016 - ISBN 978-80-88064-21-3 Published by College of Polytechnics Jihlava, Jihlava (Czech Republic), 2016 s.41-51 16. BORKOWSKI. K. 2016 Ruch turystyczny a ekologia - zagrożenia cywilizacyjne a turystyka - metodologia badania zjawiska. (In) Strategy of tourism development in XXI century in the context to sustainable development [Text]: Conference Proceeding the International scientific and practical conference (Lviv, march, 31.2016)/ Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Institute of Economics and Tourism. Lviv LIET. 2016 – 416p. 17. 2016 BORKOWSKI. K., BORKOWSKI. J. Couchsurfing – the nature and study of the phenomenon (In) CONTEMPORARY SCIENCE THE THEORY AND THE PRACTICE Kraków. Institute for Sociology and Regional Studies Southern Federal University in Rostov-on-Don 2016 Faculty of Management and Social Communication Jagiellonian University , Published as part of the work of the Department of Management in Tourism of the Jagiellonian University ISBN: 978-83-60202-16-6 2017 BORKOWSKI. K, GRABIŃSKA. E, SEWERYN. R. THE SIGNIFICANCE OF GENIUS LOCI IN TOURISM (ON THE EXAMPLE OF KRAKOW IN THE YEARS 2012-2016) Znaczenie genius loci w turystyce (na przykładzie Krakowa w latach 2012-2016) 22/23.02.2016 21th international conference „CESTOVNÍ RUCH JAKO KŘIŽOVATKA POZNATKŮ“ „TOURISM AS A CROSSROAD OF KNOWLEDGE“ - College of Polytechnics Jihlava Tolstého 16, 586 01 Jihlava Czech Republic – Recenzovaný sborník z mezinárodní konference Jihlava 22. - 23. února 2017 - ISBN 978-80-88064-21-3 Published by College of Polytechnics Jihlava, Jihlava (Czech Republic), 2016 stron10
  • 2018 - 2019 – Additional information: VIII. Number of abstracts: • International conferences - chronologically Year Description of publication Total number of papers: 0 • Domestic conferences - chronologically Year Description of publication 2010 Krzysztof Borkowski Wizerunek miasta Krakowa w badaniach ruchu turystycznego w latach 2003-2009 The image of the city of Krakow basing on the research on tourist traffic covering the years 2003-2009 1st Polish Conference on ‘The quality of life - tourism and recreation aspects’, Krakow, 15 May 2010: programme, abstracts, posters (I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne”, Kraków, 15 maja 2010: program, streszczenia referatów i posterów) [Kraków: The J. Dietl Malopolska Higher School of Vocational Education (Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie), 2010] Pp. 14-15 Total number of papers: 1 IX. The number of full-text publications in journal supplements and special issues: • with „impact factor” - chronologically Year Description of publication IF KBN/ MNiSW 1994 Krzysztof Borkowski Problemy krakowskich biur podróży Problems facing Krakow travel agencies Tourism Market: tourism trade journal (Rynek Turystyczny: pismo biznesu turystycznego) 1994, special edition pp. 13 --- 0 Total number of papers: 1 Total number of points: --- 0 • without „impact factor” - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- X. The number of letters to journal editors: • with „impact factor” - chronologically Year Description of publication IF KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- --- • without „impact factor” - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- XI. The number of publications by the author as a participant in multi-center research • In journals with „impact factor” - chronologically Year Description of publication IF KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- --- • without „impact factor” - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- Total number of points (additional information): IF=0,000; KBN/MNiSW=0 .…….…………………….… Signature of the person drawing up the document Number of citations in the Web of Science database (without self-citations): 1 Hirsch index - based on the Web of Science database (without self-citations): 1 Number of citations in the Web of Science database (including self-citations): 1 Hirsch index - based on the Web of Science database (including self-citations): 1
  • 2018 - 2019 – Telefon komórkowy: 606906519 Adres e-mail: krzysztof@borkowscy.eu, krzysztofb@mot.krakow.pl, krzysztof.borkowski@awf.krakow.pl magister turystyki 1979 AWF KRAKÓW doktor nauk o kulturze fizycznej 1987 AWF KRAKÓW doktor filozofii 2013 Uniwersytet Katolicki – Rużomberok Dodatkowo: podyplomowe studium prawa w turystyce Uniwersytet Toruński podyplomowe studium pedagogiczne Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski język niemiecki biegły – język rosyjski dobry - język angielski słaby - język węgierski słaby
  • 2018 - 2019 – A bibliometric analysis of publications by Krzysztof Borkowski, PhD, for the procedure of granting a higher doctorate degree (Habilitation, dr. hab.) I. Original full-text scientific papers (excluding seminar and conference abstracts, articles published in journal supplements, letters to the editor and the contribution of the author listed in the appendix as a participant in multi-center research). • in the literature having “impact factor” - chronologically Year Description of publication IF KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- --- • in journals without "impact factor" - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW 1996 Krzysztof Borkowski Badanie diagnostyczne opinii turystów - klientów biur podróży: ZIMA ‘95/’96: (informacja wstępna) Tourist opinion survey conducted among customers of travel agencies: WINTER ‘95/’96: (preliminary information) Tourism Market: tourism trade journal (Rynek Turystyczny: pismo biznesu turystycznego) 1996, nr 12, pp. 10-11 0 2009 Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006-2007 (na podstawie badań ankietowych) Estimating tourism volume in the city of Krakow in the years 2006-2007 (based on questionnaire surveys) Internal Commerce (Handel Wewnętrzny) 2009, November, pp. 57-69 6 2012 Marek Łabaj, Krzysztof Borkowski A turismus ellenorzese a Babia Góra Nemzeti Parkban es a Podbabiogórskie communes Monitoring of tourism in the Babia Góra National Park and the Podbabiogórskie communes Economica: Scientific publications of Szolnok University College (Economica: Szolnoki Főiskola tudományos közleményei) 2012, nr 2, pp. 192-202 0 2013 Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński V'iznij turizm u Krakiv z Ukraini v 2003 - 2011 Rokah (naris rezul'tativ doslidzen') Inbound tourism to Krakow from Ukraine in the years 2003 - 2011 (analysis of the research results) The Development Strategy of Ukraine (Strategia Rozvitku Ukraini) 2013, nr 2, pp. 24-34 0 2014 Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski Wykorzystanie analizy porównawczej obiektów wielowymiarowych w badaniach ankietowych ruchu turystycznego The use of a comparative analysis of multi-dimensional objects in a survey on tourist traffic Scientific Journals: studies and materials / The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka (Zeszyty Naukowe: studia i materiały / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej) 2014, nr 5, pp. 19-40 0 Total number of papers: 5 Total number of points: 6 II. Case studies – number of papers: • in journals with "impact factor" - chronologically Year Description of publication IF KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- --- • in journals without "impact factor" - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- III. Review articles – number of papers: • in journals with "impact factor" - chronologically Year Description of publication IF KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- --- • in journals without "impact factor" - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW 1989 Krzysztof Borkowski Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia jako motyw uprawiania turystyki: zarys problemu Civilizational health hazards as the theme for tourism: an outline of the problem The Annual of the Basic Research Central Programme 08.06: tourism as a factor affecting social and economic development / Institute of Tourism (Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06: turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego / Instytut Turystyki) [1] (1989), pp. 328-345 0 2000 Krzysztof Borkowski Industrielle Vergangenheit mit touristischer Zukunft Industrial past with future in tourism Integra. Journal of the Institute for Integrative Tourism and Leisure Research (Integra. Zeitschrift des Instituts für Integrativen Tourismus und Freizeitforschung) 2000, nr 1, pp. 23-25 1 2013 Krzysztof Borkowski Wizerunek destynacji turystycznej - element produktu turystycznego Destination image - a component of a tourism product Scientific Journals: studies and materials / The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka (Zeszyty Naukowe: studia i materiały / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej) 2013, nr 3, pp. 56-78 0 2014 Krzysztof Borkowski Bezpieczeństwo socjalne turystów kwestią społeczną Social safety of tourists as a social issue Folia Turistica 2014, nr 32, pp. 297-313 7 2014 Krzysztof Borkowski Bezpieczeństwo turystów jako kwestia społeczna (przyczynek do problematyki bezpieczeństwa socjalnego turystów) Tourist safety as a social issue (contribution to the problems of social safety of tourists) Scientific Journals: studies and materials / The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka (Zeszyty Naukowe: studia i materiały / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej) 2014, nr 5, pp. 101-122 0 2015 Krzysztof Borkowski, Branislav Nižnanský „Oblasť“ ako produkt cestovného ruchu v subjektívnom hodnotení jej návštevníkov a obyvateľov "Area" as a tourism product through a subjective evaluation of its visitors and inhabitants Ecological studies (Ekologické Štúdie) V. 6, part 2 (2015), pp. 82-90 0 2015 Krzysztof Borkowski, Rastislav Čief Vybrané možnosti hodnotenia vybavenosti službami cestovného ruchu Selected options for assessing tourism services and facilities ??? Ecological studies (Ekologické Štúdie) V. 6, part 2 (2015), pp. 91-101 0 Total number of papers: 7 Total number of points: 8 IV. Chapters of textbooks and monographs: • international - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- • Polish - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW 2000 Krzysztof Borkowski Obsługa imprez turystyki wyjazdowej Outbound tourism services A compendium for tour leaders: collective work edited by Zygmunt Kruczek (Kompendium pilota wycieczek: praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka) Kraków: Proksenia, 2000 Pp. 48-60 3 2000 Krzysztof Borkowski Pilot a grupa A tour leader and a group A compendium for tour leaders: collective work edited by Zygmunt Kruczek (Kompendium pilota wycieczek: praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka) Kraków: Proksenia, 2000 Pp. 81-94 3 2003 Krzysztof Borkowski, Marian Fornagiel Integracyjne funkcje turystyki na przykładzie trójnarodowej wymiany młodzieżowej w ramach „Trójkąta Weimarskiego” Integration functions of tourism based on the example of the tri-national youth exchange within the "Weimar Triangle" Tourism as a factor of international integration / edited by Jacek Biliński and Daria Sawaryn (Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej / pod red. Jacka Bilińskiego, Darii Sawaryn) Rzeszów: WSIiZ, 2003 Pp. 53-72 3 2004 Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek Rola i zadania samorządu terytorialnego w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego The role and tasks of local government in the development of regional tourism products The role and tasks of local government in the development of tourism economy/ scientific editing by Ryszard Gałecki (Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki) Łowicz: MWSHP, 2004 Pp. 85-90 3 2005 Krzysztof Borkowski, Danuta Borkowska Cywilizacyjne uwarunkowania turystycznych form odnowy psychosomatycznej: zagrożenia cywilizacyjne a turystyka Civilizational determinants of tourism forms of psychosomatic renewal: civilizational hazards and tourism Tourism and health resorts/ [scientific editing by Alicja Gotowt-Jeziorska and Jerzy Wyrzykowski] (Turystyka a uzdrowiska / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Jerzy Wyrzykowski]) Warsaw: Polish Tourism Association (Polskie Stowarzyszenie Turystyki), 2005 Pp. 28-32 6 2006 Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003-2004 Determinants of inbound tourism to Krakow drawn upon research conducted in the years 2003-2004 Tourism in scientific research: economic writings / edited by Anna Nowakowska and Marta Przydział (Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne / pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział) Rzeszów: Publishing House of the University of Information Technology and Management (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania); Kraków: The University School of Physical Education (Akademia Wychowania Fizycznego), 2006 Pp. 533-548 6 2011 Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003-2009 Monitoring of tourism phenomena as a diagnostic tool in the field of the tourism industry, based on the example of tourist traffic in Krakow in the years 2003-2009 Tourism in Poland in times of crisis / [scientific editing by Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński] (Turystyka w Polsce w okresie kryzysu / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński]) Warsaw: Polish Tourism Association (Polskie Stowarzyszenie Turystyki), 2011 Pp. 93-115 3 2014 Krzysztof Borkowski Charakterystyka respondentów - turystów podróżujących po wybranych regionach The characteristics of respondents - tourists travelling in the selected regions Comparative studies of the phenomena of tourism in the Polish-Slovak border region: collective work edited by Marek Łabaj (Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim: praca zbiorowa / pod red. Marka Łabaja) Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), [2014] Pp. 53-64 4 2014 Krzysztof Borkowski Ocena poszczególnych elementów produktu turystycznego tupu „obszar” w opinii turystów odwiedzających badaną destynację i jej mieszkańców Evaluation of individual components of the ‘area’ type tourism product in the opinion of tourists visiting the examined destination and its residents Comparative studies of the phenomena of tourism in the Polish-Slovak border region: collective work edited by Marek Łabaj (Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim: praca zbiorowa / pod red. Marka Łabaja) Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), [2014] Pp. 65-76 4 2014 Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski Obiektywizacja subiektywnych ocen wizerunku miejsca docelowego podróży (destynacji) z wykorzystaniem skal porządkowych Objectification of subjective assessment regarding the destination image by means of rating scales Comparative studies of the phenomena of tourism in the Polish-Slovak border region: collective work edited by Marek Łabaj (Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim: praca zbiorowa / pod red. Marka Łabaja) Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), [2014] Pp. 83-98 4 2015 Grzegorz Sroślak, Krzysztof Borkowski Den;gi v sovremennoj finansovoj sisteme: teoretiko-metodologiceskie osnovania analiza voprosa Money in the modern financial system: theoretical and methodological basis of the analysis Contemporary science: methodology / [ed. Grzegorz Sroślak] Kraków; Będzin: "AMR", 2015 Pp. 129-139 4 2015 Krzysztof Borkowski Charakterystyka osób przyjeżdzających do Krakowa The characteristics of visitors to Krakow Tourism in Cracow in 2015: monograph / scientific editing by Krzysztof Borkowski; authors: Krzysztof Borkowski [et al.]; MOT coordinators: Paweł Mierniczak and Jan Wieczorkowski (Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku: monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski; aut. Krzysztof Borkowski [et al.]; koordynator MOT Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski) Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2015 Pp. 54-74 Chapter in the report 4 2015 Krzysztof Borkowski, Ewa Grabińska Analiza informacji dotyczących pobytu w Krakowie The analysis of information concerning tourist stays in Krakow Tourism in Cracow in 2015: monograph / scientific editing by Krzysztof Borkowski; authors: Krzysztof Borkowski [et al.]; MOT coordinators: Paweł Mierniczak and Jan Wieczorkowski (Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku: monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski; aut. Krzysztof Borkowski [et al.]; koordynator MOT Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski) Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Tourism Organization), 2015 Pp. 75-95 Chapter in the report 4 2015 Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Ewa Grabińska Główne wnioski końcowe z badań ankietowych ruchu turystycznego w Krakowie The main conclusions of the survey on tourist traffic in Krakow Tourism in Cracow in 2015: monograph / scientific editing by Krzysztof Borkowski; authors: Krzysztof Borkowski [et al.]; MOT coordinators: Paweł Mierniczak and Jan Wieczorkowski (Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku: monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski; aut. Krzysztof Borkowski [et al.]; koordynator MOT Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski) Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Tourism Organization), 2015 Pp. 142-164 Chapter in the report 4 2015 Krzysztof Borkowski Prognoza na lata 2016-2017 dla ruchu turystycznego w Krakowie Tourism forecast for Krakow for the years 2016-2017 Tourism in Cracow in 2015: monograph / scientific editing by Krzysztof Borkowski; authors: Krzysztof Borkowski [et al.]; MOT coordinators: Paweł Mierniczak and Jan Wieczorkowski (Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku: monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski; aut. Krzysztof Borkowski [et al.]; koordynator MOT Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski) Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Tourism Organization), 2015 Pp. 176-184 Chapter in the report 4 Total number of papers: 15 Total number of points: 59 • Authorship of monographs and textbooks In English - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- In Polish and other languages (different from English) - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW 2012 Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Leszek Kozioł (scientific editing), Anna Nowakowska (scientific editing), Krzysztof Kaganek (scientific editing), Paweł Mierniczak (MOT coordinator), Jan Wieczorkowski (MOT coordinator) Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku: raport końcowy: opracowanie autorskie Tourist traffic in Krakow in 2012: the final report: authoring Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Tourism Organization), 2012 237 p. Report 20 2013 Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Leszek Kozioł (scientific editing), Anna Nowakowska (scientific editing), Krzysztof Kaganek (scientific editing), Paweł Mierniczak (MOT coordinator), Jan Wieczorkowski (MOT coordinator) Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku: raport końcowy: opracowanie autorskie Tourist traffic in Krakow in 2013: the final report: authoring Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Tourism Organization), 2013 207 p. Report 20 2014 Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Leszek Kozioł (scientific editing), Anna Nowakowska (scientific editing), Krzysztof Kaganek (scientific editing), Paweł Mierniczak (MOT coordinator), Jan Wieczorkowski (MOT coordinator) Ruch turystyczny w Krakowie - rok 2014: monografia: badania triangulacyjne Tourist traffic in Krakow in 2014: monograph: triangulation Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Tourism Organization), 2014 359 p. Report 20 2015 Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Leszek Kozioł (scientific editing), Anna Nowakowska (scientific editing), Krzysztof Kaganek (scientific editing), Paweł Mierniczak (MOT coordinator), Jan Wieczorkowski (MOT coordinator) Ruch turystyczny w Krakowie - rok 2015: monografia: badania triangulacyjne Tourist traffic in Krakow in the year 2015: monograph: triangulation Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2015 269 p. 20 Total number of papers: 3 Total number of points: 80 V. Popular science and other works - chronologically Year Description of publication KBN/ MNiSW 1992 Krzysztof Borkowski Turystyka - Polityka - Perspektywy - Strategie: przyczynek do założeń polityki turystycznej państwa Tourism - Policies - Perspectives - Strategies: contribution to the guidelines of the state policy towards tourism Information Bulletin by Polish Tourism Association (Polskie Stowarzyszenie Turystyki) 1992, nr 1, pp. 17-21 Publication in a non-peer-reviewed journal 0 1992 [Krzysztof Borkowski, Dorota Pląder] Technika obsługi imprez turystycznych Operational techniques of tourism events Leading tours abroad: course materials Pilotaż wycieczek zagranicznych: materiały szkoleniowe Krakow: ‘MENTOR’ Service and Training Company (Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe „MENTOR”), 1992 Pp. 5-27 Chapter in a script; non-peer-reviewed publication 0 1992 [Krzysztof Borkowski, Dorota Pląder] Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych Coping with emergency situations - guidelines for tour leaders Leading tours abroad: course materials Pilotaż wycieczek zagranicznych: materiały szkoleniowe Krakow: ‘MENTOR’ Service and Training Company (Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe „MENTOR”), 1992 Pp. 83-95 Chapter in a script; non-peer-reviewed publication 0 1992 Krzysztof Borkowski Odpowiedzialność branży turystycznej za środowisko Responsibility of the tourism industry for the environment Selected problems in functioning of the tourist economy / [scientific editing by Marek Żołdak] (Wybrane problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej / [red. nauk. Marek Żołdak]) Kraków: The University School of Physical Education (Akademia Wychowania Fizycznego), 1992 Pp. 67-80 Non-peer-reviewed publication 0 1995 [Krzysztof Borkowski, Dorota Pląder] Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych Designing and techniques in organizing tourist events Leading tours abroad / [edited by Zygmunt Kruczek] Pilotaż wycieczek zagranicznych / [red. Zygmunt Kruczek] Kraków: ‘MENTOR’ Service and Training Company (Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe „MENTOR”), 1995 3rd revised and enlarged edition Pp. 7-45 Chapter in a script; non-peer-reviewed publication; next edition 0 1995 [Krzysztof Borkowski, Dorota Pląder] Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych Coping with emergency situations - guidelines for tour leaders Leading tours abroad:/ [edited by Zygmunt Kruczek] Pilotaż wycieczek zagranicznych / [red. Zygmunt Kruczek] Kraków: ‘MENTOR’ Service and Training Company (Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe „MENTOR”), 1995 3rd revised and enlarged edition Pp. 107-116 Chapter in a script; non-peer-reviewed publication; next edition 0 1996 [Krzysztof Borkowski, Dorota Pląder] Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych Designing and techniques in organizing tourist events Leading tours abroad/ [edited by Zygmunt Kruczek] Pilotaż wycieczek zagranicznych / [red. Zygmunt Kruczek] Kraków: ‘MENTOR’ Service and Training Company (Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe „MENTOR”), 1996 5th revised and enlarged edition Pp. 21-67 Chapter in a script; non-peer-reviewed publication; next edition 0 1996 [Krzysztof Borkowski, Dorota Pląder] Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych Coping with emergency situations - guidelines for tour leaders Leading tours abroad/ [edited by Zygmunt Kruczek] Pilotaż wycieczek zagranicznych / [red. Zygmunt Kruczek] Kraków: ‘MENTOR’ Service and Training Company (Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe „MENTOR”), 1996 5th revised and enlarged edition Pp. 135-142 Chapter in a script; non-peer-reviewed publication; next edition 0 1997 Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Maciej Abram Jakość usług turystycznych świadczonych przez krakowskie biura podróży w świetle opinii turystów Quality of tourism services provided by Krakow travel agencies in the tourists’ opinion The development of service quality in tourism: materials of the seminar held on 27 September 1997 in Krakow within ‘The 20th Krakow Days of Tourism’ [in cooperation with Alicja Lipska, Anna Alicja Matyjaszczyk] (Rozwój jakości usług w turystyce: materiały z seminarium w ramach XX Krakowskich Dni Turystyki, zorganizowanego w dn. 27.09.97 w Krakowie / [współpr. merytoryczna Alicja Lipska, Anna Alicja Matyjaszczyk]; Centrum Edukacji Kadr Turystycznych w Krakowie) Kraków: The Institute of Tourism, Department (Instytut Turystyki, Oddział), 1997 Pp. 9-41 Peer-reviewed conference materials 1 1998 Leszek Mazanek, Krzysztof Borkowski Biura podróży w Krakowie. Analiza porównawcza 1992,1993 Travel agencies in Krakow. Comparative analysis 1992,1993 Tourism in the social and economic environment: a conference dedicated to the memory of Professor Roman Peretiatkowicz, Krakow - Sucha Beskidzka 20-22 May 1996 / [scientific editing by Anna Nowakowska] (Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym: konferencja poświęcona pamięci Profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]) Kraków: The University School of Physical Education (AWF), 1998 Pp. 175-184 Conference materials (editorial board) 1 1998 Krzysztof Borkowski Odpowiedzialność branży turystycznej za środowisko Responsibility of the tourism industry for the environment Sustainable development of rural tourism - ideas, actions, effects: The 6th Polish Agritourism Symposium, Lubniewice 14-17 September 1998: [conference materials] (Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej - idee, działania, efekty: VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Lubniewice 14-17 września 1998: [materiały konferencyjne]) Kraków: The Advisory Centre for Education in Agriculture (Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie), 1998 Pp. 25-33, 48-49 Peer-reviewed conference materials 1 1999 Krzysztof Borkowski Dziedzictwo kulturowe regionu jako podstawa rozwoju produktu turystycznego Cultural heritage of regions as the basis for the development of tourist products Tourism economy in regions: post-conference materials / editorial team: Alicja Gotowt-Jeziorska, Ryszard Rączkowski (Gospodarka turystyczna w regionach: materiały pokonferencyjne / zespół red. Alicja Gotowt-Jeziorska, Ryszard Rączkowski) Warsaw: Polish Tourism Association (Polskie Stowarzyszenie Turystyki), 1999 Pp. 21-23 Post-conference publishing: Tourism economy in regions - Sucha Beskidzka, November 1998 Wydawnictwo po konferencji: Gospodarka turystyczna w regionach - Sucha Beskidzka, listopad 1998 r. Conference materials (editorial board) 1 1999 Krzysztof Borkowski Wpływ jakości świadczonych usług turystycznych na wizerunek krakowskich biur podróży. Mechanizm sprzężenia zwrotnego w procesie rozpowszechniania wizerunku firmy lub destynacji turystycznej The impact of service quality in tourism on the image of Krakow travel agencies. A feedback mechanism in the process of spreading the image of a company or a tourist destination. How to attract a customer in tourism: conference: Krakow 26 November 1999 (Jak pozyskać klienta w turystyce: konferencja: Kraków, 26 listopad 1999) [S.l.: s.n.], 1999 Pp. 3-11 Conference materials; non-peer-reviewed publication 0 1999 Krzysztof Borkowski Stowarzyszenie Akademia Europejska w Beskidach w Suchej Beskidzkiej The association ‘European Academy in the Beskids’ in Sucha Beskidzka Quality in tourism - the quality of personnel training in tourism: seminar materials, Sucha Beskidzka 7-8 December 1998 / [scientific editing by Zygmunt Kruczek] (Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki: materiały seminarium, Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]) Kraków: The University School of Physical Education (Akademia Wychowania Fizycznego), 1999 Pp. 135-137 Post-conference materials (editorial board) 1 2000 [Krzysztof Borkowski] The Continental Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 304 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Cracovia Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 Pp. 304-305 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Demel Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 305 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Europejski Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 305 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The FM pod Kopcem Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 305 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Forum Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 305 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Francuski Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 Pp. 305-306 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Logos Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 306 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Pod Różą Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 306 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Pollera Hotel, The Pod Złotą Kotwicą Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 306 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Polonia Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 Pp. 306-307 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Polski Hotel, The Pod Białym Orłem Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 307 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Royal Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 307 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Saski Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 Pp. 307-308 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Wanda Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 308 Entry 0 2000 [Krzysztof Borkowski] The Wawel-Tourist Hotel, The Pod Czarnym Orłem Hotel, The Narodowy Hotel The Encyclopedia of Krakow (Encyklopedia Krakowa) / [managing editor Antoni Henryk Stachowski] Warsaw; Kraków: Polish Scientific Publishers PWN (Wydaw. Naukowe PWN), 2000 P. 308 Entry 0 2000 Leszek Mazanek, Krzysztof Borkowski Rozliczenia bezgotówkowe w turystyce. Karty płatnicze - bezpieczeństwo transakcji Non-cash settlements in tourism. Credit cards - security of transactions Teaching materials in tourism on: ‘Legal and economic issues of tourism regarding the adjustment of Polish law to the European Union law in the field of tourism’: 27, 28, 29 November 2000, 4, 5, 6 December 2000 / The Bronisław Czech University School of Physical Education in Krakow. Institute of Tourism (Materiały szkoleniowe dla nauczycieli turystyki z zakresu: "Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki": 27, 28, 29 listopad 2000, 04, 05, 06 grudzień 2000 / Akademia Wychowania Fizycznego imieniem Bronisława Czecha w Krakowie. Instytut Turystyki) Kraków: The University School of Physical Education (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha). Institute of Tourism, 2000 Pp. 111-124 Conference materials; non-peer-reviewed publication 0 2000 Krzysztof Borkowski Adaptacja obiektów przemysłowych dla potrzeb turystyki w regionie krakowskim Adaptation of industrial facilities for tourism in the region of Krakow Proceedings of the international scientific conference "Marketing and Tourism" Ostrava 2000 [-12-01] / The Technical University of Ostrava. Faculty of Economics, The University of Ostrava. Faculty of Science, The University of Silesia. Business Faculty. (Sbornik referatu z mezinarodni vedecke konference „Marketing a cestovni ruch”, Ostrava 2000 [-12-01] / Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava. Ekonomicka fakulta, Ostravska univerzita. Prirodovedecka fakulta, Slezska univerzita. Obchodne-podnikatelska fakulta) Ostrava: [The Technical University of Ostrava], 2000 Pp. 17-21 Peer-reviewed conference materials 1 2000 Krzysztof Borkowski Untersuchung der Beurteilung Touristischer Leistungen Durch Touristen, die Polen Besuchen: das Bild der Qualität und die Art Ihrer Übermittlung Urbánne a krajinné studie. Nr. 3 „Urbánny vývoj rozhraní milénií“/ ed. René Matlovič Prešov: Faculty of Philosophy, The University of Presov. The Institute of Tourism and Hotel Management (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Inštitút turizmu a hotelového manažmentu), 2000 Pp. 355-365 International Interdisciplinary Conference on ‘The urban development at the turn of the millennia and position of the Presova urban organism in this context’ Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Urbanny vyvin na rozhrani milenii a pozicia mestskeho organizmu Presova v tomto kontexte” (1999; Presov) Conference materials (editorial board) 3 2001 Krzysztof Borkowski Zintegrowany system nauczania w szkołach o profilu turystycznym An integrated teaching system in tourism schools Objectives and content of academic courses in the field of leisure and tourism (post-conference materials): The Science and Teaching Jubilee Conference, Kraków - Sucha Beskidzka 18-19 September 2000 / edited by Anna Nowakowska (Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji: (materiały pokonferencyjne): Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna, Kraków - Sucha Beskidzka 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej) Kraków: The University School of Physical Education (Akademia Wychowania Fizycznego), 2001 Pp. 159-162 Peer-reviewed conference materials 1 2001 Krzysztof Borkowski Podsumowanie obrad Sekcji 4: Kształcenie zawodowe The meeting summary of the Section 4: Vocational education Objectives and content of academic courses in the field of tourism and recreation (post-conference materials): The Science and Teaching Jubilee Conference, Kraków - Sucha Beskidzka 18-19 September 2000 / edited by Anna Nowakowska (Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji: (materiały pokonferencyjne): Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna, Kraków - Sucha Beskidzka 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej) Kraków: The University School of Physical Education (Akademia Wychowania Fizycznego), 2001 Pp. 229-230 Conference report 0 2001 Krzysztof Borkowski Adaptation von Industrieobjekten für den Tourismusbendarf in der Region Krakau (PL) Adaptation of industrial facilities for tourism in the region of Krakow Landschaften aus Menschenhand: die Touristische Nutzung von (Industrie-) Kulturräumen: Dokumentation des Symposiums am. 10. Reissepavillon, 14.-15.1.2000, Hannover Congress Centrum, veranstallet von Sttattreisen Hannover / hrsg. Christian Baumagarter, Anke Biedenkapp München; Wien: Profil Verlag, 2001 Pp. 109-116 Conference materials; non-peer-reviewed publication 0 2003 Krzysztof Borkowski Regionalny produkt turystyczny w Unii Europejskiej The regional tourism product in the European Union Regional effects of the accession of Poland to the European Union: materials of the conference held within the project ‘The Bochnia Powiat in the European Union”, Bochnia, 4 June 2003 / [edited by Tomasz Stodolny] (Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: materiały z konferencji będącej częścią projektu „Powiat Bocheński w Unii Europejskiej”, Bochnia, 4 czerwca 2003 r. / [red. Tomasz Stodolny]) Bochnia: Powiat Office in Bochnia (Starostwo Powiatowe w Bochni), 2003 Pp. 59-70 Conference materials; non-peer-reviewed publication 0 2003 Krzysztof Borkowski, Przemysław Rusiecki, Krzysztof Habowski Integracja krajowej branży turystycznej w oparciu o technologie internetowe w obliczu akcesji Polski do U.E. Integration of the domestic tourism industry based on the Internet technologies in the face of the Polish accession to the EU. The consumer in the domestic tourism market in the conditions of the Poland’s membership in the European Union: materials of the international conference, Katowice, 28-29 October 2003 / Wojciech Korfanty Katowice School of Economics, Katowice: GWSH: Ministry of Economy, Labour and Social Policy, 2003 (Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej: materiały z konferencji międzynarodowej, Katowice, 28-29 października 2003 roku / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Katowice: GWSH: Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003) Pp. 189-201 Conference materials; non-peer-reviewed publication 0 2003 Krzysztof Borkowski (project manager), Renata Seweryn (compilation), Maria Pociecha (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Anna Wilkońska (compilation), Michał Grzywa (compilation), Anna Nowakowska (project scientific consultation) Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003: raport końcowy Research on tourist traffic in Krakow in 2003: the final report 106 p. Report; non-peer-reviewed publication 0 2003 Krzysztof Borkowski (project manager), Renata Seweryn (compilation), Maria Pociecha (compilation), Andrzej Gut-Mostowy (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Michał Grzywa (compilation), Anna Nowakowska (project scientific consultation) Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2003: raport końcowy Research on tourist traffic in Lesser Poland in 2003: the final report Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2003 97 p. Report; non-peer-reviewed publication 0 2004 Krzysztof Borkowski (project manager), Tadeusz Grabiński (compilation), Renata Seweryn (compilation), Andrzej Gut-Mostowy (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Anna Wilkońska (compilation), Anna Nowakowska (project scientific consultation) Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004: raport końcowy Research on tourist traffic in Krakow in 2004: the final report Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2004 105 p. Report; non-peer-reviewed publication 0 2004 Krzysztof Borkowski (project manager), Tadeusz Grabiński (compilation), Renata Seweryn (compilation), Andrzej Gut-Mostowy (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Anna Wilkońska (compilation), Aneta Chuchrowska-Tupta (MOT coordinator), Anna Nowakowska (project scientific consultation) Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005: raport końcowy Research on tourist traffic in Lesser Poland in 2005: the final report Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2004 170 p. Report; non-peer-reviewed publication 0 2004 Krzysztof Borkowski (compilation) Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych w celu kształtowania oferty turystycznej regionu, gminy. Warsaw 16.11.2004 r. The use of natural and cultural assets in designing the tourism offer of the region and commune. Warsaw 16 Nov 2004. Post-workshop materials on rural tourism, Warsaw, 15-17 November 2004 / [Ministry of Economy and Labour] [Warsaw: Ministry of Economy and Labour, 2004] (Materiały powarsztatowe z zakresu turystyki wiejskiej, Warszawa, 15-17 listopada 2004 r. / [Ministerstwo Gospodarki i Pracy] [Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004]) Pp. 49-54 Conference materials; non-peer-reviewed publication 0 2004 Krzysztof Borkowski (compilation) Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w celu kształtowania oferty turystycznej The use of cultural heritage in developing the tourism offer Training materials on operating of travel agencies, Warsaw, 22-24 November 2004 [Ministry of Economy and Labour] [Warsaw: Ministry of Economy and Labour, 2004] (Materiały szkoleniowe z zakresu funkcjonowania biur podróży, Warszawa, 22-24 listopada 2004 r. / [Ministerstwo Gospodarki i Pracy] [Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004]) Pp. 109-122 Conference materials; non-peer-reviewed publication 0 2005 Krzysztof Borkowski (project manager), Tadeusz Grabiński (compilation), Renata Seweryn (compilation), Andrzej Gut-Mostowy (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Anna Wilkońska (compilation), Jolanta Kobus, Anna Nowakowska (project scientific consultation) Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005: raport końcowy Research on tourist traffic in Krakow in 2005: the final report Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2005 205 p. Report; non-peer-reviewed publication 0 2005 Krzysztof Borkowski (project manager), Tadeusz Grabiński (compilation), Renata Seweryn (compilation), Andrzej Gut-Mostowy (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Anna Wilkońska (compilation), Anna Nowakowska (project scientific consultation) Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005: raport końcowy Research on tourist traffic in Lesser Poland in 2005: the final report Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2005 157 p. Report; non-peer-reviewed publication 0 2005 Krzysztof Borkowski (compilation), Zygmunt Kruczek (modification) Jak pisać prace dyplomowe na stopień licencjata oraz prace magisterskie w uczelniach turystycznych: (informacja dla studentów AWF w Krakowie, Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki Warszawie oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej) How to write BA and MA theses in tourism high education schools (information for students of The University School of Physical Education in Krakow, The University College of Hotel Management, Catering and Tourism in Warsaw and The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka) Kraków: [S. n.], 2005 25 p. URL: http://dydaktyka.polsl.pl/roz6/aszromek/Shared%20Documents/Instrukcje%20do%20prac%20magisterskich/Praca_magisterska_dyplomowa.pdf A student guidebook published online; non-peer-reviewed publication 0 2005 Krzysztof Borkowski Obsługa imprez turystyki wyjazdowej Outbound tourism services A compendium for tour leaders: collective work edited by Zygmunt Kruczek (Kompendium pilota wycieczek: praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka) Kraków: Proksenia, 2005 5th revised edition Pp. 55-67 Next edition 0 2005 Krzysztof Borkowski Pilot a grupa A tour leader and a group A compendium for tour leaders: collective work edited by Zygmunt Kruczek (Kompendium pilota wycieczek: praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka) Kraków: Proksenia, 2005 5th revised edition Pp. 93-104 Next edition 0 2005 Marek Łabaj (team leader), Krzysztof Borkowski (coordinator), Piotr Dąbrowski, Rafał Woskowicz, Wojciech Wasilewski, Lidia Graczyńska (correction) Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz na lata 2006–2013 Strategy for sustainable tourism development in the communes situated along the historic railway route from Chabówka to Nowy Sącz for the years 2006-2013 [Chabówka; Nowy Sącz]: The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej), 2005 101 p. Report; non-peer-reviewed publication 0 2006 Krzysztof Borkowski (project manager), Tadeusz Grabiński (compilation), Renata Seweryn (compilation), Andrzej Gut-Mostowy (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Anna Wilkońska (compilation), Jolanta Kobus (MOT coordinator), Jan Wieczorkowski (MOT coordinator), Anna Nowakowska (project scientific consultation) Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku: raport końcowy Tourist traffic in Krakow in 2006: the final report Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2006 111 p. Report; non-peer-reviewed publication 0 2006 Krzysztof Borkowski (project manager), Tadeusz Grabiński (compilation), Renata Seweryn (compilation), Andrzej Gut-Mostowy (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Anna Wilkońska (compilation), Jan Wieczorkowski (MOT coordinator), Jolanta Kobus (MOT coordinator), Anna Nowakowska (project scientific consultation) Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006: raport końcowy Research on tourist traffic in Lesser Poland in 2006: the final report Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2006 116 p. Report; non-peer-reviewed publication 0 2006 Krzysztof Borkowski (compilation) Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych w celu kształtowania oferty turystycznej regionu, gminy The use of natural and cultural assets in developing the tourism offer of regions and communes. Training materials on rural tourism for entrepreneurs engaged in tourism activities in rural areas, Warsaw, 23-25 November 2006 / Ministry of Economy and Labour. Department of Tourism (Materiały szkoleniowe z zakresu turystyki wiejskiej dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich, Warszawa, 23-25 listopad 2006 r. / Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Turystyki) [Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Turystyki, 2006] [Warsaw: Ministry of Economy and Labour. Department of Tourism, 2006] Pp. 28-42 Conference materials; non-peer-reviewed publication 0 2007 Krzysztof Borkowski (compilation), Tadeusz Grabiński (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Renata Seweryn (compilation), Anna Wilkońska (compilation) Analiza ruchu turystycznego i jego uwarunkowań w „Dolinie Karpia”: praca wykonana na zlecenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie The analysis of tourism and its determinants in the ‘Carp Valley’: work commissioned by the Lesser Poland Regional Development Agency (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) to the Cracow University of Economics Kraków: [Cracow University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)], 2008 54 p. Report; compilation; non-peer-reviewed publication 0 2007 Krzysztof Borkowski (compilation), Tadeusz Grabiński (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Renata Seweryn (compilation), Anna Wilkońska (compilation) Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia”: opracowanie na zlecenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Marketing strategy for the so-called ‘Carp Valley’: work commissioned by the Lesser Poland Regional Development Agency (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) Kraków: [Cracow University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)], 2007 61 p. Report; compilation; non-peer-reviewed publication 0 2007 Bożena Srebro, Krzysztof Borkowski, Andrzej Mikołajewicz Karpacki szlak rowerowy w Małopolsce The Carpathian cycling route in Lesser Poland 2nd revised edition Nowy Sącz: Tourism Organization of Nowy Sącz (Sądecka Organizacja Turystyczna), 2007 43 p. Non-peer-reviewed publication; next edition 0 2008 Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, Zbigniew Jordanek, Anna Dudoń, Jakub Borkowski Analiza istniejącej oferty turystycznej; charakterystyka segmentów rynku: działanie BG 10: elaborating of sustainable tourism packages: analiza oferty [S. l.]: [Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej], [2008] The analysis of the current tourist offer; the characteristics of market segments: action BG 10: elaborating of sustainable tourism packages: the offer analysis [The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej)], [2008] 68 p. URL: http://www.babiagora.eu/analiza_oferty.doc Online publication; Non-peer-reviewed publication 0 2008 Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, Zbigniew Jordanek, Anna Dudoń, Jakub Borkowski GEF MSP project: Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe: BG 10 Elaborating of sustainable tourism packages: Opracowanie pakietów turystyki zrównoważonej. Programm Bausteine für selbständige Aufenthaltsgestaltung [S.l.]:[The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej)], 2008 24 p. URL: http://www.tourism4nature.org/results/bg_pictures/bg10_package_componentp.pdf Online publication; Non-peer-reviewed publication 0 2008 Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj Monitoring of tourism in Babia Góra National Park and Podbabiogórskie communes [S.l.]: [S.n.], 2008 18 p. URL: http://tourism4nature.org/results/bg_pictures/bg07_monitoring_system.pdf Online publication; Non-peer-reviewed publication 0 2008 Bożena Srebro (red., author), Krzysztof Borkowski Karpacki szlak rowerowy i szlaki łącznikowe w Małopolsce / pod red. Bożeny Srebro The Carpathian cycling route and connecting trails in Lesser Poland / edited by Bożena Srebro Nowy Sącz: Tourism Organization of Nowy Sącz (Sądecka Organizacja Turystyczna), 2008 49 p. Non-peer-reviewed publication 0 2008 Krzysztof Borkowski (project manager, compilation), Tadeusz Grabiński (compilation), Renata Seweryn (compilation), Anna Wilkońska (compilation), Leszek Mazanek (compilation), Paweł Mierniczak (coordinator MOT), Jan Wieczorkowski (coordinator MOT), Leszek Kozioł (scientific editor), Anna Nowakowska (rec. nauk.) Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku: raport końcowy Tourist traffic in Krakow in 2008: the final report Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2008 159 p. Report 0 2009 Krzysztof Borkowski (project manager, author), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Paweł Mierniczak (MOT coordinator), Jan Wieczorkowski (MOT coordinator), Leszek Kozioł (scientific editor), Anna Nowakowska (scientific editor) Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku: raport końcowy: opracowanie autorskie Tourist traffic in Krakow in 2009: the final report: authoring Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2009 170 p. Report 0 2009 Krzysztof Borkowski (project manager, author), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Tomasz Koralewski (coordinator of ROT, Łódź Voivodeship), Leszek Kozioł (scientific editor), Anna Nowakowska (scientific editor) Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku: raport końcowy Tourist traffic in Łodź in 2008: the final report Kraków: [Regional Tourism Organization of the Łódź Voivodeship (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego), Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna)], 2009 145 p. Report 0 2009 Krzysztof Borkowski (project manager, author), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Tomasz Koralewski (coordinator of ROT, Łódź Voivodeship), Leszek Kozioł (scientific editor), Anna Nowakowska (scientific editor) Raport „Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku”: suplement „Turystyka biznesowa” Report ‘Tourist traffic in Łodź in 2008’: supplement ‘Business tourism’ Kraków: [Regional Tourism Organization of the Łódź Voivodeship (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego), Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna)], 2009 12 p. Report supplement 0 2009 Krzysztof Borkowski (project manager, author), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Paweł Mierniczak (MOT coordinator), Jan Wieczorkowski (MOT coordinator), Leszek Kozioł (scientific editor), Anna Nowakowska (scientific editor) Ruch turystyczny w Małopolsce w 2009 roku: raport końcowy: opracowanie autorskie Tourist traffic in Lesser Poland in 2009: the final report: authoring Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2009 235 p. Report 0 2009 Krzysztof Borkowski (project manager, author), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Tomasz Koralewski (coordinator of ROT, Łódź Voivodeship), Leszek Kozioł (scientific editor), Anna Nowakowska (scientific editor) Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 roku: raport końcowy Tourist traffic in Łodź Voivodeship in 2008: the final report Kraków: [Regional Tourism Organization of the Łódź Voivodeship (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego), Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna)], 2009 156 p. Report 0 2009 Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek Turystyka w Krakowie - specyfika turystyki przyjazdowej w kontekście obsługi turystów przez przewodników i pilotów Tourism in Krakow - the specificity of inbound tourism in the context of guiding and tour leading services Service quality in tour leading and tour guiding: materials of the 4th Forum of Tour Leading and Tour Guiding / edited by Z. Kruczek (Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie: materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa / pod red. Z. Kruczka) Kraków: Proksenia, 2009 Pp. 65-78 Conference materials 0 2009 Marek Łabaj, Krzysztof Borkowski Monitoring zrównoważonej turystyki Podbabiogórza Monitoring of sustainable tourism in the Podbabiogórze region Sustainable tourism in the Podbabiogórze region: monograph / edited by Marek Łabaj (Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza: monografia / pod red. Marka Łabaja) Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), 2009 Pp. 134-166 Non-peer-reviewed publication 0 2009 Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj Produkt turystyczny w obszarach specjalnych na przykładzie Babiogórskiego Rezerwatu Biosfery The tourism product in special areas as exemplified by the Babia Góra Biosphere Reserve Sustainable tourism in the Podbabiogórze region: monograph / edited by Marek Łabaj (Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza: monografia / pod red. Marka Łabaja) Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), 2009 Pp. 93-104 Non-peer-reviewed publication 0 2010 Krzysztof Borkowski (project manager, author), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Paweł Mierniczak (MOT coordinator), Jan Wieczorkowski (MOT coordinator), Leszek Kozioł scientific editor), Anna Nowakowska (scientific editor), Krzysztof Kaganek (scientific editor) Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy: opracowanie autorskie Tourist traffic in Krakow in 2010: the final report: authoring Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2010 182 p. Report 0 2010 Krzysztof Borkowski, Jarosław Kucharski Etyka pilota wycieczek Tour leader’s code of ethics Ethics of tour guiding and tour leading: [materials of the 5th Forum of Tour Leading and Tour Guiding / edited by Z. Kruczek (Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek: [materiały z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa] / pod red. Zygmunta Kruczka) Kraków: Proksenia, 2010 Pp. 35-50 Conference materials 0 2010 Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009 The experience resulting from research work on tourist traffic in Krakow and Lesser Poland in the years 2003-2009 Regional survey of consumers of tourism services / [scientific editing by Ewa Dziedzic] (Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / [red. nauk. Ewa Dziedzic]) Warsaw: Polish Tourism Organization (Polska Organizacja Turystyczna), 2010 Pp. 68-85 Impreza: Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Event: Conference on ‘Regional survey of consumers of tourism services’, Warsaw, 24-25 November 2009. Conference materials; Non-peer-reviewed publication 0 2010 Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce Methodology of integrated research on tourist traffic in Poland Regional survey of consumers of tourism services / [scientific editing by Ewa Dziedzic] (Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / [red. nauk. Ewa Dziedzic]) Warsaw: Polish Tourism Organization (Polska Organizacja Turystyczna), 2010 Pp. 108-117 Impreza: Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa, 24-25 listopada 2009 r. Event: Conference on ‘Regional survey of consumers of tourism services’, Warsaw, 24-25 November 2009. Conference materials; Non-peer-reviewed publication 0 2011 Krzysztof Borkowski (project manager, author), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Paweł Mierniczak (MOT coordinator), Jan Wieczorkowski (MOT coordinator), Leszek Kozioł (scientific editor), Anna Nowakowska (scientific editor), Krzysztof Kaganek (scientific editor) Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku: raport końcowy: opracowanie autorskie Tourist traffic in Krakow in 2011: the final report: authoring Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2011 244 p. Report 0 2011 Krzysztof Borkowski Transgraniczny produkt turystyczny masywu Babiej Góry ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produktów turystycznych w obszarach specjalnych The cross-border tourism product of the Babia Góra Mountain Range with particular emphasis on the specificity of tourism products in special areas Konferencja „Rozwój zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim” realizowana w ramach projektu „Razem dla zrównoważonej turystyki”, Sucha Beskidzka, 9 czerwca 2011 r.: materiały konferencyjne Conference on ‘The development of sustainable tourism in the Polish-Slovak border region’ organized within the project ‘Together for sustainable tourism’, Sucha Beskidzka, 9 June 2011: conference materials [Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), 2011] [S. p.] Conference materials 0 2012 Rastislav Čief (chief editor), Krzysztof Borkowski (editor). Michla Kovačic (editor), Juraj Rákoš (editor) Interdisciplinárne pohľady na turizmus: medzinárodná konferencia 14.11.2011: zborník recenzovaných príspevkov Interdisciplinary perspectives on tourism: international conference, 14 November 2011: reviewed conference proceedings Ružomberok: VERBUM - publishing house of the Catholic University (vydavateľstvo Katolíckej univerzity), 2012 124 p. Editing of conference materials 0 2012 Rastislav Čief (chief editor), Michla Kovačic (editor), Juraj Rákoš (editor), Krzysztof Borkowski (editor) Interdisciplinárne pohľady na turizmus: zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie Interdisciplinary perspectives on tourism: a book of abstracts of the international conference Ružomberok: VERBUM - publishing house of the Catholic University (vydavateľstvo Katolíckej univerzity), 2012 25 p. Editing of conference materials 0 2012 Branislav Nižnanský (chief editor), Rastislav Čief (editor), Ivana Tomčíková (editor), Krzysztof Borkowski (editor) Edukácia, turistika, informatika: medzinárodné kolokvium 17.1.2012 Education, tourism, Information Technologies - international colloquium 17 January 2012 Ružomberok: VERBUM - publishing house of the Catholic University (vydavateľstvo Katolíckej univerzity), 2012 113 p. Editing of conference materials 0 2012 Krzysztof Borkowski (editor) Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim: praca zbiorowa A report on a pilot study on tourism in the Polish-Slovak border region: collective work Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), 2012 85 p. Report; Work consisting of up to 6 publisher’s sheets 0 2012 Krzysztof Borkowski Metoda badań A research method A report of a pilot study on tourism in the Polish-Slovak border region: collective work / edited by Krzysztof Borkowski (Report z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim: praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Borkowskiego) Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), 2012 Pp. 5-10 Part of report; Work consisting of up to 0.5 publisher’s sheet 0 2012 Krzysztof Borkowski, Jadwiga Sobczuk Charakterystyka respondentów – turystów podróżujących po wybranych ekoregionach The characteristics of respondents - tourists travelling to selected eco-regions A report of a pilot study on tourism in the Polish-Slovak border region: collective work / edited by Krzysztof Borkowski (Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim: praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Borkowskiego) Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), 2012 Pp. 40-48 Part of report; Work consisting of up to 0.5 publisher’s sheet 0 2012 Krzysztof Borkowski Opinie turystów. Ocena poszczególnych elementów produktu turystycznego typu „obszar” w opinii odzwierciedlających badaną destynację i jej mieszkańców Tourists’ opinions. The assessment of individual components of the ‘area’ type tourism product, basing on the opinion survey reflecting the examined destination and its residents A report of a pilot study on tourism in the Polish-Slovak border region: collective work / edited by Krzysztof Borkowski (Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim: praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Borkowskiego) Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), 2012 Pp. 49-62 Part of report; Work consisting of up to 6 publisher’s sheets 0 2013 Krzysztof Borkowski Wizerunek Krakowa jako destynacji turystycznej w opinii turystów z Ukrainy. Badania 2003-2012 The image of Krakow as a tourism destination in the opinion of tourists from Ukraine. The research covering the years 2003-2012 Sustainable development of tourism regions: domestic and international experience: proceedings of the international conference (25-26 April 2013) / Ministry of Education and Science, The Lviv Institute of Economy and Tourism. Department of International Cooperation and Tourism LODA (Zbalansovanij rozvitok turisticnih regioniv: nacional'nij i svitovij dosvid: zbirnik materialiv Miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferencii (25-26 kvitna 2013 roku) / Ministerstvo osviti ta nauki, L'vivs'kij institut ekonomiki i turizmu. Department miznarodnogo spivrobitnictva ta turizmu LODA) Lviv:: The Lviv Institute of Economy and Tourism (L'vivs'kij institut ekonomiki i turizmu): Liga-Pres, 2013 Pp. 28-37 Conference materials 0 2014 Krzysztof Borkowski, Emilia Janigova Metoda badań A research method Comparative studies on the phenomena of tourism in the Polish-Slovak border region: collective work /edited by Marek Łabaj (Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim: praca zbiorowa / pod red. Marka Łabaja) Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii), [2014] Pp. 5-11 Work consisting of up to 0.5 publisher’s sheet 0 2015 Krzysztof Borkowski Bezpieczeństwo w Krakowie w ocenie turystów i koncepcja systemowego rozwiązania problemu Safety in Krakow in the opinion of tourists and the concept of a systemic solution to the problem European Integration and International Safety in Tourism: International Scientific and Practical Conference, Lviv 22 April 2015 Evropejs'ka integracia ta miznarodna bezpeka turizmu: miznarodna naukovo-prakticna konferencia, L'viv 22 kvitna 2015 roku / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Institute of Economy and Tourism Lviv: LIET, 2015 Pp. 19-38 Conference materials 0 2015 Krzysztof Borkowski, Grzegorz Ramza (rozm.) Ekonometria i impresja: rozmowa z Krzysztofem Borkowskim / rozm. Grzegorz Ramza Econometrics and impression: an interview with Krzysztof Borkowski conducted by Grzegorz Ramza Polish Traker Bus 2015, nr 3, pp. 5-7 Interview 0 2015 Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski Metodologia badań Research methodology Tourist traffic in Krakow in 2015: monograph / scientific editing by Krzysztof Borkowski; authors: Krzysztof Borkowski [et al.]; MOT coordinator: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski (Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku: monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski ; aut. Krzysztof Borkowski [et al.]; koordynator MOT Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski) Kraków: Małopolska Tourism Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna), 2015 Pp. 5-8 Chapter in the report; Work consisting of up to 0.5 publisher’s sheet 0 Total number of papers: 87 Total number of points: 10 VI. Chief editor: • International journals - chronologically Year Description of publication IF KBN/ MNiSW Total number of papers: 0 Total number of points: --- --- • Polish journals - chronologically Year Description of publication IF KBN/ MNiSW Total number of papers: 0
  • 2018 - 2019 – Imię i nazwisko: Krzysztof Paweł Borkowski Stanowisko lub funkcja: Nauczyciel akademicki Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Kierownik Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Pełnomocnik Rektora ds. nadzoru i funkcjonowania Wydziału Turystyki i Rekreacji Małopolska Organizacja Turystyczna Członek Zarządu