dr Barbara Leja


  • Dyżur dydaktyczny:
    Poniedziałki (przed zajęciami) od 10:30 do 11:30 ul. Franciszkańska 1, sala 111