ks. dr Marek Gołąb


  • Dyżur dydaktyczny:
    piątek 9.00 - 9.45, ul. Kanonicza 9,
    biblioteka IPK

Publikacje:

Artykuły w Czasopismach:
  • Sympozjum "Wolność wiary a posłuszeństwo prawu". Sprawozdanie [w:] Vita academica, 1 (71) 2013, s. 18-19.
  • Facultades especiales para la dimisión del estado clerical (Congregación para el Clero de 30 de enero de 2009). Análisis y comentario. [w:] Ius canonicum, 100 2010, s. 671-683. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Wygłoszone Referaty:

  • Kiedy prawo do własnej duchowości (kan. 2014) podlega ograniczeniom? [podczas konferencji:] Wolność wiary a posłuszeństwo prawu, 14 listopada 2012, .
  • Facultades especiales para la dimisión del estado clerical (Congregación para el Clero de 30 de enero de 2009). [podczas konferencji:] Spotkanie absolwentów Uniwersytetu Navarra w Pamplonie, 28 wrzesnia 2010, .