Dorota Górska  Wygłoszone Referaty:

  • E-learning jako narzędzie wspomagające indywidualizację procesu nauczania języków obcych [podczas konferencji:] „Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka”, 26 pazdziernika 2012, .
  • Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w latach 1989-2010 i 2010-2012 [podczas konferencji:] Konferencja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 12 kwietnia 2012, .
  • Nowa Biblioteka UPJPII [podczas konferencji:] XVII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, 13 wrzesnia 2011, .
  • Rola biblioteki we współczesnym świecie [podczas konferencji:] Dzień Otwarty Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w ramach „Małopolskiego Dnia Uczenia się przez Całe Życie", 8 czerwca 2011, .
  • Zastosowanie formatu UMARC21 w katalogowaniu w programie bibliotecznym MAK [podczas konferencji:] III Konferencji Naukowo-Przemysłowej "Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych", 21 pazdziernika 2009, .
  • Pakiet MAK – możliwości oprogramowania i perspektywy rozwoju [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja dla użytkowników systemu bibliotecznego MAK „Pakiet MAK – możliwości oprogramowania i perspektywy rozwoju”, 17 maja 2006, .