prof. dr hab. Maciej Kawka    Curriculum Vitae:

    • 2019 – prof. zw. dr hab. w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Katedry Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, przewodniczący Komisji Medioznawczej PAU, redaktor naczelny „Rocznika Medioznawczego” PAU. Autor i redaktor kilkunastu monografii, wśród nich m.in. Dyskurs szkolny (Kraków 2000), Sześć dyskursów o języku (Skopje 2012), Macedonian Discourses (Kraków 2016, Wyd. UJ) oraz ponad 150 prac z zakresu lingwistyki (polonistyki i slawistyki), a szczególnie składni semantyki i struktury tekstu, retoryki, pragmatyki językowej, teorii tekstu i dyskursu oraz medioznawstwa.