ks. prof. dr hab. Michał Heller  Curriculum Vitae:

  • 2016 – 15 Październik - odnowienie doktoratu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
  • 2016 – 16 Styczeń - Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem
  • 2016 – 20 Styczeń - „Medal za Mądrość Obywatelską” miesięcznika „Kraków”
  • 2016 – 22 Czerwiec - Doktorat honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  • 2015 – 11 Marzec - Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • 2015 – 17 Wrzesień - “Złota Róża” nagroda za najlepszą książkę popularną (“Bóg i geometria”)
  • 2015 – 14 Listopad - Zwyczajne członkostwo Polskiej Akademii Umiejętności
  • 2014 – 3 Maj - Order Orła Białego
  • 2014 – 8 Czerwiec - Order Ecce Homo
  • 2014 – 17 Czerwiec - Doktorat honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • 2014 – 28 Stycznia - Wyróżnienie KUL „Gratae Memoriae Signum Universitatis”

  Publikacje:

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:

  Projekty badawcze:

  • Strukturalne i konceptualne zagadnienia teorii kwantów w świetle badań nad kwantową grawitacją Chrisa Ishama (321311)
  • Interakcje filozofia-nauka z perspektywy historycznej (501-10-020039)
  • Filozoficzne zagadnienia podstaw fizyki i kosmologii (221305)
  • Filozoficzne aspekty nielokalności we współczesnej fizyce i kosmologii (121301)

  Wygłoszone Referaty:

  • Czas i prawdopodobieństwo [podczas konferencji:] Wokół myśli ks. M. Hellera, 2 grudnia 2016, .
  • Człowiek we wszechświecie Kopernika [podczas konferencji:] Filozofia w fizyce i fizyka w filozofii, 17 listopada 2016, .
  • Czy Wszechświatem rządzi przypadek? [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 21 pazdziernika 2016, .
  • Kosmiczny problem wolności [podczas konferencji:] V Kongres Kultury Chrześcijańskiej, 13 pazdziernika 2016, .
  • Geometryczne piękno Wszechświata [podczas konferencji:] Festiwal Nauki, 2 pazdziernika 2016, .
  • Synthetic Approach to the Singularity Problem [podczas konferencji:] Varying Constants and Fundamental Cosmology, 12 wrzesnia 2016, .
  • Nauka dla filozofii [podczas konferencji:] XX Krakowska Konferencja Metodologiczna, 30 maja 2016, .
  • Geometryczne piękno Wszechświata [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 22 maja 2016, .
  • „How to Justify the History of the Universe?” [podczas konferencji:] Symposium of the European Society for the Study of Science and Theology, 26 kwietnia 2016, .
  • Bóg i logika [podczas konferencji:] XII Studencka Konferencja, 5 grudnia 2015, .
  • Einstein’s road to general relativity. Philosophical aspects [podczas konferencji:] The 2nd Conference of the Polish Society of Relativity, 28 listopada 2015, .
  • Kosmiczny dramat. Mój prywatny scenariusz [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 25 listopada 2015, .
  • Philosophy of chance [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 17 listopada 2015, .
  • Gdy przestrzeń była Bogiem [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 9 listopada 2015, .
  • Geniusze Wszechświata [podczas konferencji:] Sympozjum: 15 lat nauk ścisłych na UKSW, 5 listopada 2015, .
  • Geometry [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 22 pazdziernika 2015, .
  • Kiedy przestrzeń była Bogiem [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 9 pazdziernika 2015, .
  • Creation of matter in a noncommutative universe [podczas konferencji:] Symposium: 80th Anniversary of Specola Vaticana, 14 wrzesnia 2015, .
  • Wszechświat etyczny [podczas konferencji:] Sympozjum Adwokatury Krakowskiej, 12 czerwca 2015, .
  • Podróz do początku Wszechświata [podczas konferencji:] Otwarcie Obserwatorium Astronomicznego w Rzepienniku Biskupim, 8 czerwca 2015, .
  • Droga Einsteina do ogólnej teorii względności [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna “Sto lat ogólnej teorii względności”, 26 maja 2015, .
  • Theology and Science: with nostalgia, without frustration [podczas konferencji:] Festiwal Nauki, 19 maja 2015, .
  • Człowiek sceny – człowiek dramatu [podczas konferencji:] Tydzień Tischnerowski, 24 kwietnia 2015, .
  • Category theory and the philosophy of space [podczas konferencji:] IV Konferencja: Filozofia Matematyki i Informatyki, 5 grudnia 2014, .
  • Nasza droga przez Kosmos [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 4 grudnia 2014, .
  • Od Wielkiego Wybuchu do Gulagu [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 18 pazdziernika 2014, .
  • From the Big Bang to Gulags: How to Justify History [podczas konferencji:] 4th Congress of Polish Scientific Societies on exile, 4 wrzesnia 2014, .
  • The Sphere Paradigm in Cosmology [podczas konferencji:] Fifty Years of Cracow Astronomy, 17 maja 2014, .
  • Człowiek w świecie Kopernika [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 30 pazdziernika 2013, .
  • The Beginning of the Univrese [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 31 maja 2013, .
  • The Beginning of the Universe [podczas konferencji:] Symposium Spinal Surgery, 5 maja 2013, .
  • Limits of the Universe [podczas konferencji:] Wykład publiczny, 26 kwietnia 2013, .
  • Physics at Its Limits [podczas konferencji:] Neutron Spectroscopy and Related Phenomena. Tribute to Prof. Jerzy Janik, 21 marca 2013, .
  • Selfdefending mechanisms of science [podczas konferencji:] Congress of Academic Culture, 20 marca 2013, .
  • Incomprehensible Comprehensibility of the Universe [podczas konferencji:] Cambridge University Scientific Society, 29 stycznia 2013, .
  • Homo Sapiens we wszechświecie Kopernika [podczas konferencji:] "Czy nauka zastąpi religię?", Sympozjum organizowane przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i Wydział Filozoficzny PAT, 3 pazdziernika 2008, .
  • Granice czasu, przestrzeni i prawdopodobieństwa [podczas konferencji:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 16 wrzesnia 2008, .
  • Moje rozmowy z dziennikarzami [podczas konferencji:] XII Krakowska Konferencja Metodologiczna: Nauka a kultura masowa, 19 maja 2008, .
  • The Existence of Singularities and the Origin of Space-time [podczas konferencji:] "Modeling the Origin and of the Origin of the Universe" _ A Research Symposium in Honour of Michael Heller on the Occasion of His Receiving the 2008 Templeton Price,, 7 maja 2008, .