dr hab. Krzysztof Gurba


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa, godz. 10.00 - 11.00
  ul. Kanonicza 9, dziekanat WNS

Curriculum Vitae:

 • 2016 – Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • 2016 – Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie
 • 2013 – Krzyż Wolności i Solidarności za zasługi na rzecz niezależności i samorządności oraz poszanowania praw człowieka w Polsce.
 • 2013 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
 • 2008 – Nagroda Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne.
 • 1994 – Stypendium The Guardian, Londyn, Anglia
 • 1993 – Stypendium Gibson-Sykora Foundation na Uniwersytecie w St Andrews, Szkocja
 • 1986 – Stopień doktora nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny
 • 1979 – Tytuł magistra informatyki, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje:

Monografie:
 • MOOC. Historia i przyszłość, Kraków: Wydawnictwo naukowe UPJPII 2015.
 • [współredakcja z:] M. Łysek, W. Gadowski, Próba głosu. Antologia reportaży, Kraków: Wydawnictwo FALL 2013.
 • [współredakcja z:] M. Bolińska, W cieniu ciszy, Kraków: Wydawnictwo FALL 2011.
 • Civil Caucasus [red.], Kraków: Wydawnictwo FALL 2007.
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola mediatora kulturowego w komunikacji wobec sytuacji kryzysowej [współatorstwo z:] E. Gurba [w:] Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Człowiek - Społeczeństwo - Państwo w sytuacjach kryzysu, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 2014, s. 267-277.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Peer-learning and Beyond [w:] E. Arvanitis, A. Kameas [red.], Intercultural mediation in Europe: narratives of professional transformation, Ateny: Common Ground Publishing 2014, s. 56-70.
 • Orędownikowi polszczyzny, mistrzowi pokoleń dziennikarzy. Laudacja wygłoszona podczas uroczystości wręczenia Lauru SDP 2012 [w:] E. Binder [red.], Najlepsze publikacje. Nagrody SDP 2012, Warszawa: Wydawnictwo SDP 2013, s. 21-24.
 • Dystrybucja władzy nad agendą medialną jako wartość [w:] A. Baczyński, M. Drożdż [red.], Wartość mediów – od wyzwań do szans, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2012, s. 39-54.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Poznawcze wyznaczniki jakości przekazywania wiedzy na odległość [w:] E. Frołowicz, N. Majchrzak, N. Starik [red.], Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 2012, s. 343-366.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Udział mediów społecznościowych w ustanawianiu agendy medialnej [w:] Sokołowski M. [red.], Oblicza Internetu – Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2012, s. 135-145.
 • Reportaż to przygoda [w:] K. Gurba, W. Gadowski, M. Łysek [red.], Próba głosu. Antologia reportaży, Kraków: Wydawnictwo FALL 2012, s. 7-9.
 • Cognitive approach to the Distance Learning Design and Management [w:] Baldazzi A., Ricci L., Valle Baroz V. [red.], E-learning Quality Assurance: A Multi-Perspective Approach, Rzym: Gangemi Editore spa 2011, s. 31-42.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wielki debiut Bartka [w:] M. Bolińska, K. Gurba [red.], W cieniu ciszy, Kraków: Wydawnictwo FALL 2011, s. 103-105.
 • Hyde Park czy przedsionek dziennikarstwa? [w:] I. Hofman [red.], Studia nad dziennikarstwem, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, s. 95-106.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawo galaktyk do powrotu [współatorstwo z:] E. Gurba [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości, Studia i materiały dedykowane ks. prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo 2009, s. 0-0.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wymiar poznawczy niemoderowanych scenariuszy e-learningowych na przykładzie projektu Sonetor [w:] EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, 2(6) 2013, s. 54-63. [szukaj w bibliotece]
 • Globalization and Social Communication – Threats and Chances [w:] Global Media Journal – Polish Edition, 1(9) 2012, s. 1-7.
 • Nobilitacja nauki o komunikowaniu [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 2010, s. 213-215. [szukaj w bibliotece]
 • T-learning: wielokanałowe uczenie na odległość w środowisku multikulturowym [współatorstwo][w:] Edukacja. Studia, badania, innowacje, 2 2010, s. 75-80. [szukaj w bibliotece]
 • Rzeczywistość Ducha w świecie wirtualnym [w:] Horyzonty wychowania, 12 2007, s. 69-80. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Spójność, wiarygodność i recepcja przekazu informacyjnego i pozainformacyjnego w środowisku mediów społecznościowych (501-10-040079)
 • Obraz przekonań religijnych w dziennikarstwie obywatelskim (240901)
 • MOOC w praktyce nauczyciela akademickiego (501-10-040076)
 • Konteksty metodologiczne dziennikarstwa praktycznego w Polsce i na świecie (140901)
 • Konteksty metodologiczne dziennikarstwa praktycznego w Polsce i na świecie (140901)
 • Kategoria intencjonalności w formach przekazu medialnego w cyberprzestrzeni (240902)
 • Hybrydyzacja form dziennikarskich w dawnym i nowym otoczeniu medialnym (501-10-040070)
 • Dystrybucja agendy medialnej ()
 • Dystrybucja agendy medialnej (501-10-040003)
 • Analiza metod badań nowych mediów i dziennikarstwa przedsiębiorczego (501-10-040049)

Wygłoszone Referaty:

 • Future of MOOCs – fears and hopes [podczas konferencji:] Xth International GUIDE Conference, Optimizing Higher Education for the Professional Student: A Balance of Flexibility, Quality and Cultural Sensitivity, 17 wrzesnia 2015, .
 • Self-regulating MOOCs [podczas konferencji:] VIII International GUIDE Conference and V Symposium on Education and Communication Science and Technology, Management and Quality: the future of distance education in Brazil and around the world, 21 listopada 2014, .
 • Sieć jako miejsce dialogu bez zobowiązań [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Dialog w mediach – media w dialogu, 16 maja 2014, .
 • Peer-learning and beyond [podczas konferencji:] International Conference „Enhancing the Skills and Identity of Cultural Mediators in a Multicultural Europe”, 9 stycznia 2014, .
 • Distance learning impact on the public agenda setting [podczas konferencji:] 6th International GUIDE Conference, The Global Economic Crisis and its consequences on the national educational systems: Can the online education contribute to overcome the crisis?, 4 pazdziernika 2013, .
 • Inność to powinność [podczas konferencji:] Dostrzec różnicę, 28 listopada 2012, .
 • Dystrybucja władzy nad agendą medialną jako wartość [podczas konferencji:] VI Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów, 1 czerwca 2012, .