ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  Wtorek: 13.00 - 15.00, dziekanat (ul. Kanonicza 9)

Publikacje:

Artykuły Książkowe:
 • Filozofia przyrody Władysława Natansona [w:] R. Majkowska, E. Fiałek [red.], Władysław Natanson (1854-1937), Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2009, s. 117-128. [szukaj w bibliotece]
 • Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna [w:] A. Strzałkowski [red.], Prace Komisji Historii Nauki, Kraków: PAU 2007, s. 5-27. [szukaj w bibliotece]
 • Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym [współatorstwo z:] M. Heller [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 5-39. [szukaj w bibliotece]
 • Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 183-212. [szukaj w bibliotece]
 • Metodologiczne analizy Władysława Heinricha [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 139-182. [szukaj w bibliotece]
 • Filozofia przyrody Władysława Natansona [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2007, s. 1-1. [szukaj w bibliotece]
 • Historia filozofii przyrody w Polsce. Krakowska szkoła filozofii przyrody nauk przyrodniczych i matematyki [w:] A. Dziedzic, A. Kołakowski, S. Pieróg, P. Ziemski [red.], Historia filozofii polskiej. Dokonania, poszukiwania, projekty, Warszawa: Semper 2007, s. 95-104. [szukaj w bibliotece]
 • Filozofia i nauka a teologia w XIII wieku [w:] [red.], Da mihi animas, Sosnowiec-Kraków: Scriptum 2007, s. 197-208. [szukaj w bibliotece]
 • Strukturalizm w filozofii matematyki [współatorstwo z:] M. Heller [w:] Filozofia i wszechświat, Kraków: TAiWPN Universitas 2006, s. 197-214. [szukaj w bibliotece]
 • Jedna czy wiele filozofii przyrody [w:] S. Wszołek, R. Janusz [red.], Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: WAM-OBI 2006, s. 354-369. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Jedna czy wiele filozofii przyrody [w:] S. Richert [red.], Pluralizm filozofii. Filozofia wobec pluralizmu, Olsztyn: Modus 2006, s. 47-62.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Metodologiczne analizy Władysława Heinricha [w:] J. Mączka, R. Janusz, M. Senderecka [red.], Władysław Heinrich. Teoria poznania. Tekst – Komentarze, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2005, s. 123-166.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym [współatorstwo z:] M. Heller [w:] Prace Komisji Historii Nauki, Kraków: PAU 2004, s. 213-243.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kazimierza Kłósaka analiza determinizmu i indeterminizmu w fizyce [w:] Z. Liana. A. Michalik [red.], Filozofia a nauka w myśli księdza Kazimierza Kłósaka, Kraków-Tarnów: OBI-BIBLOS 2004, s. 197-208.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Badania nad historią filozofii przyrody i historią nauki [współatorstwo][w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 50 2012, s. 10-40. [szukaj w bibliotece]
 • Kilka uwag o uprawianiu historii kosmologii [współatorstwo][w:] Roczniki Filozoficzne, LIX 2011, s. 103-114. [szukaj w bibliotece]
 • Joachima Metallmanna zarys koncepcji filozofii przyrody [współatorstwo][w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 46 2010, s. 140-160. [szukaj w bibliotece]
 • Badania na myślą Whiteheada z europejskiej perspektywy [w:] Studia Whiteheadiana, 3 2008, s. 197-199. [szukaj w bibliotece]
 • Jak fizyk może współtworzyć środowisko filozoficzne? Na przykładzie Wilhelma Ostwalda, Władysława Natansona i Mariana Smoluchowskiego [w:] Studia z filozofii polskiej, 2 2007, s. 237-252.
 • Filozofia przyrody a filozofia nauki [w:] Roczniki filozoficzne, 54 2006, s. 338-342. [szukaj w bibliotece]
 • Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie [współatorstwo][w:] Roczniki Filozoficzne, LIV 2006, s. 49-62. [szukaj w bibliotece]
 • Problém dialógu vedy a viery – súčasný stav výskumu [w:] RAN, 8 2005, s. 27-37.
 • Idee filozofii Alfred N. Whiteheada w myśli filozoficznej Joachima Metallmanna [w:] Kwartalnik Filozoficzny, 1 2004, s. 53-71. [szukaj w bibliotece]
 • Strukturalizm w filozofii matematyki [współatorstwo][w:] Kwartalnik Filozoficzny, 32 2004, s. 5-22. [szukaj w bibliotece]
 • Filozofia przyrody Władysława Natansona [w:] Zwoje, 41 2004, s. 1-1.
 • Matematyka a filozofia Whiteheada [w:] Studia Whiteheadiana, 1 2003, s. 1-13. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Zagadnienia z filozofii przyrody i jej historii w XX wieku (221301)
 • Zagadnienia filozoficzne w nauce (221306)
 • Warsztaty filozoficzne – „Filozofia w filmie” (1200.0010)
 • Warsztaty filozoficzne – „Filozofia w filmie” (501-10-020004)
 • Społeczeństwo odpowiedzialne? O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostki. (501-10-020035)
 • Specyfika kosmologii jako nauki (podejście metodologiczno-historyczne) (121301)
 • Semina Scientiarum – czasopismo (501-10-020024)
 • Semina Scientiarum (121302)
 • Semantyka znaturalizowana (12130001)
 • Semantyka znaturalizowana (501-10-020005)
 • Racjonalność Boga (120001)
 • Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki (501-10-020027)
 • Publikacja - Społeczeństwo rozumu. Koło studenckie (501-10-020028)
 • Matematyczne i filozoficzne podstawy teorii fizycznych (501-10-020077)
 • Kognitywistyka (12130002)
 • Filozofia. Kulturoznawstwo. Religioznawstwo. – XX Międzynarodowa Konferencja naukowa Studentów i Młodych naukowców – „Łomonosow – 2013”. (501-10-020008)
 • Filozofia symetrii (501-10-020051)
 • Filozofia kosmologii. Wokół myśli Michała Hellera. Konferencja naukowa 6/7.12.2013 ()
 • Cykl wykładów autorskich - "Neurobiologiczne podstawy zachowań - prof. J. Vetulani" (1200.0009)
 • "W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Profesora Aleksandra Usowicza" - sympozjum naukowe 15.11.2012 (1200.0007)
 • "Konferencja naukowa - Wokół myśli Michała Hellera" - 1-2.12.2012 r. (1200.0004)
 • "Analytical Approaches to Thomas Aquinas" 26-27.05.2012 r. (1200.0003)

Wygłoszone Referaty:

 • Historyczne problemy dialogu nauka-wiara [podczas konferencji:] Nauka wiara, 1 grudnia 2012, .
 • Filozoficzne aspekty strukturalizmu [podczas konferencji:] Stanisława Staszica rozumienie związku filozofii z nauką (wybrane aspekty filozofii przyrody), 27 listopada 2012, .
 • Abp. prof. Józef Życiński [podczas konferencji:] IX Polski Zjazd Filozoficzny, 20 wrzesnia 2012, .
 • Stanisława Staszica rozumienie związku filozofii z nauką (wybrane aspekty filozofii przyrody) [podczas konferencji:] Stanisław Staszic dla współczesności – nowe odczytanie idei staszicowskich, 10 maja 2012, .
 • Status metodologiczny filozofii przyrody i jej relacji do nauk przyrodniczych [podczas konferencji:] Problematyka filozofii przyrody i nauk przyrodniczych, 15 marca 2012, .
 • Jak jest możliwa teologia nauki ? [podczas konferencji:] Fiedes et Ratio (PAU), 8 marca 2012, .
 • Młodzież w przestrzeni wolności demokratycznej [podczas konferencji:] XIX Forum Gospodarczego, 6 marca 2012, .
 • Kilka uwag o teorii relacji [podczas konferencji:] Praca: między metafizyką, techniką i socjologią., 18 lutego 2012, .
 • Filozoficzny program Józefa Życińskiego [podczas konferencji:] Przyroda – Człowiek – Bóg. Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego, 10 lutego 2012, .
 • Whiteheadowskie inspiracje w filozofii Józefa Życińskiego [podczas konferencji:] Dzieło niedokończone… Wokół myśli abp. Józefa Życińskiego, 21 pazdziernika 2011, .
 • Problem filozofii w nauce [podczas konferencji:] Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i anthrtopos, 28 wrzesnia 2011, .
 • Jak wartości funkcjonują w nauce? [podczas konferencji:] Matematyka, jako ontologia świata. Próba współczesnego platonizmu, 25 czerwca 2011, .
 • Matematyka, jako ontologia świata. Próba współczesnego platonizmu [podczas konferencji:] Filozofia matematyki, 19 kwietnia 2011, .
 • Jak powstał człowiek? [podczas konferencji:] Uniwersytet Śląki. Dzieci., 19 marca 2011, .
 • Czy wiewiórka może być Panem Jezusem? [podczas konferencji:] Uniwersytet Śląki. Dzieci., 19 marca 2011, .
 • Historyczne uwarunkowania kształtowania się historii nauki [podczas konferencji:] Historia nauki (PAU), 23 lutego 2011, .
 • Czy historia nauki ma swoją historię? [podczas konferencji:] Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury, 3 grudnia 2010, .
 • Czternastowieczne kontrowersje wokół relacji nauka - wiara [podczas konferencji:] Nauka a wiara, 10 listopada 2010, .
 • Nauka Polska a wielkie pytania (wybrane aspekty) [podczas konferencji:] Nauka i wielkie pytania, 26 maja 2010, .
 • El concepto del mundo dinámico de Alfred North Whitehead (elementos de dinámica) [podczas konferencji:] La cosmología moderna y el problema de la inteligibilidad del universo, 25 marca 2010, .
 • Czy świat jest matematyczny? [podczas konferencji:] Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury, 11 grudnia 2009, .
 • Jan Paweł II między Galileuszem a Darwinem [podczas konferencji:] Nauka a wiara, 5 listopada 2009, .
 • Filozoficzne problemy wynikające z tezy o matematyczności świata [podczas konferencji:] Filozofia matematyki II, 23 pazdziernika 2009, .
 • Teoria ewolucji a teologia [podczas konferencji:] Fides et Ratio, 27 wrzesnia 2009, .
 • Filozoficzne i teologiczne problemy z duszą [podczas konferencji:] W poszukiwaniu duszy, 12 marca 2009, .
 • Natura, a jej rozumienie we współczesnej nauce [podczas konferencji:] Natura i norma: kontrowersje filozoficzne, 14 listopada 2008, .
 • Teologia nauki w ujęciu Ks. Prof. Michała Hellera [podczas konferencji:] Czy nauka zastąpi religię?, 3 pazdziernika 2008, .
 • Miejsce filozofii przyrody w myśli słowiańskiej okresu międzywojennego [podczas konferencji:] Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie, 15 kwietnia 2008, .
 • Miejsce filozofii przyrody w myśli słowiańskiej okresu międzywojennego [podczas konferencji:] Filozofia a slovanské myšlenkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie, 15 kwietnia 2008, .
 • Poglądy „mechaników nieba” na „budowę niebios”, czyli elementy kosmologii dla zadzierających głowę do góry [podczas konferencji:] Z najlepszymi przez fizykę, 2 kwietnia 2008, .
 • Poglądy „mechaników nieba [podczas konferencji:] Z najlepszymi przez fizykę, 2 kwietnia 2008, .