ks. dr Bolesław Karcz


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek, godz. 11.00-12.00
  ul. Bernardyńska 3, p. 62

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2009 – Obrona pracy doktorskiej na UPJPII: "Propozycja formacji społecznej młodzieży polskiej w programie i działalności reaktywowanego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży"
 • 2006 – Obrona pracy licencjackiej na PAT: "Wychowanie patriotyczne w formacji społecznej reaktywowanego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce
 • 1998 – Obrona pracy magisterskiej na PAT w Krakowie: "Apostolskie zadania młodych w czterech pielgrzymkach Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny".

Publikacje:

Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wkład Kościoła w wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży [w:] Małgorzata Duda [red.], Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, Kraków: św. Stanisława 2010, s. 147-165.
Artykuły w Czasopismach:
 • O etyce życia politycznego [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 3 (2011) nr 1(4) 2011, s. 205-207. [szukaj w bibliotece]
 • Pokolenie Jana Pawła II - mit czy rzeczywistość? [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 3 (2011) nr 1(4) 2011, s. 95-106. [szukaj w bibliotece]
 • Wychowawczy wymiar logosfery [w:] Istina Veritas, VIII 2010, s. 8-10.
 • Kościół katolicki w Bułgarii "wczoraj i dziś" [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2010), nr 2, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2010, s. 235-239.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Rodzina wobec wyzwań współczesności (501-10-040025)
 • Analiza współczesnych zagrożeń kulturowych, gospodarczych i politycznych dotyczących rodziny (140103)

Wygłoszone Referaty:

 • Wychowanie do rodziny jako zadanie stowarzyszeń młodzieżowych na przykładzie Akcji Katolickiej [podczas konferencji:] Podnety synody o rodine pre pomahajuce profesie, 7 grudnia 2016, .
 • Wychowanie elit chrześcijańskich w ramach Akcji Katolickiej w Polsce - przeszłość i teraźniejszość [podczas konferencji:] Edukacja elit XXI wieku - Kompetencyjne ujęcie elit społecznych, 19 pazdziernika 2016, .
 • Wolontariat jako współczesna realizacja miłosierdzia [podczas konferencji:] Wezwanie do wyobraźni miłosierdzia w pracy socjalnej, 7 listopada 2015, .
 • Wierzący wobec antywartości w życiu społecznym [podczas konferencji:] Zagrożenia współczesnej rodziny jako wyzwanie duszpasterskie, 27 maja 2015, .
 • Wolontariat – cena czy zysk? [podczas konferencji:] Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności, 18 pazdziernika 2014, .
 • Wpływ idei reinkarnacji na koncepcje wychowania w rodzinie [podczas konferencji:] Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo – dialog czy konfrontacja, 12 listopada 2013, .
 • Fenomenologia przestępstw dziecięcych – specyfika rosyjska [podczas konferencji:] Rosyjskie dzieciństwo, 25 pazdziernika 2013, .
 • Aktualny stan wiary – co się dzieje z pokoleniem Jana Pawła II [podczas konferencji:] Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku. Porta fidei – wiara doświadczana i przekazywana, 25 listopada 2012, .
 • Wolontariat jako propozycja terapeutyczna dla trudnej młodzieży [podczas konferencji:] Socjalno-wychowawcze konteksty pracy z trudną młodzieżą, 26 kwietnia 2012, .
 • Ewangelizacja przez media [podczas konferencji:] Media katolickie w życiu Ukrainy, 12 stycznia 2012, .
 • Wierzący wobec antywartości w życiu społecznym [podczas konferencji:] Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, 25 listopada 2011, .
 • Zmiany społeczne we współczesnym świecie; Kościół w polityce, mediach czy w zakrystii? [podczas konferencji:] Znajdź swoje miejsce (w) Kościele, 18 listopada 2011, .
 • Wychowanie do odbioru mediów [podczas konferencji:] Wychowanie ku wartościom, 17 wrzesnia 2011, .
 • Jan Paweł II w Rumunii. O prawach i znaczeniu mniejszości narodowych. [podczas konferencji:] Świat relacji polsko-rumuńskich, 8 wrzesnia 2011, .
 • Prorocy naszych czasów – bł. Jan Paweł II i Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński [podczas konferencji:] Per Mariam – Soli Deo, 17 czerwca 2011, .
 • Młodzież nadzieją Kościoła – z doświadczeń reaktywacji KSM w Polsce [podczas konferencji:] 100-lecie katolickiej akcji świeckich, 20 maja 2011, .
 • Wkład Kościoła w wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego rodzicielstwa na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży [podczas konferencji:] Odpowiedzialne rodzicielstwo u progu XXI wieku – szanse i zagrożenia, 20 pazdziernika 2010, .
 • Wychowawczy wymiar logosfery [podczas konferencji:] Współczesne idee i ruchy religijne – niebezpieczeństwo dla życia duchowego współczesnych chrześcijan, 11 lutego 2010, .