ks. dr Włodzimierz Skoczny


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek, godz. 14:45 - 15:30, ul. Franciszkańska 1

Curriculum Vitae:

 • 1993 - 2010 – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej
 • 1987 – doktorat z filozofii
 • 1983 – licencjat z filozofii
 • 1981 – magisterium z teologii

Publikacje:

Artykuły Książkowe:
 • Jakuba Usshera określenie dnia stworzenia świata [w:] Kowalsk W., Orzeszyna J., Skoczny W., [red.], Da mihi animas, Sosnowiec - Kraków: Scriptum 2007, s. 209-218. [szukaj w bibliotece]
 • Bł. Mikołaj Steno – na ścieżkach dialogu nauki i teologii [w:] J. Brehmer SJ, R. Janusz SJ, [red.], Philosophia rationis magistra vitae, Kraków: WAM 2005, s. 356-363. [szukaj w bibliotece]
 • Między kreacjonizmem a ewolucjonizmem [w:] Orzeszyna J., Kowalski W., Nowak P., Skoczny W. [red.], Sosnowieckie Studia Teologiczne, Kraków - Sosnowiec: Scriptum 2001, s. 245-256. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Projekty badawcze:

 • Filozofia przyrody okresu rewolucji naukowej (221302)