ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski  Pełnione funkcje

  Curriculum Vitae:

  • 2014 – dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie
  • 2014 – konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski
  • 2014 – nagroda Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej
  • 2014 – członek Diecezjalnej Komisji Kanonizacyjnej
  • 2010 – nagroda Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej
  • 2008 – profesor nadzwyczajny PAT/UPJPII
  • 2007 - 2010 – członek Rady Naukowej przy Rzeczniku Praw Dziecka
  • 2006 – członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków
  • 2005 – członek korespondent Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie (od 2011 członek zwyczajny)
  • 2004 – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Teologicznego Odział w Tarnowie
  • 2003 - 2009 – przedstawiciel WTST w Senacie PAT
  • 2003 – stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej
  • 2001 – diecezjalny referent ds. ekumenizmu
  • 2001 - 2002 – wykłady z filozofii na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie
  • 2000 – cenzor do oceny ksiąg treści religijnej
  • 1999 – członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (2005-2011 – członek zarządu, 2011-2014 wiceprzewodniczący)
  • 1997 – wykładowca teologii dogmatycznej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, od 2004 r. Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie
  • 1996 - 2009 – wykładowca teologii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Papieskiego Świętego Krzyża w Rzymie
  • 1996 – stopień licencjata w zakresie kościelnych nauk wschodnich
  • 1995 – stopień doktora teologii
  • 1995 - 1996 – studia specjalistyczne w zakresie dogmatyczno-patrystycznym na Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie
  • 1993 – stopień licencjata teologii
  • 1993 - 1995 – specjalizacja w zakresie św. Tomasza z Akwinu w Instytucie Świętego Tomasza z Akwinu przy Uniwersytecie Papieskim Świętego Tomasza („Angelicum”) w Rzymie
  • 1991 - 1995 – studia specjalistyczne z teologii w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Ateneum Papieskiego Świętego Krzyża w Rzymie
  • 1982 - 1988 – studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

  Publikacje:

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Jerzy Wełna, Odnowić pamięć o miłości bożej : materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2014. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Grzegorz Bartosik ; Anna Gąsior, Wierzyć z Maryją i jak Maryja : Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Rokitno, 19-21 września 2013 r., Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2014. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Robert Kantor, "Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni" : refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014. [szukaj w bibliotece]
  • Umiłował nas ludzkim sercem : teologia i kult Najświętszego Serca Jezusa, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2014. [szukaj w bibliotece]
  • Natura czy kultura , czyli o co toczy się walka w dyskusji o gender?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Władysław Tokarczyk ; Jan Robak, Nowenna do Pana Jezusa Nazareńskiego w kościele Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, Mielec: [s.n.] 2014.
  • Maryja w pamięci Kościoła : mariologia. Cz. 1 (Wyd. 2 poszerz. i uzup.), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Jerzy Bielecki, O początu [!], rozkrzewieniu i upadku Zakonu XX. Kanoników Stróżów św. Grobu Jerozolimskiego / historyą napisał Piotr Pękalski, Miechów: [s.n.] 2013. [szukaj w bibliotece]
  • Bogurodzica Dziewica, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2013. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior, Maryja w tajemnicy Kościoła : recepcja i perspektywy nauki soborowej : sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich, Kalwaria Zebrzydowska, 20-22 września 2012 r., Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2013. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Ewa Nosiadek, "Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa" : sympozjum, Kraków - Łagiewniki, 14-16 czerwca 2013, Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2013. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior, Dzieje diecezji tarnowskiej. Ludzie Kościoła, Tarnów: Polskie Towarzystwo Teologiczne. Oddział 2013. [szukaj w bibliotece]
  • Zdrowaś, Maryjo! : modlitewnik [red.], Bochnia: Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Niepokalana : dziewięć kazań o Matce Bożej, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2012. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Wojciech Gałda ; Czesław Noworolnik, Chrześcijańska droga zbawienia, Paprotnia: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalnów 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Uczyń serca nasze według Serca Twego! : o postępowaniu drogą serca : Jasna Góra, 16 czerwca 2012 r., Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Anna Gąsior, Przedziwna historia : miesiąc ze św. Malgorzatą Marią Alacoque (wyd. 2), Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2012.
  • Nowenna do Pana Jezusa Nazareńskiego w kościele Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, Mielec: [s.n.] 2012.
  • Serce me daję [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior, Dzieje diecezji tarnowskiej. Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Kazania pasyjne (wyd. 2), Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Nauka duchowna : katechizm misyjny z XVIII wieku [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Anna Gąsior, Najbliższa jest Miłość : miesiąc z Julianą z Norwich, Teresin: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów 2011. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior, "Oto Matka twoja" - Maryja w życiu kapłana : materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Bochnia, 23-24 września 2010 r., Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2011. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior, "Przez zasługi ich skuteczne" : godzinki staropolskie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Anna Gąsior, Przedziwna historia : miesiąc ze św. Malgorzatą Marią Alacoque, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 2011. [szukaj w bibliotece]
  • Polonika hagiograficzne w Archiwum Kongregacji ds. Kanonizacji. Cz. 2, Czesław, Sadok i towarzysze, Wincenty Kadłubek [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Do serca Twego, Królu królów : modlitewnik (wyd. 3, uzupełnione) [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.
  • Drogi duchowe starosądeckich klarysek w XVII wieku [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Święty profesor : materiały do kultu świętego Jana Kantego [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Od Świętej Trójcy uwielbiona [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Zygmunt Zimowski, W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, 1966-1994 (wyd. 3), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Tylko Jezus Chrystus : duchowa lektura Listu do Filipian, Tarnów: Janusz Królikowski 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Umiłowani, aby miłować : zamyślenia rekolekcyjne nad Listem do Rzymian, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009. [szukaj w bibliotece]
  • "Ku ratunkowi memu pokwap się" : godzinki i inne modlitwy do świętych w polskiej pobożności XVIII wieku [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior ; Piotr Łabuda, Maryja oblubienica Ducha Świętego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009. [szukaj w bibliotece]
  • Polonika hagiograficzne w Archiwum Kongregacji ds. Kanonizacji. Cz. 1, Jakub Strepa, Kinga, Salomea [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009. [szukaj w bibliotece]
  • Widzialne słowo : teologia w sztuce, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Anna Gąsior ; Piotr Łabuda, Współczująca Matka : z historii sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008. [szukaj w bibliotece]
  • Nieme słowo : teologia w sztuce, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008. [szukaj w bibliotece]
  • Do serca Twego, Królu królów : modlitewnik (wyd. 2) [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.
  • Szukam, o Panie Twojego oblicza : modlitewnik [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008. [szukaj w bibliotece]
  • Aby królował Chrystus! : teologia i kult Chrystusa Króla i Jego Najświętszego Serca, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2008. [szukaj w bibliotece]
  • Zobowiązani do wiary po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987) : praca zbiorowa [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior ; Piotr Łabuda, Maryja - orantka doskonała : w maryjnej szkole modlitwy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior, "Naczynie wybrane" : Paweł Apostoł w oczach polskich kaznodziejów i uczonych, pisarzy i poetów, Poznań: Pallottinum 2008. [szukaj w bibliotece]
  • Dokąd zmierzamy? : próba odpowiedzi, Poznań: Pallottinum 2008. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Anna Gąsior, Między wodą i ogniem : miesiąc ze świętym Augustynem, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior, Na polskiej drodze maryjnej : materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Pasierbiec, 21-22 października 2006 roku, Częstochowa ; Pasierbiec: Polskie Towarzystwo Mariologiczne ; Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Do serca Twego, Królu królów : modlitewnik [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior ; Piotr Łabuda, Maryja wzór wszelkiej świętości : IV Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne, Bochnia, 23 września 2006 r., Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa w rodzinie, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2007. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Anna Gąsior, Ikona Bożej Miłości : dziejowa wiadomość o cudownym Obrazie Przemienienia Pańskiego : przeszłość i teraźniejszość sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Wyznania konserwatywne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Anna Gąsior ; Piotr Łabuda, Tajemnica Najświętszego Serca Jezusa : sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia przez Piusa XII encykliki Haurietis aquas, Wadowice, 17-19 listopada 2006 r., Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Maryja wniebowzięta : znak nadziei i pociechy : III Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne, 24 września 2005 r. [red.], Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Wiara w świecie : rok liturgiczny w kazaniach, Pelplin: Bernardinum 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa : historia i założenia teologiczne, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2006. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Kazimierz Kupiec, Święte posłanie : z teologii kapłaństwa, Tarnów: Tabor 2005. [szukaj w bibliotece]
  • Wady główne wciąż aktualne : saligia, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2005. [szukaj w bibliotece]
  • Matka Boska Cudowna : akta procesu koronacyjnego Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny w Bochni [red.], Bochnia: [s. n.] 2005. [szukaj w bibliotece]
  • Wyznania konserwatysty, Mielec: Agencja Marketingowa Market Service : "Wizjer Regionalny" czasopismo 2004. [szukaj w bibliotece]
  • Różaniec - : skarb, który trzeba odkryć : I Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne 20 września 2003 [red.], Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2004. [szukaj w bibliotece]
  • Zrehabilitować cnotę : poszukiwania teologicznomoralne, Tarnów: Tabor 2004. [szukaj w bibliotece]
  • Święty wyjątek : Niepokalane Poczęcie Maryi : II Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne 25 września 2004 r., Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2004. [szukaj w bibliotece]
  • Wyklinam cię i wypędzam : podstawy teologii i praktyki egzorcyzmów, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Idź precz, szatanie : Kościół wobec problemów satanizmu [red.], Poznań: Pallottinum 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Upodabniać się do Chrystusa z Maryją : rozważania na nabożeństwa październikowe, Tarnów: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej ; Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Mądrość Ojców Kościoła : okruchy patrystyczne, Pelplin: Bernardinum 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Uwarunkowania doktrynalne wiary, Mielec: Tabor 2002. [szukaj w bibliotece]
  • Credo : przedmiotowe wymiary aktu wiary, Tarnów: [s.n.] 2002. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Zygmunt Zimowski, W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, 1995-2000, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2002. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Józef Stala, Wypłyń na głębię : wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Kazania Pasyjne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Neopogaństwo : nowe czasy - stare idee [red.], Poznań: Pallottinum 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Fides quaerens intellectum : natura i metoda teologii, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Budzenie Kościoła : o misji Papieża Jana Pawła II po dwudziestu latach pontyfikatu, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Kazimierz Kupiec, Matka Zbawiciela : mariologia. Cz. 2, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Trzeba było, aby Chrystus umarł i zmartwychwstał : [kazania pasyjne], Tarnów: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej 2000.
  • Mała katecheza o Trójcy Świętej, Tarnów: Oficyna Wydawnicza "Oratorium" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Od wiary do teologii : dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996 [red.], Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Łukasz Winczura, Świadkowie naszej Tradycji : pisma Ojców Kościoła, Tarnów: Oficyna Wydawnicza "Oratorium" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Irma Bertocco, Mamy przystęp do Ojca : rozważania o Bogu Ojcu, Poznań: Pallottinum 1999. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Joseph Ratzinger, Z Chrystusem w historii : rozważania chrystologiczne, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ" 1999. [szukaj w bibliotece]
  • Maryja w pamięci Kościoła : mariologia Cz. 1, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1999. [szukaj w bibliotece]
  • Trójca Święta i życie chrześcijańskie : rozważania trynitarne, Tarnów: Oficyna Wydawnicza "Oratorium" 1999. [szukaj w bibliotece]
  • Znak jedności : święta ikona Matki Bożej Kazańskiej w Fatimie, Poznań: Pallottinum 1999. [szukaj w bibliotece]
  • Ojcze nasz... Antologia tekstów o Bogu Ojcu [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1999. [szukaj w bibliotece]
  • Ojcze nasz, któryś jest w niebie : modlitewnik [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1999. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Stanisław Sojka, Maryja z Nazaretu : gwiazda Wielkiego Jubileuszu, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 1998.
  • Kazimierz Kupiec: Teologia – wiedza zbawienia [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1998. [szukaj w bibliotece]
  • Kazimierz Kupiec : kapłan i teolog z Chorzelowa [red.], Chorzelów: [s. n.] 1998.
  • Pójdź za Mną : wprowadzenie do teologii moralnej, Poznań: Pallottinum 1997. [szukaj w bibliotece]
  • La centralità del mistero di Cristo nella teologia morale, Roma: Pontificium Athenaeum Sancta Crucis 1997.
  • [współautorstwo z:] Irma Bertocco ; Stanisław Wszołek, „By nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża” : zamyślenia wielkopostne, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 1997.
  • [współautorstwo z:] Irma Bertocco, Obraz naszego piękna : medytacje mariologiczne śladami Katechizmu Kościoła Katolickiego, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej 1996.
  • [współautorstwo z:] Irma Bertocco ; Andrzej Michalik, Głosimy śmierć Twoją... Wędrówki wielkopostne śladami Ukrzyżowanego, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 1996.
  • Mały przewodnik po Katechizmie Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1996. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Zygmunt Zimowski, W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1995. [szukaj w bibliotece]
  • "Oto Człowiek" (J 19, 5) : patrząc w oblicze Chrystusa Frasobliwego. Kazania Pasyjne, Tarnów: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej 1993.
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Liturgia w formacji kapłańskiej [w:] J. Królikowski, R. Kantor [red.], „Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 129-140.
  • Serce Jezusa, źródło życia i świętości – perspektywa Apokalipsy [w:] J. Wełna [red.], Brama życia. Program formacji ciągłej na 2014 rok, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "Dehon" 2014, s. 16-27.
  • Nowenna do Matki Miłosierdzia [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 93-102.
  • Natura i cel kapłaństwa [w:] J. Królikowski, R. Kantor [red.], „Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 9-42.
  • Doświadczenie świętych w dziejach Kościoła i nowa ewangelizacja [w:] J. Wełna [red.], Brama życia. Program formacji ciągłej na 2014 rok, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "Dehon" 2014, s. 53-71.
  • Podróżnych w dom przyjąć [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 178-181.
  • Więźniów pocieszać [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 183-186.
  • Grzeszących upominać [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 114-117.
  • Imiona Boże w Biblii jako świadectwo wiary w jedynego Boga [w:] A. Paciorek, G. M. Baran, P. Łabuda, A. Tronina [red.], Wierzę w jednego Boga, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej 2014, s. 335-352.
  • Pisma mistyczne ks. Piotra Semenenki. Różnorodność literacka – jedność idei teologicznej [w:] W. Mleczko [red.], Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki, Kraków: [Wydawnictwo św. Jan Paweł II, Katarzyna Kastelik] 2014, s. 13-23.
  • Nagich przyodziać [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 172-175.
  • Urazy chętnie darować [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 147-150.
  • Krzywdy cierpliwie znosić [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 141-144.
  • Strapionych pocieszać [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 134-137.
  • Modlić się za żywych i umarłych [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 154-157.
  • Głodnych nakarmić [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 161-164.
  • Wątpiącym dobrze radzić [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 127-130.
  • Chorych nawiedzać [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 190-193.
  • Spragnionych napoić [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 166-168.
  • Nieumiejętnych pouczać [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 121-123.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Prymat wychowania w trosce o człowieka i jego bezpieczeństwo. Doświadczenie chrześcijańskie [w:] S. Bębas, P. Kowalski [red.], Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego 2014, s. 229-253.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Umarłych pogrzebać [w:] M. Chmielewski [red.], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2014, s. 196-199.
  • Zwierciadło wszelkiej świętości. Mariologia Benedykta XVI [w:] A. Wojtczak [red.], Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny 2014, s. 127-141.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wiara Maryi. Geneza i znaczenie zagadnienia [w:] G. Bartosik, A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2014, s. 15-24.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Słowo wstępne [w:] Paweł Obiedziński [red.], Władza papieża i Kolegium Biskupów w Kościele : natura teologiczna i wzajemne relacje w ujęciu ks. Piotra Semenenki, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 9-11.
  • Tajemnica stworzenia i ludzkie pytanie o sens [w:] A. Paciorek, G. M. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda, A. Tronina [red.], Bóg Stwórca, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 363-380.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Sprawa ludowa w listach pasterskich biskupów tarnowskich [w:] J. Skrzypczak [red.], Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX wieku. W 160. rocznicę urodzin Franciszka Krempy, Mielec: Muzeum Regionalne 2014, s. 65-96.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina i przyszłość Europy w świetle adhortacji Familiaris consortio Jana Pawła II [w:] J. Stala [red.], Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 127-145.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Symbolicznie odnawiać pamięć o Bożej miłości [w:] J. Królikwoski, J. Welna [red.], Odnowić pamięć o Bożej miłości. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "Dehon" 2014, s. 49-58.
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kasata klasztoru klarysek w Starym Sączu [w:] M. Derwich [red.], Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, Wrocław: 2014, s. 179-189.
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ludzkie pytanie o śmierć domaga się głoszenia zmartwychwstania [w:] J. Stala [red.], Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 13-22.
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pierwotne kształtowanie się symboliki drzwi za pośrednictwem niektórych realizacji [w:] R. Knapiński, A. Kramiszewska [red.], U drzwi Twoich : fides et visu, Lublin: Wydawnictwo Werset 2013, s. 39-48.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Tajemnica Boga w Sercu Jezusa [w:] J. Królikowski, E. Nosiadek [red.], „Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa”. Sympozjum. Kraków-Łagiewniki, 14–16 czerwca 2013, Kraków: [Mała Poligrafia Redemptorystów] 2013, s. 195-205.
  • Sensusfidei i sensusfidelium a zadania teologii [w:] B. Kochaniewicz [red.], O naturze teologii, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw 2013, s. 57-70.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Śmierć człowieka w rodzinie [w:] J. Stala, N. Bravená [red.], Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci : praca zbiorowa, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 137-150.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Serce Jezusa – źródło życia i świętości [w:] J. Królikowski, E. Nosiadek [red.], „Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa”. Sympozjum. Kraków-Łagiewniki, 14–16 czerwca 2013, Kraków: [Mała Poligrafia Redemptorystów] 2013, s. 11-22.
  • Słowo wstępne [w:] J. Stala, N. Bravená [red.], Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci : praca zbiorowa, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 7-8.
  • Inwentarz kościoła, plebanii i uposażenia parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Tuchowie z 1803 r. [w:] M. Derwich [red.], Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, Wrocław: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) : Wrocławskie Towarzystwo M 2013, s. 141-168.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kryzys w Kościele i drogi wyjścia. Propozycje czerpane z historii Kościoła [w:] G. Noszczyk, C. Smuniewski [red.], Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porządku, Katowice: Księgarnia św. Jacka : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 60-71.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Posłowie [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 91-92.
  • Materiały do życia i posługi biskupa Floriana Janowskiego [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 11-29.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wiara w teologii kardynała Josepha Ratzingera [w:] W. Sugier [red.], Bł. Honorat Koźmiński. Człowiek wielkiej wiary. Sympozjum Duchowości Honorackiej, Zakroczym: UKSW 2013, s. 9-29.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wprowadzenie [w:] Anna Gąsior, Janusz Królikowski [red.], Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 7-9.
  • Ks. Władysław Smoleń, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w przygotowaniu do Wiosny Ludów [współatorstwo z:] Anna Gąsior [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 31-90.
  • Misje parafialne w Czerminie w 1898 roku zorganizowane przez księdza Franciszka Szurmiaka [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 4, Ludzie Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 93-97.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kilka uwag o nauczaniu moralności [w:] B. Połeć [red.], Wierzę w Syna Bożego. Katechizacja 2013/2014, Tarnów: Kuria Diecezjalna w Tarnowie, Wydział Katechetyczny 2013, s. 117-130.
  • Jan Paweł II – Papież Dialogu. „Rodzinna Rozmowa” [w:] T. Michalik [red.], XIII Dzień Papieski. Jan Paweł II – Papież Dialogu, Tarnów: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 2013, s. 51-56.
  • Zobaczyć wiarę. Obraz i doświadczenie wiary w Kościele [w:] K. Flader-Rzeszowska, D. Jaszewska, W. Kawecki, B. Klocek de Biasio, E. Mazur, N. Mojżyn, J.S. Wojciechwoski, M. Wrześniak, D. Żukowska-Gardzińska [red.], Wierzyć i widzieć, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 127-138.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kult Matki Bożej w świetle nauczania II Soboru Watykańskiego [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Maryja w tajemnicy Kościoła. Recepcja i perspektywy nauki soborowej. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich. Kalwaria Zebrzydowska, 20–22 września 2012 r., Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2013, s. 99-111.
  • Szukalski Jan [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 142-143.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Teologiczne kongresy [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 687-688.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wypowiedź w ramach dyskusji panelowej podczas 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie (4–9 września 2012) [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Maryja w tajemnicy Kościoła. Recepcja i perspektywy nauki soborowej. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich. Kalwaria Zebrzydowska, 20–22 września 2012 r., Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2013, s. 155-158.
  • Szmyd Wojciech [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 106-106.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Szmigielski Jan [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 105-105.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Sołowjow Władimir Siergiejewicz [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 18, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 589-591.
  • Szestow Lew Isaakowicz [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 53-54.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Helena z Potockich Morsztynowa – wyjątkowa kobieta staropolska i dobrodziejka Kościoła [w:] Jerzy Jurkiewicz, Antoni Żurek [red.], Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 3, Memoriae Ecclesiae custos : księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Ryszardowi Banachowi w 70. rocznicę urodzin, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 185-192.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Miłosierdzie Boże [w:] K. Bułat [red.], Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji tarnowskiej, Tarnów: 2013, s. 23-32.
  • O wynagrodzeniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa [w:] Jan Mikrut [red.], Katechezy z cyklu Serce Króla królów głoszone w Radiu Maryja przez O. Jana Mikruta CSsR, Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2013, s. 50-56.
  • Ksiądz Piotr Pękalski (1790–1874) [w:] Piotr Pękalski [red.], O początku, rozkrzewieniu i upadku Zakonu Kanoników Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, Miechów: 2013, s. 145-148.
  • Kulturowe dziedzictwo Klubu Inteligencji Katolickiej [w:] A. Skowron [red.], Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu w latach 1981–2011. Trzydzieści lat działalności, Mielec: Klub Inteligencji Katolickiej 2013, s. 5-8.
  • Trójca Przenajświętsza na obliczu Maryi Theotokos [w:] Z. S. Jabłoński [red.], Jasnogórska szkoła wiary. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra, 10 kwietnia 2013, Częstochowa: Paulinianum Wydawnictwo Zakonu Paulinów 2013, s. 35-46.
  • Maryja obrazem wiary każdego wierzącego i całego Kościoła [w:] M. Kowalczyk [red.], Z Maryją wierzymy w Syna Bożego. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej, Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech 2013, s. 58-64.
  • Panna wierna [w:] M. Kowalczyk [red.], Z Maryją wierzymy w Syna Bożego. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej, Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech 2013, s. 41-46.
  • Sieniatycki Maciej [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 18, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 159-160.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Fundacja klasztoru Klarysek w Zamościu [w:] I. Wodzianowska, H. Łukaszewicz [red.], Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi SCJ, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 595-603.
  Artykuły w Czasopismach:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Status naukowy Teologii (501-10-050027)
  • Specyfika teologii jako nauki (501-10-050020)
  • Pobożność pasyjna w Polsce. Historia i aspekty doktrynalne (190602)
  • Pobożność maryjna w życiu Kościoła polskiego (190602)
  • Maryja jako Królowa Polski (19060002)
  • Kościół wewnętrznie odnawiający się i posłany do świata (501-10-050031)
  • Historia eklezjologii do Soboru Trydenckiego (501-10-050041)
  • Geneza Kościoła w Jezusie Chrystusie (501-10-050006)
  • Formacyjne znaczenie doktryny katolickiej (190601)
  • Dzieje kultu maryjnego i mariologii w Polsce (19060001)
  • Doktrynalno – kulturowe aspekty polskiej pobożności w XVIII w. (290602)
  • Doktrynalno - kulturowe aspekty kultu świętych w Polsce w XVII i XVIII w. (290601)
  • Aspekty dogmatyczne i kulturowe kultu świętych w Kościele w Polsce ()

  Wygłoszone Referaty:

  • Wstawiennictwo Maryi w naszej codzienności [podczas konferencji:] 110 rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej (1904-2014), 6 grudnia 2014, .
  • Nieznane kazania Jacka Mijakowskiego OP. O pożytku cierpliwego weryfikowania źródeł [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Historia chrześcijaństwa w źródłach”, 4 grudnia 2014, .
  • Geneza idei intronizacji w relacji do treści w pismach Rozalii Celak [podczas konferencji:] Konferencja pod patronatem Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski „Intronizacja Jezusa Chrystusa. Zamysł i interpretacja idei”, 28 listopada 2014, .
  • „Jezus z Nazaretu” Josepha Ratzingera – Benedykta XVI na tle chrystologii Rudolfa Bultmanna [podczas konferencji:] W kręgu Jezusa z Nazaretu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, 13 listopada 2014, .
  • Droga metanoi człowieka w życiu eklezjalnym – nawrócić się do budowania Kościoła [podczas konferencji:] Warsztaty Homiletyczne „Droga metanoi człowieka w jego życiu osobistym, społecznym i eklezjalnym”, 5 listopada 2014, .
  • Droga metanoi człowieka w jego życiu rodzinnym i społecznym – odbudować relacje [podczas konferencji:] Warsztaty Homiletyczne „Droga metanoi człowieka w jego życiu osobistym, społecznym i eklezjalnym”, 4 listopada 2014, .
  • Droga metanoi człowieka w jego życiu osobistym odpowiedzią na dramat grzechu [podczas konferencji:] Warsztaty Homiletyczne „Droga metanoi człowieka w jego życiu osobistym, społecznym i eklezjalnym”, 3 listopada 2014, .
  • Droga metanoi człowieka a posługa w Kościele [podczas konferencji:] Warsztaty Homiletyczne „Droga metanoi człowieka w jego życiu osobistym, społecznym i eklezjalnym”, 3 listopada 2014, .
  • Wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego w myśl mariologiczną Soboru Watykańskiego II [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Mariologiczna „Wszystko postawiłem na Maryję. Najświętsza Maryja Panna w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, 10 pazdziernika 2014, .
  • Sprawa chłopska w listach pasterskich biskupów tarnowskich [podczas konferencji:] Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX wieku. W 160. rocznicę urodzin Franciszka Krempy, 3 pazdziernika 2014, .
  • Wynagrodzenie jako sposób ujmowania soteriologii [podczas konferencji:] Sympozjum „W misji wynagradzania Bogu przez serce Jezusa”, 2 pazdziernika 2014, .
  • Kasaty klasztorów paulińskich po 1864 r. w świetle akt kapitulnych zakonu [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864-1905. W 150. Rocznicę wielkiej kasaty klasztorów dokonanej w 1864 r., 25 wrzesnia 2014, .
  • Komplementarność słowa i obrazu w pobożności maryjnej [podczas konferencji:] Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich „Ikona maryjna w życiu Kościoła”, 10 wrzesnia 2014, .
  • Miejsce ojca w rodzinie na miarę nowych czasów [podczas konferencji:] Spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia „Ojcowie w obronie dzieci i integralności rodziny”, 30 maja 2014, .
  • Duchowe znaczenie wniebowzięcia Maryi [podczas konferencji:] Sympozjum Duchowości Honorackiej: „Krzyż i nadzieja”, 17 maja 2014, .
  • Dialog informacyjny i sumienie [podczas konferencji:] VIII Konferencja Naukowa Etyki Mediów: „Dialog w mediach – media w dialogu”, 15 maja 2014, .
  • Biskupi krakowscy jako promotorzy kultu świętych polskich w XVII i XVIII wieku w świetle suplik zachowanych w Archiwum ds. Kanonizacji w Rzymie [podczas konferencji:] „Działalność fundacyjna biskupów krakowskich”. Konferencja naukowa w 650. rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej, 23 kwietnia 2014, .
  • Prymat wychowania w trosce o bezpieczeństwo w społeczeństwie. Doświadczenie chrześcijańskie [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych – wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne, 4 kwietnia 2014, .
  • Zwierciadło świętości dla Kościoła – Maryja w nauczaniu Benedykta XVI [podczas konferencji:] Sympozjum: „Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI, 28 lutego 2014, .
  • Wkład trynitarzy w rozwój pobożności w Polsce [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe: Desideriumfundatum in Christo. Z dziedzictwa trynitarzy w Polsce, 20 lutego 2014, .
  • Wyznawcy nowego ateizmu [podczas konferencji:] Chrześcijańskie Dni Formacyjne, 21 pazdziernika 2013, .
  • Problematyka zakonna w protokolarzach parafialnych z terenu diecezji tarnowskiej [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji, 18 pazdziernika 2013, .
  • Władysława Chotkowskiego badania nad kasatami klasztorów [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji, 17 pazdziernika 2013, .
  • Otwartość liturgii katolickiej na sztukę [podczas konferencji:] Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia. Literatura. Sztuka, 17 pazdziernika 2013, .
  • Geneza tematu „wiara Maryi” [podczas konferencji:] Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego: „Wierzyć z Maryją i jak Maryja”, 19 wrzesnia 2013, .
  • Bulla „Dominus acRedemptor” papieża Klemensa XIV i inne dokumenty papieskie dotyczące kasaty jezuitów [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN), 12 lipca 2013, .
  • Reperkusje kasaty jezuitów w rozporządzeniach oficjalatu tarnowskiego [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN), 11 lipca 2013, .
  • Serce Jezusa źródło życia i świętości, Najświętsze Serce Jezusa w pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza [podczas konferencji:] Ogólnopolskie sympozjum „Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa”, 14 czerwca 2013, .
  • Nowe Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów – nowa szansa dla kapłanów na dziś [podczas konferencji:] Konferencja dekanalnych ojców duchownych diecezji rzeszowskiej, 14 czerwca 2013, .
  • Najświętsze Serce Jezusa – symbol Bożej miłości [podczas konferencji:] Sympozjum: „Odnowić pamięć o miłości Bożej”, 8 czerwca 2013, .
  • Teologia a nasza wiara między apologią i mistyką [podczas konferencji:] III Dzień Studenta Teologii „Fides quaerensintellectum”, 22 maja 2013, .
  • Zagadnienie wiary w ujęciu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI [podczas konferencji:] Sympozjum Duchowości Honorackiej: „Bł. Honorat Koźmiński. Człowiek wielkiej wiary”, 15 maja 2013, .
  • Potrzeba odważnego kultu maryjnego [podczas konferencji:] Zjazd Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej: „Zadania i możliwości ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej”, 13 kwietnia 2013, .
  • Maryjne oblicze nowej ewangelizacji [podczas konferencji:] Zjazd Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej: „Zadania i możliwości ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej”, 12 kwietnia 2013, .
  • Kasata klasztoru paulinów w Topolnie i inne materiały do kasat pruskich w Wielkopolsce w Archiwum Paulinów na Jasnej Górze [podczas konferencji:] „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.)”, konferencja organizowana w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiac, 4 kwietnia 2013, .
  • Jak uzasadniać w kwestiach moralnych? , Jak można wypełnić przepisy moralności chrześcijańskiej? [podczas konferencji:] Warsztaty katechetyczne, 2 marca 2013, .
  • Z Maryją w różańcu odkrywamy oblicze Boga Ojca [podczas konferencji:] Cykl wykładów mariologicznych, 28 lutego 2013, .
  • Źródła współczesnego bałwochwalstwa [podczas konferencji:] Zjazd Misyjny Redemptorystów, 30 stycznia 2013, .
  • Spotkać Jezusa Chrystusa– „nowego Człowieka” [podczas konferencji:] Zjazd Misyjny Redemptorystów, 30 stycznia 2013, .