ks. dr Jerzy Krzanowski  Curriculum Vitae:

  • 2012 - 2013 – Zatrudniony na UPJPII jako adiunkt
  • 2010 - 2011 – Zatrudniony na UPJPII jako asystent
  • 2009 - 2010 – Adiunkt przy katedrze filozofii Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie
  • 2009 - 2013 – Kapelan Środowiskowego Domu Samopomocy im św. Kingi dla osób niepełnosprawnych, prowadzonego przez Siostry Nazaretanki
  • 2009 - 2010 – Opiekun rocznika teologii dla świeckich
  • 2008 - 2009 – Asystent przy katedrze filozofii Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie
  • 2007 - 2008 – Wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie

  Publikacje:

  Monografie:
  • Prawda i miłość : poglądy filozoficzne Jana Stepy na tle epoki, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.
  Artykuły Książkowe:
  • Błąd antropologiczny. Znaczenie adekwatnej antropologii w procesie wychowania [w:] M. Urbańska [red.], Wolność i Wychowanie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 147-156.
  • Maryja "ratunkiem dla ginącego świata" [w:] Wiesław Piotrowski [red.], Maryjo, Matko Kapłanów, do Syna Swego nas prowadź : rozważania na nabożeństwa majowe, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 78-82.
  • Miłość w jedności [w:] Jan Mikulski [red.], Bądźmy świadkami miłości, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 117-122.
  • Dylematy kultury – myśl filozoficzna ks. prof. Jana Stepy [w:] A. Żurek [red.], Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Pior Stepa i ks. abp. Jerzy Karol Ablewicz, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 63-81.
  • Krótki rzut oka na filozofię [w:] Z. Krzeszowski [red.], W służbie piękna. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Prałatowi Eugeniuszowi Kościółce z okazji 70-lecia urodzin, Lublin: Gaudium 2009, s. 257-270.
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Analogia w służbie realizmu metafizyki i antropologii [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/2 2013, s. 21-30.
  • Kategoria «punktu wyjścia» i kategorie pokrewne rozważane z myślą o antropologii filozoficznej (analiza i konstrukcja «punktu wyjścia») [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/2 2012, s. 3-11.
  • Ks. Biskup prof. Jan Stepa (1892-1959) – biskup tarnowski (1946-1959) [w:] Currenda : de notificationibus, R. 159, nr 3 2009, s. 435-460.

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
   Artykuły w Czasopismach:
   • Historia parafii św. Stanisława Kostki na Staten Island w Nowym Jorku [w:] Studia Polonijne, T. 27 2006, s. 263-269.

   Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

   Wygłoszone Referaty:

   • Myśl filozoficzna biskupa i profesora Jana Stepy [podczas konferencji:] XXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 21 pazdziernika 2013, .
   • Filozofia św. Pawła, Rok wiary ze św. Pawłem [podczas konferencji:] V Triduum Biblijne w Parafii św. Pawła w Bochni, 27 stycznia 2013, .
   • Tło historyczno-socjologiczne czasów Karoliny (Czasy po rabacji chłopskiej i I wojna światowa) [podczas konferencji:] Bł. Karolina - godna podziwu czy pożałowania, 16 grudnia 2010, .
   • Zrozumieć Bożą miłość dziś [podczas konferencji:] Panel Akcji katolickiej "Na ścieżkach Bożej miłości”., 25 listopada 2010, .
   • Właściwe rozumienie człowieka – wychowanka [podczas konferencji:] XXVI Tydzień Kultury Chrześcijanskiej: Miłość źródłem i celem wychowania, 24 pazdziernika 2010, .
   • Dylematy kultury – aktualność myśli ks. prof. Jana Stepy [podczas konferencji:] Sesja naukowa w 50.rocznicę śmierci ks. bpa prof. dra hab. Jana Piotra Stepy, 28 maja 2009, .
   • Błąd antropologiczny. Znaczenie adekwatnej antropologii w procesie wychowania [podczas konferencji:] V Forum Nauczycieli i Wychowawców „Wychowanie w prawdzie”, 21 marca 2009, .
   • Duchowni w diecezji tarnowskiej w połowie XX wieku – zarys obrazu [podczas konferencji:] Ks. Profesor Bolesław Kumor na tle epoki, 7 grudnia 2007, .