ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII  Publikacje:

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/5 [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.
  • [współredakcja z:] A. Paciorek, A. Tronina, Bóg Stwórca, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.
  • Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/4 [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.
  • Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego. Lectio Divina, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014. [szukaj w bibliotece]
  • Od przyjścia do odejścia Pana. Lectio Divina, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014. [szukaj w bibliotece]
  • Od przyjścia do odejścia Pana. Lectio Divina, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.
  • Listy Apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie. Część I,, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013. [szukaj w bibliotece]
  • Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/1 [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.
  • Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/3 [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.
  • Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/2 [red.], Kraków: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013.
  • Eliasz w chrystologii św. Łukasza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] G. Brożek, Matka dająca życie. W 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Okulickiej, Okulice ; Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] J. Królikowski, A. Gasior, Eucharystia Boski Wędrowiec : szkice z eucharystologii antropologicznej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] A. Paciorek, A. Tronina, Prawda was wyzwoli, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.
  • Nabożeństwa Słowa Bożego [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.
  • Święty Paweł. Trzynasty Apostoł, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.
  • Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.
  • „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.
  • [współredakcja z:] A. Paciorek, A. Tronina, Krzyż Twój wielbimy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.
  • Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy i wydarzenia paschalne [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.
  • [współredakcja z:] A. Paciorek, A. Tronina, Zmartwychwstał Prawdziwie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.
  • Wokół Biblii. Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu. Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.
  • Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu. Ewangelie [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.
  • Historia zbawienia. Wstęp ogólny do Pisma Świętego [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.
  • [współredakcja z:] M. Bednarz, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.
  • [współredakcja z:] A. Gąsior, J. Królikowski, Maryja Oblubienicą Ducha Świętego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.
  • Qumran. Osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego, Wrocław: Tum - Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2009.
  • Z Maryją i świętym Pawłem poznawać i rozważać Chrystusa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.
  • Dziewięć spotkań ze św. Pawłem, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.
  • [współautorstwo z:] G. Rzeźwicki, Spotkania z Maryją w tajemnicach różańcowych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.
  • [współredakcja z:] A. Gąsior, J. Królikowski, Maryja – Orantka doskonała. W maryjnej szkole modlitwy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.
  • Być uczniem Chrystusa na wzór św. Pawła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.
  • Śladami św. Pawła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.
  • [współredakcja z:] A. Gąsior, J. Królikowski, Współczująca Matka. Z historii sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008.
  • Trwać mocno w wierze. XVIII niedziela biblijna, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.
  • Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św. Łukasza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.
  • [współredakcja z:] A. Gąsior, J. Królikowski, Tajemnica Najświętszego Serca Jezusowego. Sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia przez Piusa XII encykliki Haurietis aquas Wadowice, 17-19 listopada 2006 r., Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.
  • [współredakcja z:] A. Gąsior, J. Królikowski, Maryja wzór wszelkiej świętości, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.
  • Błogosławieni ubodzy w duchu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006.
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Jerozolima – czas zbawczego wypełnienia dzieła Jezusa Chrystusa [w:] P. Łabuda [red.], Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/5, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 47-118.
  • W drodze ku Jerozolimie [w:] P. Łabuda [red.], Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/4, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 59-111.
  • Kazanie na górze [w:] P. Łabuda [red.], Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/3, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 49-108.
  • Początek działalności Jezusa [w:] P. Łabuda [red.], Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/2, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 61-94.
  • Ewangelie dzieciństwa [w:] P. Łabuda [red.], Trudne karty Biblii. Poznając Biblię cz. VIII/1, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 63-114.
  • Paweł jako „Starotestamentalny Ojciec” [w:] J. Siewiora [red.], Aksjologiczne wymiary wychowania. Współczesne szanse i zagrożenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 109-124.
  • Cóż to jest prawda? (J 18,38) [w:] A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda [red.], Prawda was wyzwoli, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 139-156.
  • Linie przewodnie w teologii chrztu w ujęciu św. Pawła [w:] W. Gałda, J. Królikowski, Cz. Noworolnik [red.], Chrześcijańska droga zbawienia, Paprotnia: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalnów 2012, s. 43-60.
  • Krzyż – czas szyderstwa, empatii i nadziei w ujęciu św. Łukasza [w:] A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda [red.], Krzyż Twój wielbimy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 207-224.
  • II Niedziela Wielkiego Postu [w:] J. Bartoszek [red.], W komunii z Bogiem, Cz. 2, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 27-34.
  • Jezus – Syn Boży, Syn Rodziny Nazaretańskiej (Łk 2,41-52) [w:] R. Kantor, M. Kluz [red.], Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksje na kanwie dokumentu KEP pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 129-145.
  • Teoria imitacji a Biblia [w:] P. Łabuda [red.], „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 165-176.
  • W interpretacji pierwszej wspólnoty Kościoła… [w:] P. Łabuda [red.], Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy i wydarzenia paschalne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 0-0.
  • W interpretacji pierwszej wspólnoty Kościoła… [w:] P. Łabuda [red.], Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 0-0.
  • Maryja – antytyp Arki Przymierza [w:] J. Królikowski [red.], Od Świętej Trójcy uwielbiona, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 7-25.
  • Dom jako chrześcijańska wspólnota wychowania [w:] R. Buchta [red.], Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2010, s. 15-37.
  • Trwać w komunii z wcielonym Słowem [w:] W. Piotrowski [red.], W komunii z Bogiem, Cz. 1, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 67-74.
  • Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa [w:] P. Łabuda [red.], Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu. Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 169-270.
  • Ewangelie [w:] P. Łabuda [red.], Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu. Ewangelie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 99-213.
  • Mateuszowy przekaz o zmartwychwstaniu Chrystusa (Mt 27,57-28,20). Spotkania ze Zma-rtwychwstałym [w:] A. Paciorek, A Tronina, P. Łabuda [red.], Zmartwychwstał prawdziwie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 179-197.
  • Małżonka Józefa oblubienicą Ducha Świętego [w:] A. Gąsior, J. Królikowski, P. Łabuda [red.], Maryja Oblubienica Ducha Świętego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 13-31.
  • Saul – Paul. A real and zealous Israelite all the times [w:] M. Kardis, D. Slivka [red.], Pavlova Rétorika. Na Pozadí Starého Zákona, Prešov: Prešovská Univerzita 2009, s. 241-248.
  • Rola słowa Bożego i wychowania religijnego w życiu Apostoła Pawła [w:] A. Tyrol [red.], Univerzalizmus Apoštola Pavla, Svit: 2009, s. 51-59.
  • Paweł prawdziwy Izraelita, Rzymianin oraz obywatel miasta Tars [w:] J. Kucharski [red.], Wiem, komu zawierzyłem... Radomskie spotkania ze św. Pawłem, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2009, s. 69-84.
  • Paweł – prawdziwy Izraelita [w:] M. Bednarz, P. Łabuda [red.], Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 23-36.
  • Pochodzenie i status społeczny Pawła Apostoła [w:] Benedykt XVI [red.], Św. Paweł Apostoł Narodów. Komentarz, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2008, s. 59-73.
  • Maryja – pełna łaski, Orantka doskonała [w:] A. Gąsior, J. Królikowski, P. Łabuda [red.], Maryja – Orantka doskonała. W maryjnej szkole modlitwy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 35-48.
  • Dzieło Biblijne jako hermeneutyczne stowarzyszenie im. Jana Pawła II [w:] J. Stala, J. Królikowski [red.], Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 347-358.
  • Dwie góry – inne, a zarazem takie same [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Ikona Bożej miłości, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 5-12.
  • Powołanie chrześcijańskie jako Boży charyzmat (1 Kor 7,7) [w:] J. Stala, S. Sojka [red.], Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 151-163.
  • Znaczenie chleba w Biblii [w:] J. Stala [red.], Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 15-30.
  • Eucharystia darem miłości Serca Chrystusowego : „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (Mt 26,26 par.) [w:] A. Gąsior, J. Królikowski, P. Łabuda [red.], Tajemnica Najświętszego Serca Jezusowego. Sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia przez Piusa XII encykliki Haurietis aquas Wadowice, 17-19 listopada 2006 r., Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 66-84.
  • Rodzina – wspólnota życia i wychowania w Biblii [w:] J. Stala, E. Osewska [red.], W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 27-41.
  • Jedność i nierozerwalność małżeństwa w tradycji Markowej (Mk 10,1-12 par.) [w:] M. Drożdż [red.], Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 401-410.
  • Czas realizacji i znaczenie błogosławieństw wspólnych w tradycji podwójnej (Mt 5,3-16; Łk 6,20) [w:] S. Hałas, P. Włodyga [red.], Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118,14). Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2006, s. 101-123.
  • Jezus Chrystus król nadzieją człowieka [w:] W. Piotrowski [red.], Przywracajmy nadzieję ubogim, Cz. 2, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 79-84.
  • Ze św. Janem obok krzyża Chrystusa. Specyfika janowego obrazu męki Jezusa Chrystusa [w:] R. Biel [red.], Wisi na krzyżu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 63-94.
  • Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie – otaczać opieką ludzi w podeszłym wieku [w:] W. Piotrowski [red.], Przywracajmy nadzieję ubogim, Cz. 4, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2005, s. 103-109.
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Listy Pawła Apostoła, cz. VIII, List do Rzymian [w:] Krąg Biblijny, Z. 24 2014, s. 189-208.
  • Listy Pawła Apostoła, cz. IX, List do Kolosan [w:] Krąg Biblijny, Z. 25 2014, s. 175-190.
  • Listy św. Pawła, cz. V. List do Filipian [w:] Krąg Biblijny, Z. 21 2013, s. 161-182.
  • Listy św. Pawła, cz. VII. Drugi List do Koryntian [w:] Krąg Biblijny, Z. 23 2013, s. 147-168.
  • Listy św. Pawła, cz. VI. Pierwszy List do Koryntian [w:] Krąg Biblijny, Z. 22 2013, s. 143-176.
  • Kara śmierci w przekazie Talmudu Babilońskiego [w:] Analecta Cracoviensia, R. 44 2012, s. 147-154.
  • Sprawozdanie z Sympozjum biblijnego Wokół Verbum Domini [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/1 2012, s. 131-134.
  • „Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne…” (2Tm3,16). Proforystyka biblijna jako szczególne zadanie współczesnego duszpasterstwa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI 2012, s. 115-127.
  • Listy Pawła Apostoła, cz. III, Drugi List do Tesaloniczan [w:] Krąg Biblijny, Z. 19 2012, s. 145-156.
  • Listy Pawła Apostoła, cz. II, Pierwszy List do Tesaloniczan [w:] Krąg Biblijny, Z. 18 2012, s. 149-160.
  • Listy Pawła Apostoła, cz. IV, List do Galatów [w:] Krąg Biblijny, Z. 20 2012, s. 177-191.
  • Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24,13-35) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 64, nr 3 2011, s. 235-254.
  • Jan i Jezus w Ewangelii dziecięctwa – tradycja i redakcja [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/2 2011, s. 3-12.
  • Typological Usage of the Old Testament in the New Testament [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no 2 2011, s. 167-182.
  • Paweł jako ojciec i Bóg jako „Abba, Ojciec” [w:] Verbum Vitae, Nr 20 2011, s. 1-21.
  • Nawiedzenie (Łk 1,39-56) [w:] Znak Wiary, Nr 19 2011, s. 3-4.
  • Wprowadzenie do pism Apostoła Narodów [w:] Krąg Bibijny, Z. 17 2011, s. 199-212.
  • Aż po męczeńską śmierć [w:] Krąg Bibijny, Z. 16 2011, s. 127-136.
  • Od więzienia w Jerozolimie aż po Rzym [w:] Krąg Bibijny, Z. 15 2011, s. 195-208.
  • Specyfika Łk 23,43 w opisie męki Jezusa [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, R. 8, nr 8 2011, s. 395-408.
  • Verbum Domini i wskazania dotyczące animacji biblijnej we wspólnocie parafialnej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 161, nr 3 2011, s. 421-426.
  • Krąg biblijny : ofiara i miłosierdzie Boga (Łk 23,39-43) [w:] rzegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Nr 2 2010, s. 107-112.
  • Tajemnica Zwiastowania (Łk 1,26-38) [w:] Znak Wiary, Nr 17 2010, s. 3-4.
  • Krąg Biblijny : życie św. Pawła [w:] Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Nr 1 2010, s. 58-61.
  • W Atenach i Koryncie [w:] Krąg Bibijny, Z. 13 2010, s. 121-136.
  • Trzecia wyprawa misyjna [w:] Krąg Bibijny, Z. 14 2010, s. 157-173.
  • Duszpasterstwo biblijne jako wyraz proforystyki biblijnej. Wybrane metody pracy z Biblią [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/1 2010, s. 65-78.
  • Dziś będziesz ze Mną w Raju (Łk 23,43) [w:] Słowo Krzyża, Vol. 4 2010, s. 244-257.
  • Druga podróż misyjna [w:] Krąg Bibijny, Z. 12 2010, s. 153-164.
  • Szukamy towarzyszy jak św. Paweł [w:] Katecheta, R. 51, nr 5 2009, s. 50-53.
  • Apollos – współpracownik czy współzawodnik [w:] Katecheta, R. 53, nr 1 2009, s. 76-78.
  • Sobór jerozolimski [w:] Krąg Bibijny, Z. 11 2009, s. 135-147.
  • Od samotności i ukrycia do wspólnego głoszenia z mocą [w:] Krąg Bibijny, Z. 9 2009, s. 154-163.
  • Tytus – uczeń i współpracownik Pawła [w:] Katecheta, R. 53, nr 4 2009, s. 68-70.
  • Misyjne oblicze Apostoła Narodów [w:] Światło Narodów, Rok 29, nr 1 2009, s. 10-25.
  • Pierwsza podróż misyjna [w:] Krąg Bibijny, Z. 10 2009, s. 111-122.
  • Akwila i Pryscylla – prawdziwie chrześcijańskie małżeństwo [w:] Katecheta, R. 53, nr 2 2009, s. 68-70.
  • Niewiasty w służbie Ewangelii [w:] Katecheta, R. 53, nr 6 2009, s. 64-67.
  • Święty Marek – towarzysz św. Pawła i Ewangelista [w:] Katecheta, R. 53, nr 3 2009, s. 72-73.
  • Lidia – prawdziwie „bojąca się Boga” [w:] Katecheta, R. 53, nr 5 2009, s. 68-70.
  • Rok św. Pawła [w:] Misje Dzisiaj, R. 27, nr 4 2008, s. 11-11.
  • Ge, noito, moi jako dzieło łaski Bożej przyjęte wiarą przez Maryję (Łk 1,26-38) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 61 nr 1 2008, s. 15-27.
  • Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 6 2008, s. 39-59.
  • Tymoteusz – najbliższy i umiłowany uczeń św. Pawła [w:] Katecheta, R. 52, nr 11 2008, s. 71-73.
  • Od Tarsu przez Damaszek [w:] Krąg Bibijny, Z. 8 2008, s. 117-132.
  • Barnaba – nauczyciel i współpracownik św. Pawła [w:] Katecheta, R. 52, nr 8 2008, s. 53-56.
  • Sylas – prawdziwie wierny i cichy współpracownik Apostoła Pawła [w:] Katecheta, R. 52, nr 12 2008, s. 75-77.
  • Aby poznać Apostoła Pawła [w:] Krąg Bibijny, Z. 7 2008, s. 108-127.
  • Wzorem Jana wziąć Maryję do siebie [w:] Katecheta, R. 51, nr 6 2007, s. 47-51.
  • Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 3 2007, s. 9-93.
  • Co oznacza, że Biblia ma sens? [w:] Katecheta, R. 51, nr 1 2007, s. 45-49.
  • Wzorem św. Łukasza szukamy odpowiedzi w Biblii [w:] Katecheta, R. 51, nr 3 2007, s. 60-63.
  • Wzorem Apostoła z Tarsu [w:] Katecheta, R. 51, nr 2 2007, s. 59-62.
  • Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 4 2007, s. 11-42.
  • Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 5 2007, s. 21-40.
  • Jezus jako król w czwartej Ewangelii. „To Ty powiedziałeś, że jestem królem” (J 18,37) [w:] Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne, T. 24 2007, s. 83-94.
  • Pochodzenie i status społeczny Apostoła Narodów [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/1 2007, s. 131-146.
  • Dzieje Pawła pomiędzy „Wydarzeniem Damaszku” a pierwszą podróżą misyjną [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/2 2007, s. 39-48.
  • Szukać wspólnoty, by uczyć się od innych [w:] Katecheta, R. 51, nr 4 2007, s. 52-55.
  • Pochodzenie i symbolika perykopy „o sługach czekających na pana” (Łk 12,35-38) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 61-72.
  • Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 1 2006, s. 11-67.
  • Spotkania z Biblią [w:] Krąg Biblijny, Z. 2 2006, s. 13-76.
  • Pismo Święte w moim życiu [w:] Katecheta, R. 50, nr 11 2006, s. 46-50.
  • Chcieć utrudzić się słowem [w:] Katecheta, R. 50. nr 12 2006, s. 43-46.
  • Ewangelia według Judasza. Niezwykły papirus?, recenzja filmu pt. Ewangelia według Judasza [w:] Poślij Mnie, R. 14, nr 2 2006, s. 18-19.
  • Śmierć – czas spotkania z Chrystusem. Śmierć i sąd w przypowieści „o głupim bogaczu” (Łk 12,16-21) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIV/2 2005, s. 23-39.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Wspólnota Kościoła (501-10-050038)
  • Trudne karty Starego i Nowego Testamentu (501-10-050015)
  • Teologia Biblijna - typologia (19030001)
  • Tajemnica wiary (501-10-050021)
  • Metody pracy z Biblią (501-10-050004)
  • Jezus Chrystus (50501-10-050026)
  • Jezus Chrystus (501-10-050026)
  • Duch Święty (501-10-050039)

  Wygłoszone Referaty:

  • Słuchać jak Paweł Słowa Pana [podczas konferencji:] IV Sympozjum Bocheńskie o św. Pawle: Zasłuchani w Jego słowa, 25 stycznia 2012, .
  • „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał” (Łk 24,32). Znaczenie Słowa Bożego w Nowym Testamencie [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Biblijne pt. Wokół Verbum Domini, 24 listopada 2011, .
  • Verbum Domini – wskazania dotyczące animacji biblijnej we wspólnocie parafialnej [podczas konferencji:] Naukowe Spotkanie Biblijne, 18 marca 2011, .
  • Tablice domowego Kościoła [podczas konferencji:] III Sympozjum Bocheńskie o św. Pawle: Paweł wychowawca także współczesnego człowieka, 25 stycznia 2011, .
  • Specyfika Łk 23,43 w opisie męki Jezusa [podczas konferencji:] 48. Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 7 wrzesnia 2010, .
  • Teologiczno-pastoralne wskazania Hymnu o miłości [podczas konferencji:] II Sympozjum Bocheńskie o św. Pawle: Wiara nadzieja i miłość, 25 stycznia 2010, .
  • Linie przewodnie teologii chrztu w ujęciu św. Pawła [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Teologiczna, 26 listopada 2009, .
  • Św. Paweł – czy Apostoł Narodów? [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Biblijne, 16 listopada 2009, .
  • Ewangelia Dzieciństwa znakiem miłości Boga do człowieka [podczas konferencji:] XXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 14 pazdziernika 2009, .
  • Maryja nową Arką Przymierza [podczas konferencji:] VI Sympozjum Mariologiczne, 19 wrzesnia 2009, .
  • Saul – Paul. A real and zealous Israelite all the times [podczas konferencji:] University of Vienna. Faculty of Catholic Theology. Department of Old Testament Studiem, and University of Prešov in Prešov. Faculty of Greek-Catholic Theology. Department of Historical Sciences, 6 maja 2009, .
  • Życie rodzinne według „tablic domowych” św. Pawła [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Biblijne w Kielcach, 24 kwietnia 2009, .
  • Wpływ Jana Pawła II na życie wiary Polaków [podczas konferencji:] Sympozjum Szkół Jana Pawła II, 24 kwietnia 2009, .
  • W poszukiwaniu śladów Jezusa [podczas konferencji:] VI Spotkania Naukowe, 18 kwietnia 2009, .
  • Źródła informacji o Apostole Narodów i ich wartość rzeczywista [podczas konferencji:] I Sympozjum Bocheńskie o św. Pawle: Śladem Apostoła Narodów, 25 stycznia 2009, .
  • Nawrócenie czy nawrócenia w życiu i działalności Apostoła Pawła [podczas konferencji:] Sympozjum o św. Pawle w diecezji Radomskiej, 14 grudnia 2008, .
  • „Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1,35). Maryja oblubienicą Ducha Świętego [podczas konferencji:] VI Sympozjum Mariologiczne, 13 grudnia 2008, .
  • Misyjne oblicze Apostoła Narodów [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sesja Misjologiczna. „Aby mieli życie i mieli je w obfitości” (por. J 10,10), 6 grudnia 2008, .
  • Paweł prawdziwy Izraelita [podczas konferencji:] Międzynarodowe Sympozjum Biblijne, 13 listopada 2008, .
  • 1. Jak czytać – jak innym pomagać czytać Pismo Święte. Teoria i praktyka Lectio Divina [podczas konferencji:] Warsztaty biblijne, 4 kwietnia 2008, .
  • Lectio Divina na przykładzie analizy perykopy Łk 1,26-38 [podczas konferencji:] Sympozjum moderatorów Liturgicznej Służby Ołtarza, 23 wrzesnia 2007, .
  • Zwiastowanie jako modlitewny dialog Maryi z Aniołem i Słowem Starego Przymierza [podczas konferencji:] V Sympozjum Mariologiczne, 22 wrzesnia 2007, .
  • Modlić się „jak” Maryja. Z Maryją rozważać Słowo Boże [podczas konferencji:] V Sympozjum Mariologiczne, 22 wrzesnia 2007, .
  • Eucharystia darem miłości Serca Chrystusowego: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (Mt 26,26 par.) [podczas konferencji:] Sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia encykliki Haurietis Aquas Piusa XII, 2 listopada 2006, .
  • Biblijny obraz powołania w Listach św. Pawła [podczas konferencji:] II Forum Ruchów i Stowarzyszeń katolickich, 26 pazdziernika 2006, .