ks. dr hab. Andrzej Michalik  Curriculum Vitae:

  • 2014 – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
  • 2010 - 2014 – Redaktor naczelny „Tarnowskich Studiów Teologicznych”
  • 2009 – Tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie.
  • 2003 – Nostryfikację dyplomu na Wydziale Teologii KUL w Lublinie
  • 2003 - 2006 – Prodziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie PAT w Krakowie
  • 1994 – Adiunkt w Instytucie Teologicznym w Tarnowie
  • 1992 – Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Instytucie Teologicznym w Tarnowie
  • 1992 - 2000 – Redaktor naczelny „Currendy” – Urzędowego Pisma Diecezji Tarnowskiej
  • 1992 – Tytuł doktora teologii na podstawie pracy pt. L’aspetto apologetico del metodo esegetico di s. Tommaso d’Aquino
  • 1990 – Stopień licencjata na podstawie przedłożenia pracy pt. I miracoli di Gesù in s. Giovanni commentati da s. Tommaso
  • 1988 - 1992 – Studia specjalistyczne z teologii systematycznej na Wydziale Teologii Papieskiego Ateneum Świętego Krzyża w Rzymie
  • 1982 – Magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym KUL na podstawie pracy pt. Wartość teorii dezyntegracji pozytywnej dla poradnictwa duszpastersko-psychologicznego
  • 1981 – Święcenia kapłańskie w Tarnowie
  • 1975 - 1981 – Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie

  Publikacje:

  Monografie:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Odkryć na nowo smak wiary : konspekty spotkań Parafialnej Rady Duszpasterskiej na rok duszpasterski 2012/2013 [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.
  • Poznać "starszego brata" : szkice z historii, religii i kultury Żydów, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011. [szukaj w bibliotece]
  • Zrozumieć chrześcijaństwo : istota chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008. [szukaj w bibliotece]
  • Odkryć Sobór : szkic historyczno-teologiczny Soboru Watykańskiego II, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] J. Gębarowski, Błogosławieni... : modlitewnik dla starszych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2001. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] S. Budzik, Błogosławieni... : modlitewnik dla dzieci, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] J. Gębarowski, Błogosławieni... : modlitewnik dla dorosłych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] J. Gębarowski, Błogosławieni... : modlitewnik dla młodzieży, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro. Cz. 1, Wielcy duszpasterze, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  • Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro. Cz. 2, Wybrane zagadnienia duszpasterskie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997. [szukaj w bibliotece]
  • Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro. Cz. 3, Pierwsze kroki duszpasterza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zbawcze wstawiennictwo Kościoła [w:] W. Gałda, J. Królikowski, Cz. Noworolnik [red.], Chrześcijańska droga zbawienia, Paprotnia: 2012, s. 139-158.
  • Dwukrotna wizyta papieża błogosławionego Jana Pawła II w kościele tarnowskim [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Dzieje Diecezji Tarnowskiej, T. 2 Instytucje i wydarzenia, Tarnów: 2012, s. 93-104.
  • Bóg źródłem i celem ludzkiego życia [w:] J. Bartoszek [red.], W komunii z Bogiem : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2010/2011 : cykl A. Cz. 4, Niedziele zwykłe XXIII-XXXIV, Tarnów: 2011, s. 75-83.
  • Katecheza jako wydobywanie głębokich pragnień człowieka : próba przybliżenia pewnej analizy Josepha Ratzingera [w:] J. Stala, B. Połeć [red.], "Ut gaudens catechizem" : 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Tarnów ; Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 177-184.
  • Wielki Czwartek - 21.04.2011 : Msza Wieczerzy Pańskiej [w:] J. Bartoszek [red.], W komunii z Bogiem : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2010/2011 : cykl A. Cz. 2, Wielki Post, Tridum Paschalne, Okres Wielkanocy, Tarnów: 2011, s. 62-68.
  • Egzystencjalny charakter „Wyznania wiary” [w:] S. Sojka, J. Stala [red.], Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 279-286.
  • Studium rozwoju osobowości Tomasza Mertona [w:] M. Drożdż [red.], Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: 2006, s. 189-202.
  • Dydaktyczno-edukacyjne zadania uniwersytetu [w:] A. Solak [red.], Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Tarnów: 2002, s. 122-129.
  • Wpatrywać się w oblicze Pana (NMI 16) [w:] J. Królikowski, J. Stala [red.], Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II «Novo millennio ineunte», Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2001, s. 12-21.
  • Neopogaństwo – Teologia – Kościół [w:] J. Królikowski [red.], Neopogaństwo. Nowe czasy – stare idee, Poznań: Pallottinum 2001, s. 133-153.
  • Człowiek Kościoła. Podstawy pasterskiego czynu arcybiskupa Jerzego Ablewicza [w:] J. Stala [red.], Świadek wierny : dziesiąta rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000, s. 89-104.
  • S Kristom v chorobe a v utrapení. Sviatost’ pomazamia chorych (KKC 1499-1532) [w:] Jozef Jurko [red.], Katechizmus Katolíckej Cirkvi v pät’desiatich témach, Bardejov: 1998, s. 141-145.
  • Znak jednoty a svätosti. Jednota, ekumenizmus, svätost’ (KKC 811-829) [w:] Jozef Jurko [red.], Katechizmus Katolíckej Cirkvi v pät’desiatich témach, Bardejov: 1998, s. 83-87.
  • Z Chrystusem w chorobie i cierpieniu. Sakrament namaszczenia chorych (1499-1532) [w:] Cz. Noworolnik, M. Zając [red.], W Duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i życiu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997, s. 151-155.
  • Znak jedności i świętości. Jedność, ekumenizm, świętość (811-829) [w:] Cz. Noworolnik, M. Zając [red.], W Duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i życiu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997, s. 90-94.
  • Wyznanie wiary i przysięga wierności a granice pluralizmu w Kościele [w:] [red.], Świadectwo dialogu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997, s. 140-150.
  • Czy po niepowodzeniu, a nawet załamaniu, mamy jeszcze szansę rozwoju? [w:] W. Szewczyk [red.], Jak sobie z tym poradzić : dla rodziców, nauczycieli, katechetów, wychowawców, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1994, s. 93-101.
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Przekaz wiary w sekularyzującym się społeczeństwie [w:] Currenda : de notificationibus, R. 163, nr 3 2013, s. 391-401. [szukaj w bibliotece]
  • Sympozjum Fundacji Josepha Ratzingera "Ewangelie historyczne i chrystologiczne poszukiwania" Rzym, 24-26 października 2013 roku [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/2 2013, s. 116-124. [szukaj w bibliotece]
  • Was John Paul II an Apologist of Christianity? [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2, No. 2 2012, s. 29-39.
  • Czy dzisiaj jest jeszcze komuś potrzebne "nauczanie Kościoła"? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI. Zeszyt okolicznościowy 2012, s. 143-152. [szukaj w bibliotece]
  • Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2010/2011 "Brat Jezus" Schaloma Ben-Chorina [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/1 2011, s. 114-125. [szukaj w bibliotece]
  • Dziesięć lat Modlitwenika diecezjalnego "Błogosławieni..." [w:] Currenda : de notificationibus, R. 161, nr 3 2011, s. 427-438. [szukaj w bibliotece]
  • Pope John Paul II's significant gestures for interreligious dialogue an attempt of interpretation [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1 no 1 2011, s. 41-57. [szukaj w bibliotece]
  • Romano Guardini i Joseph Ratzinger o istocie chrześcijaństwa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/2 2008, s. 41-50. [szukaj w bibliotece]
  • „Czerpiąc z głębi swej wiary”. Kardynała Josepha Ratzingera spojrzenie na judaizm [w:] Forum Teologiczne, T. VIII 2007, s. 45-56.
  • Teoria czterech sensów Pisma Świętego według św. Tomasza z Akwinu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 117-132.
  • Sobór ciągle odkrywany [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 217-230. [szukaj w bibliotece]
  • Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XX/1 2001, s. 148-150. [szukaj w bibliotece]
  • Św. Tomasz z Akwinu uczy jak uczyć [w:] Religioni et Litteris : pismo teologiczno-kulturalne, Nr 1 2001, s. 33-37.
  • Sesja pt. „Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii” [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/2 1999, s. 311-313.
  • Trzeci kurs dla wychowawców seminariów duchownych w Rzymie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/2 1999, s. 313-315. [szukaj w bibliotece]
  • Zwichnięta optyka, czyli kilka uwag o spojrzeniu na Kościół [w:] Religioni et Litteris : pismo teologiczno-kulturalne, Nr 10 1998, s. 31-34.
  • Kościół – wspólnota czy komunia? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIV 1996, s. 281-289. [szukaj w bibliotece]
  • Pastoralne zadania Kościoła w obliczu Roku Jubileuszowego [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146, nr 1 1996, s. 5-11.
  • «W przeddzień» Roku Łaski [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145, nr 1 1995, s. 83-89.
  • Dlaczego sobory w Kościele? Dlaczego Vaticanum II? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145, nr 2 1995, s. 165-174.
  • Sakramenty w duszpasterstwie [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144, nr 3 1994, s. 451-456.
  • O komunijnej naturze Kościoła.Uwagi teologiczno-pastoralne na marginesie Listu Kongregacji Nauki Wiary Communionis notio [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144, nr 4 1994, s. 567-577.
  • Duch Święty dawcą życia. Uwagi o chrześcijańskiej duchowości [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIII 1994, s. 373-379. [szukaj w bibliotece]
  • Katechizm Kościoła Katolickiego prezentacją nauki wiary: «jaka jest, jaka była i jaka będzie» [w:] Religioni et Litteris : pismo teologiczno-kulturalne, Nr 3 1993, s. 48-51.
  • Od collatio opata do lectio magistra. O czytaniu Pisma Świętego w okresie metodologicznego przełomu XII wieku [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XII 1993, s. 153-163. [szukaj w bibliotece]
  • Pastores dabo vobis – zapomniany już dokument? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 143, nr 2 1993, s. 161-164.
  • Jaki jest sens formuł en bref («w skrócie»)? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 143, nr 3 1993, s. 437-442.
  • Katechizm Kościoła Katolickiego darem dla ożywienia wiary [w:] Currenda : de notificationibus, R. 143, nr 1 1993, s. 106-116.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Proforystyka biblijna według metody kręgu Biblijnego (19020001)