dr Piotr Michalik


 • Dyżur dydaktyczny:
  Środa: 10.00-11.00, Franciszkańska 1, pokój profesorski

Curriculum Vitae:

 • 2012 – adiunkt na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
 • 2011 – członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
 • 2010 – asystent na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
 • 2010 – doktor nauk prawnych - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • 2006 – magister historii - Wydział Historyczny UJ
 • 2004 – magister prawa - Wydział Prawa i Administracji UJ

Publikacje:

Monografie:
 • Stosunki polityczno-wyznaniowe w XVII-wiecznym Marylandzie na tle kształtowania się ustroju tej kolonii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 2012. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • Równość i wolność religijna w orzeczeniu Sądu Najwyższego USA w sprawie Christian Legal Society v. Martinez [w:] W. Zuziak, J. Mysona Byrska [red.], Równość w życiu publicznym, Kraków: 2012, s. 145-166. [szukaj w bibliotece]
 • Kształtowanie się rządu przedstawicielskiego w angielskiej kolonii Maryland w XVII stuleciu [w:] J. Przygodzki, M. Ptak [red.], Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Wrocław: Kolonia Limited 2010, s. 305-318. [szukaj w bibliotece]
 • Kilka uwag na temat cezaropapizmu w Cesarstwie Wschodniorzymskim i Bizantyjskim [w:] G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska [red.], Cuius regio eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa Lublin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 83-90. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Zwolnienia podatkowe dla związków wyznaniowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego, 15 2012, s. 5-28.
 • The attempts to introduce eugenic legislation in the Second Polish Republic as viewed from the perspective of the solutions adopted in the United States of America [w:] Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 4 2011, s. 109-116. [szukaj w bibliotece]
 • Realizacja tolerancji religijnej w XVII-wiecznym Marylandzie [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego, 14 2011, s. 47-78. [szukaj w bibliotece]
 • Prawne gwarancje realizacji zasady rozdziału kościoła od państwa w XVII-wiecznym Marylandzie [w:] Zeszyty Prawnicze, 11/3 2011, s. 243-264. [szukaj w bibliotece]
 • Charter of Maryland as an Example of Proprietary Colonial Charter [w:] Krakowskie Studia Międzynarodowe, V/1 2008, s. 339-360. [szukaj w bibliotece]
 • Bizantyjska wizja świata władzy – szczera wiara czy polityczna kalkulacja [w:] Polonia Sacra, 18/62 2006, s. 259-274. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:

  Wygłoszone Referaty:

  • Między fiskusem, chciwością i hojnością – darowizny na cele charytatywne w federalnym systemie podatkowym USA [podczas konferencji:] Oblicza chciwości w życiu publicznym, 23 pazdziernika 2012, .
  • Chwalebna Rewolucja a struktura prawna Dominium Korony angielskiej w Ameryce [podczas konferencji:] XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa, 18 wrzesnia 2012, .
  • Świeckość władzy a invocatio i nominatio Dei w Stanach Zjednoczonych Ameryki [podczas konferencji:] Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, 8 marca 2012, .
  • Równość i wolność religijna w orzeczeniu Sądu Najwyższego USA w sprawie Christian Legal Society v. Martinez [podczas konferencji:] Równość a życie publiczne, 26 pazdziernika 2011, .
  • The attempts to introduce eugenic legislation in the Second Polish Republic as viewed from the perspective of the solutions adopted in the United States of America [podczas konferencji:] International Conference on Poland and Hungary in the interwar-time. Their constitutional systems and the court-applied law, 20 wrzesnia 2011, .
  • Zwolnienia podatkowe dla związków wyznaniowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA [podczas konferencji:] VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, 18 maja 2011, .
  • Prawne gwarancje realizacji zasady rozdziału kościoła od państwa w XVII-wiecznym Marylandzie [podczas konferencji:] XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa, 18 wrzesnia 2010, .
  • Kształtowanie się rządu przedstawicielskiego w angielskiej kolonii Maryland w XVII stuleciu [podczas konferencji:] XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa, 19 wrzesnia 2008, .
  • Kilka uwag na temat cezaropapizmu w Cesarstwie Wschodniorzymskim i Bizantyjskim [podczas konferencji:] XXI Zjazd Historyków Państwa i Prawa, 23 wrzesnia 2006, .