ks. prof. dr hab. Stanisław Pamuła


 • Dyżur dydaktyczny:
  Seminarium naukowe: 11,30 - 13,00
  ul. Bernardyńska 3
  Czwartek: 13,30 - 15,00, ul. Bernardyńska 3
  Czwartek: 15.15 - 16,45, ul. Bernardyńska 3


  10,30 - 11,15

Curriculum Vitae:

 • 2011 – 2011 Odznaczenie medalem złotym za długoletnią służbę przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 • 2005 – 2005 Profesor zwyczajny nauk humanistycznych
 • 1999 – 1999 Tytuł profesora
 • 1995 – 1995 Dziekan Wydziału Filozoficznego
 • 1991 - 1995 – 1991-1995 Prodziekan Wydziału Filozoficznego
 • 1989 – 1989 Semestralne stypendium naukowe - The Catholic University of America, Washington
 • 1989 – 1989 Stopień doktora habilitowanego
 • 1982 - 1985 – 1982-1985 - Studia: Centro Internazionale per gli Studi dell'Opinione Pubblica, Roma (dyplom)
 • 1982 – 1982 Stopień doktora teologii
 • 1974 – 1974 Magisterium - Licencjat z psychologii

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dwaj kapłani z Bucza, Cęstochowa: AlLLEGRO, Druk. 2015. [szukaj w bibliotece]
 • Szkice z komunikacji międzyludzkiej, Borowianka: Allegro, Druk. Borowianka ul. Tartakowa 107, 42-125 Kamyk 2013. [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Wittorio Possenti, Piotr Skrzypczak, Rewolucja ducha. Doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma kard. Karola Wojtyły, Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, Stowarzyszenie Kulturalne 2007. [szukaj w bibliotece]
 • III Rzeczpospolita w prasie, Częstochowa: Wydawnictwo WSP 2002. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] A. Margasiński, Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP, Częstochowa: Wydawnictwo WSP 2001. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Michał Jagosz, Jan Paweł II. Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią jego misji, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 1996. [szukaj w bibliotece]
 • Metody analizy zawartości prasy i ich zastosowanie, Częstochowa: Wydawnictwo WSP 1996. [szukaj w bibliotece]
 • Stanowiska doktrynalne a opinie prasowe o nauczaniu społecznym Jana Pawła II. Na przykładzie wybranych tygodników "Tygodnik Powszechny", "Kierunki" i "Polityka", Kraków: Udziałowiec Sp. z o.o. 1989. [szukaj w bibliotece]
 • Słownik komunikacji społecznej Kościoła, Częstochowa: Wydawnictwo WSP 1987. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Uniwersytety jako skarbnice wiedzy [w:] ks. Teofil Siudy [red.], Częstochowskie Studia Teologiczne, Częstochowa: Regina Poloniae 2015, s. 127-141.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wybrańcy bogów umierają młodo [w:] A. Glaser, L. GLaser, B. Kortus-Turski, M. Widacka-Rumas [red.], Jestem Józef Wasz Brat, Wiedeń: Janineum 2013, s. 171-176.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sacrum na progu XXI wieku [w:] ks. bp Wiesław Śmigiel, Marek Fiałkowski OFM Conv [red.], W troscce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego, Lublin: elpil, ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce 2013, s. 299-307.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wizja świata Oriany Fallaci na przełomie XX i XXI wieku [w:] Zdzisław Gogola OFMConv [red.], Habent omnia tempore suo, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo naukowe 2013, s. 347-360.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zarys szkicu biograficznego prof. Lorenzo Ornaghi, jako doktora honoris causa UPJP II w Krakowie [w:] ks. Teofil Siudy [red.], Studia i artykuły, Częstochowa: Częstochowskie Studia Teologiczne. Regina Poloniae 2013, s. 119-124.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etos współczesnego homo communicans [współatorstwo z:] [w:] Etyka mediów. Dobro w mediach - z cienia do światła, Tarnów: Biblos 2012, s. 37-50.
 • Prawa człowieka [współatorstwo z:] ks. Stanisław Pamuła [w:] Lex tua veritas, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 545-556.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mojemu Kościołowi wsztstko, receenzja [w:] bp Antoni Długosz [red.], Mojemu Kościołowi wszystko!, Opole: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego nr 2, 2010 2010, s. 160-161.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tydzień społeczny w diecezji częstochowskiej w 1973 r. [red.][w:] Błógosławione choć trudne czasy, Częstochowa: Regina Poloniae 2010, s. 365-381.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawo jako element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, recenzja [w:] Nie dotyczy [red.], Prawo jako element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Opole: Petit 2010, s. 145-146.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W poszukiwaniu prawdy [w:] ks. Stanisław Jesionek [red.], Mojemu Kościołowi wszystko! Księga Jubileuszowa ku czci Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka, Częstochowa: Regina Poloniae 2009, s. 563-573.
 • Instytucja religijna [współatorstwo z:] Ryszard Kamiński [w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2006, s. 303-306.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ceriani Grazioso [red.][w:] Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2006, s. 124-125.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Quo vadis homo europaeus? [w:] Urszula Cierniak i Jarosław Grabowski [red.], Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu - między pamięcią i oczekiwaniem, Częstochowa: Instytut Filologii Obcych 2006, s. 699-708.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Życie Czesława Niemena i jego wizja sacrum [w:] Roman Darowski [red.], Filosophiae & musicae, Kraków: Ignatianum - WAM 2006, s. 523-531.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój idei praw człowieka [w:] S. Badora i D. Marzec [red.], Model nauczyciela - wychowawcy w zintegrowanej Eropie, Częstochowa: WSP Częstochowa 2005, s. 49-55.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jan Patocka i jego wizja życia sub specie aeternitatis [w:] Stanisław Ziemiański [red.], Filosophia vitam alere, Kraków: Ignatianum WAM 2005, s. 491-504.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Śmierć redaktora Stanisława Podobińskiego – reminiscencje w prasie częstochowskiej, [współatorstwo z:] [w:] In memoriam Stanislai Podobiński. Na rozstaju słów, na rozdrożu myśli, Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińsskiego 2004, s. 42-52.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Droga "Z Komborni w świat" ks. prof. Stanisława Grzybka i Innych [w:] Antoni Długosz i Zdzisław Małecki [red.], Przeszedł przez życie dobrze czyniąc, Częstochowa: Biblioteka Niedzieli 2003, s. 34-52.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kultura w III Rzeczpospolitej Polskiej [w:] Urszula Cierniak i Jarosław Grabowski [red.], Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, Częstochowa: Instytut Filologii Obcych 2003, s. 391-400.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada" (L. Pasteur). Laudacja na cześć prof. Bogdana Snocha w 70. rocznicę urodzin [w:] Komitet Redakcyjny [red.], Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wieku, Częstochowa: Wydawnictwo WSP Częstochowa 2002, s. 21-25.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy - Obowiązek, Cyprian Norwid .Laudacja na cześć prof. Stanisława Gawlika [współatorstwo z:] [w:] Tradycja i współczesność w edukacji dzieci i dorosłych, Częstochowa: WSP w Częstochowie 2002, s. 9-14.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jam się zrodził Polakiem..., Antoni Górecki. Laudacja na cześć prof. Franciszka A. Marka w 70. rocznicę urodzin [współatorstwo z:] Stanisław Pamuła [w:] W klimacie śląskiej humanistyki, Opole: 2002, s. 9-15.
 • Idee jednoczenia się Europy według Jana Pawła II [współatorstwo z:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wieku [w:] Księga pamiątkowa Profesorowi Bogdanowi Snochowi, Częstochowa: WSP Częstochowa 2002, s. 791-800.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Laudacja na cześć prof. dr. hab. Bogdana Snocha w 70. rocznicę urodzin [w:] S. Podobiński, U. Ordon, E. Skoczylas-Krotla i A. Siedlaczek [red.], Szczególne problemy człowieka i edukacji w progu XXI wieku, Częstochowa: WSP Częstochowa 2002, s. 21-23.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Idee jednoczenia się Europy według Jana Pawła II [w:] S. Podobiński, U. Ordon, E. Skoczylas-Krotil, A. Siedlaczek [red.], Szczególne problemy człowieka i edukacji w progu XXI wieku, Częstochowa: WSP Częstochowa 2002, s. 791-800.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wkład katolików świeckich w rozwój kultury [w:] Ryszard Kamiński [red.], Teologia Pastoralna, Lublin: Alta 2 2002, s. 513-526.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Opinia publiczna w nauczaniu społecznym Kościoła [w:] Feliks Lenort [red.], Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico Wciórka Septuagenario dedicata, Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM 2001, s. 299-312.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Laudacja na cześć prof. dr. hab. Franciszka Antoniego Marka w 70. rocznicę urodzin [w:] J. Kwiatek, E. Sapia-Drewniak [red.], W klimacie śląskiej humanistyki. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Franciszkowi A. Markowi w pięćdziesięciolecie pracy dydaktycznej i naukowei u, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2001, s. 9-15.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Środki społecznego przekazu w duszpasterstwie [w:] Ryszard Kamiński [red.], Teologia Pastoralna, Lublin: Alta 2 2000, s. 203-221.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tydzień Społeczny w Diecezji Częstochowskiej w 1937 r. [w:] Jan Kowalski [red.], Błogosławione choć trudne czasy, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae 2000, s. 365-381.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Śmierć ks. prof. Józefa Tischnera - rezonans w prasie polskiej [w:] Stanisław Podobiński i Bogdan Snoch [red.], In honorem Josephi Żuraw. Przywołanie głębi do kręgu słów, myśli, idei i działań, Częstochowa: Wydawnictwo WSP Częstochowa 1999, s. 241-256.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Opinie prasowe o Matce Teresie z Kalkuty [w:] Andrzej Nowicki i Jan Tyrawa [red.], Słowo nieskowane, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1998, s. 673-683.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fundamental values in the process of education at the time of system transformation [w:] Danuta Marzec i A. Radziewicz Winnicki [red.], Educational Democratization in Poland: Tradition and Post-Comunist Transformation, Częstochowa - Katowice: xxx 1998, s. 163-171.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Biuletyn Parafialny" jako środek przekazu treści religjnych [w:] Adela Pryszczewska-Kozołub [red.], Filologia Polska. Historia i teoria Literatury, Częstochowa: Wydawnictwo WSP Częstochowa 1998, s. 121-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jubileusz 10-lecia Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych dziennikach [współatorstwo z:] [w:] Księga pamiątkowa ofiarowana jubileuszowo Prof. Feliksowi Plucie, Częstochowa: WSP Częstochowa 1998, s. 787-779.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fundamental values in the process of education... [w:] D.K. Marzec and A. Radziewicz-Winnicki [red.], Educational democration in Poland:Tradition and post-comunist transformation, Częstochowa - Katowice: Wtydawnictwo WSP Częstochowa 1998, s. 163-171.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Opinie prasowe o Matce Teresie z Kalkuty [w:] ks. A. Nowicki, bp J. TYrawa [red.], Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, Wroclaw: TUM 1998, s. 673-683.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wartości podstawowe w procesie wychowania w okresie transformacji ststemowej [współatorstwo z:] [w:] Opieka i wychowanie w okresie transformacji systemowej, Częstochowa: WSP Częstochowa 1996, s. 191-27.
 • Kultura Polska po '89 [współatorstwo z:] S. Badora i D. Marzec [w:] Dziecko w placówce szkolnej i pozaszkolnej w okresie transformacji, Częstochowa: WSP Częstochowa 1996, s. 39-49.
 • Der polnische Transfioramtionprozess und die katolische Soziallehre aus Sicht des Tygodnik Powszechny [w:] M. Spiker [red.], Nach der Wende: Kirche und Gesellschaft in Polen und in Ostendeutschland, Padeborn, Munchen, Wien, Zurich: 1995, s. 17-49.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Der polnische Transformationprozessen und die katolische Soziallehre [w:] Manfred Spieker [red.], Kirche und Gesellschaft in Polen und in Ostdeutschland, Paderborn - Munchen - Wien - Zurich: Ferdinand Schoningh 1995, s. 175-196.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wartości podstawowe w procesie wychowania w okresie transformacji systemowej [w:] Komitet Organizacyjny [red.], Teologia i życie, Częstochowa: Częstochowskie Wydzwnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae 1994, s. 423-433.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wychowanie personalistyczne u progu III RP [współatorstwo z:] [w:] Pokusy nowoczesności, elity polityczne, systemy wychowania, Częstochowa: 1993, s. 69-73.
 • Tolerancja w polskich realiach [współatorstwo z:] [w:] Aids. Postawy wobec chorych i choroby, Częstochowa: 1992, s. 75-92.
Artykuły w Czasopismach:
 • Sacrum na progu XXI wieku [w:] W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo, 1 2013, s. 299-307. [szukaj w bibliotece]
 • Zarys szkicu biograficznego prof. Lorenzo Ornaghi, jako doktora honoris causa UPJP II w Krakowie [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XLI 2013, s. 119-124. [szukaj w bibliotece]
 • Opinia w sprawie nadania godności doktora honoris causa Wydziału Filozoficznego UPJP II w Krakowie prof. Lorenzowi Ornaghiemu, ministrowi kultury i dziedzictw narodowego w rządzie Republiki Włoskiej [w:] Promotio doctoris honoris causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Joannis Pauli II, brak 2013, s. 7-19. [szukaj w bibliotece]
 • Pismo Święte jako środek pogłębiania religijności rodziny [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XL 2012, s. 209-217. [szukaj w bibliotece]
 • Arcybiskup Józef Życiński - In Spiritu et Veritate. Zarys biografii. [w:] Logos i Ethos, 2_(31)_2011 2011, s. 7-20. [szukaj w bibliotece]
 • Abp prof. Józef Życiński - Życie i wspomnienia [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXXIX 2011, s. 7-20. [szukaj w bibliotece]
 • Prawa człowieka [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXXIX 2011, s. 191-201. [szukaj w bibliotece]
 • Nowoczesność a sacrum w Polsce [w:] W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańka Europa, t. 1 2010, s. 489-498. [szukaj w bibliotece]
 • Graffiti i współczesny świat wartości [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXXVII 2009, s. 139-148. [szukaj w bibliotece]
 • W poszukiwaniu prawdy. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka [w:] Mojemu Kościołowi wszystko! Regina Poloniae, Księga Jubileuszowa 2009, s. 563-573. [szukaj w bibliotece]
 • Doświadczenie i pamięc o wprowadzeniu stanu wojennego [w:] Almanach Częstochowy, rok 2008 2008, s. 53-57. [szukaj w bibliotece]
 • Historia żywa. Doświadczenie i pamięć wprowadzenia stanu wojennego. [w:] Gazeta Solidarności. Częstochowa, 223 (263) 2008, s. 8-9. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: Marek Franciszek Antoni, Polscy Ślązacy oskarżaj [w:] Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, 2 (26) 2007, s. 142-143. [szukaj w bibliotece]
 • Ośrodek "Betania" k. Częstochowy jako przejaw pomocy narkomanom [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXXV-XXXVI 2007, s. 159-170. [szukaj w bibliotece]
 • Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczne, red. Józef Makselon [w:] Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, 1 (25) 2007, s. 11-14. [szukaj w bibliotece]
 • Ks. bp dr Mirosław Kołodziejczyk - persona dramatis [w:] Parafia Sułoszowa we wsppomnieniach, II 2006, s. 1-4.
 • Dobro wspólne - kategoria zapomniana [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXXIV 2006, s. 127-137. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół w procesie unifikacji Europy [w:] Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego, nie dotyczy 2005, s. 145-151. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół w procesie unifikacji Europy [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXXIII 2005, s. 131-138. [szukaj w bibliotece]
 • Obecność Kościoła w ruchu "Solidarność" [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXXIII 2005, s. 121-130. [szukaj w bibliotece]
 • Jest u nas w kraju jedno święto takie..., E. Bryll [w:] Res Academicae, 7/2005 2005, s. 16-19. [szukaj w bibliotece]
 • Ideał polityka III Rzeczypospolitej [w:] Roczniki Teologiczne, Tom LI, zeszyt 6 2004, s. 95-105. [szukaj w bibliotece]
 • Zmarli liudzie kultury Anno Domini 2003 [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXX 2004, s. 137-157. [szukaj w bibliotece]
 • Jednoczenie się Europy i nauczanie Jana Pawła II [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXXII 2004, s. 145-152. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół w jednoczącej się Europie w świetle adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, xxx 2004, s. 87-94. [szukaj w bibliotece]
 • III Rzeczpospolita Polska wg ks. prof. Władysława Piwowarskiego [w:] Socjologia Religii, xxx 2004, s. 96-105. [szukaj w bibliotece]
 • "L'Osservatore Romano" e la sua versione polacca [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVI 2004, s. 445-456.
 • Wspomnienie o ks. prof. Władysławie Piwowarskim [w:] Roczniki Teologiczne, Tom LI, zeszyt 6 2004, s. 321-328. [szukaj w bibliotece]
 • Rodacy zmarli Anno Domini 2004. A to właśnie Polska (S. Wyspiański) [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXXII 2004, s. 325-344. [szukaj w bibliotece]
 • Wizja Polski w jednoczącvej się Europie [w:] Edukacja w jednoczącej się Europie, 1 2003, s. 9-14. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: Józef Żuraw, Filozofia oświecenia Tadeusza Kościuszki. Wybór pism [w:] Prace Naukowe. Zeszyty Historyczne, VIII 2003, s. 263-266. [szukaj w bibliotece]
 • Non omnis moriar, Horacy [współatorstwo][w:] Res Academicae, 1 2003, s. 11-16. [szukaj w bibliotece]
 • Homo religiosus w nowych ruchach religijnych [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXX 2002, s. 277-291. [szukaj w bibliotece]
 • Wkład katolików świeckich w rozój kultury [w:] Teologia Pastoralna Szczegółowa, t. 2 2002, s. 513-526.
 • Opinia publiczna w nauczaniu społecznym Kościoła [w:] Sapientis est ordinare. Opuscula Ludvico Wciórka septuagenario dedicata, 1 2001, s. 299-312.
 • Integracja Polski z Unią Europejską i nauczanie Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIII 2001, s. 191-212.
 • ...Prosto do nieba czwórkami szli.. [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, XXVIII 2000, s. 321-335. [szukaj w bibliotece]
 • Propaganda a nauczanie społeczne Kościoła [w:] Roczniki Teologiczne. Teologia Pastoralna, T. 46, z. 6 1999, s. 199-212.
 • Miesięcznik Nasza Częstochowa jako obraz życia miasta w początkach III RP [w:] Ziemia Częstochowska, XXVI 1999, s. 113-129. [szukaj w bibliotece]
 • Ikony Leona Macieja [w:] Natschay, Leon Maciej, życie i twórczość, 1 1998, s. 59-60.
 • Reklama w nauczaniu społecznym Kościoła [w:] Homo Dei, 2 1998, s. 87-96.
 • 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II w polskiej prasie codziennej [w:] Filologia Polska. Historia i teoria literatury, VII 1998, s. 133-141. [szukaj w bibliotece]
 • Recepcja piątej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski na łamach "Polityki" [w:] Tolerancja. Studia i szkice, t. IV 1997, s. 171-181.
 • Polnische Kultur nach 1989 [w:] Analecta Cracoviensia, XXVIII 1996, s. 113-125. [szukaj w bibliotece]
 • Europa w trzecim tysiącleciu [w:] Homo Dei, 2-3 1996, s. 87-96.
 • Rozwój idei praw człowieka [w:] Model nauczyciela-wychowawcy w zintegrowanej Europie, 1 1995, s. 49-55.
 • Ks. Józef Majka jako protagonista katolickiej nauki społecznej [w:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, XLII 1995, s. 73-87.
 • Od wolności do tolerancji [w:] Tolerancja. Szkice Socjologiczne., 1 1994, s. 31-44.
 • The role of "Tygodnik Powszechny" in the proces of democratic transformation in Polandl [w:] Analecta Cracoviensia, XXVI 1994, s. 81-105.
 • Polityk potrzebny III Rzeczpospolitej Polskiej [w:] Homo Dei, 1 1994, s. 513-62.
 • Kościół w procesie wartości podstawowych [w:] Znaki Czasu, 31/32 1993, s. 71-77.
 • Nauczanie Kościoła wobec bezrobocia [w:] Humanizacja Pracy, 1-2 1992, s. 21-28.
 • 10 lat Fundacji Jana Pawła II [w:] Kronika Rzymaska, 89 1991, s. 26-28.
 • Niezmienność i rozwojowość nauczania społecznego Kościoła w enc. Sollicitudo rei socilais [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, 27-28 1991, s. 169-181.
 • Encyklika "Centesimus annus" Jana Pawła II wobec końca XX wieku [w:] Ateneum Kapłańskie, 1-2 1991, s. 13-20.
 • Reperkusje nauczania społecznego Jana Pawła II o warunkach pokoju w prasie [w:] Kościół w służbie człowieka, 1 1990, s. 115-130.
 • Polskie wydanie "Osservatore Romano" 1980 - 1984 [w:] Analecta Cracoviensia, XX 1988, s. 469-489.
 • Środki społecznego przekazu a dzieło ewangelizcacji [w:] Homo Dei, 2-3 1982, s. 171-28.

Projekty badawcze:

 • Religijność zjednoczonej Europy (221103)
 • Ks. Władysława Piwowarskiego koncepcja życia społecznego (503-020003)
 • Człowiek, społeczeństwo, religia (12110001)
 • Badania statystyczne w zakresie jednoczącej się Europy i opracowanie trendów społecznych, kulturalnych i religijnych w Polsce i Europie (121101)

Wygłoszone Referaty:

 • Ideał polityka w III Rzeczpospolitej Polskiej [podczas konferencji:] XIII Pielgrzymka Wojewodów, Marszałków, Pracowników Administracji, 24 grudnia 2014, .
 • Nowoczesność a sacrum i jego przyszłość [podczas konferencji:] W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa - między wiarą a polityką, 4 maja 2010, .
 • III Rzeczpospolita Polska według ks. W. Piwowarskiego [podczas konferencji:] Socjologia religii ks. Władysława Piwowarskiego, 11 stycznia 2010, .
 • Homo viator jako odbiorca reklamy [podczas konferencji:] Prawda w mediach - między ideałem a iluzją, 15 maja 2009, .
 • Etos współczesnego homo communicans [podczas konferencji:] Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością., 24 kwietnia 2008, .
 • Wspólczesny homo communicans i jego etos [podczas konferencji:] Etyka Mediów, 24 kwietnia 2008, .
 • Wkład Jana Pawła II w jednoczenie się Europy [podczas konferencji:] Religia w Europie dzisiaj. Religion in Europa heute, 10 maja 2007, .
 • Quo vadis homo europoeus? [podczas konferencji:] Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu - między pamięcią i oczekiwaniem, 4 maja 2006, .
 • Kultura w III Rzeczposoplitej Polskiej [podczas konferencji:] Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, 2 maja 2003, .
 • Utrum Deus sit w XX wieku. Od śmierci Boga do ezoteryzmu [podczas konferencji:] Sekty, Uwarunkowania i niebezpieczenstwa w III RP, 20 listopada 2000, .
 • Przesłanie Europy u końca XX wieku [podczas konferencji:] Wykład inauguracyjny w Politechnice Częstochowskiej, 2 wrzesnia 1995, .
 • Prawa człowieka wyzwaniem do współczesności [podczas konferencji:] Wkład inauguracyjny z racji otwarcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Częstochowie, 18 listopada 1994, .
 • Formowanie postaw prodemokratycznych w "Tygodniku Powszechnym" [podczas konferencji:] Sesja naukowa w Uniwesytetcie Jagiellońskim - Kościół wobec przemian, 16 listopada 1994, .
 • Rozwój idei praw człowieka [podczas konferencji:] Model nauczyciela-wychowawcy w zintegrowanej Europie, 28 wrzesnia 1994, .
 • Der polnische Transformationprozessen und die katolische Soziallehre [podczas konferencji:] Transformationsprocessen in Mittel - Osteuropa, 24 maja 1994, .
 • La Chiesa Polacca tra socialismo reale e III Repubblica [podczas konferencji:] La Chiesa Polacca nel mondo contemporaneo, 3 marca 1994, .
 • Ewolucja związku Solidarność w Polsce [podczas konferencji:] Arbeithmerbildungsstatte Benediktushohe, 20 stycznia 1994, .
 • Tolerancja a początki demokracji w III Rzeczypospolitej Polskiej [podczas konferencji:] Humanistyczne podstawy tolerancji, 15 maja 1992, .
 • Tolerancja w polskich realiach [podczas konferencji:] AIDS. Podstawy wobec chorych i choroby, 15 maja 1992, .
 • Nauczanie społeczne Kościoła wobec bezrobocia [podczas konferencji:] Strategia wobec bezrobocia - diagnozy i scenariusze zachowań, 27 wrzesnia 1991, .