Jolanta Niewińska


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałki, 15.45-16.45, Biblioteka UPJP II w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego, sala komputerowa I piętro

Curriculum Vitae:

 • 2019 - 2020 – Antropologia personalistyczna mediów jako nowa dziedzina wiedzy. Kreowanie wizerunku polityków. Opracowanie naukowe na podstawie kampanii wyborczej w Polsce prowadzonej w mediach w roku 2019.
 • 2016 – Opracowanie rozprawy habilitacyjnej: "Dziennikarz - osoba zintegrowana. Personalizm katolicki integralny w edukacji ludzi mediów. Na podstawie nauczania papieża Benedykta XVI
 • 2012 – Adiunkt w Katedrze Teologii Mediów UPJP II
 • 2011 - 2018 – Promotor prac magisterskich i licencjackich – 85 obron.
 • 2008 - 2012 – Członek Rady Programowej TV Kraków (z listy niezależnych ekspertów).
 • 2007 - 2009 – Spisanie pomysłu na projekt warsztatów dziennikarskich i jego realizacja w dwu edycjach: „Reporterska ciekawość świata” oraz „W dobrym kierunku” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 • 2005 - 2019 – Opracowanie autorskie sylabusów przedmiotów prowadzonych w IDiKS: Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego, Warsztaty tv: informacja i dokumentacja, Warsztaty tv: reportaż, Organizacja pracy redakcji,Warsztaty dziennikarstwa prasowego, Dziennikarstwo kulturalne (Promocja kultury w mediach),Media i ewangelizacja, Odbiorca mediów i agendy medialnej, Technologie dokumentacji dziennikarskiej, Misyjny projekt medialny, Magazyny kolorowe/Recepcja prasy lifestyle, Wydarzenia religijne w mediach, Media w procesie wychowania i edukacji, Seminarium lic., Seminarium magisterskie. W opracowaniu: Zarządzanie emocjami odbiorcy za pomocą przekazów medialnych, Franczyzy filmowe a przekaz wartości.
 • 2005 - 2007 – Doktorat z teologii pastoralnej (specjalizacja: media) Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • 2005 - 2009 – Prowadzenie zajęć z realizacji telewizyjnej na Podyplomowych Studiach Dziennikarskich Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 2002 - 2008 – Wykładowca Technologii informacyjnych (Papieski Wydział Teologii Sekcja św. Jana Chrzciciela Studium Teologii w Białymstoku).
 • 2002 - 2004 – Licencjat teologiczny z Edukacji Medialnej (KUL)
 • 2001 - 2002 – Zaliczony pełny rok studiów (licencjat teologiczny) na Homiletyce KUL
 • 2001 – Filmografia (przykładowe realizacje telewizyjne zarchiwizowane w TV Kraków): 1. "Celka i Leszek", (reportaż, TC: 5:58), TV Polonia, 1997. 2."Awangarda" w Ko˜ściele (reportaż,TC: 10:12), TV Kraków, 1997. 3. "Najważniejszy szczyt", (reportaż, TC: 9:27), TV Kraków 1997. 4. "Wielki Tydzień w Jerozolimie: Liturgia", (film dokumentalny, TC: 53:37), TV Polonia, 2000. 5."Żeby drożdżowe nie zaginęło. Tradycje wielkanocne", (reportaż, TC: 5'), TV Kraków, 1997. 6. "Perkusja i różaniec", (reportaż, TC: 10:32), TV Kraków, 1997. 7."Kto przychodzi na ", (reportaż, TC: 6:15), TV Kraków 1996. 8."Większa niż szczyty gór", (reportaż, TC: 8:20), TV Kraków, 1997. 9."Gospodarze Nowej Huty", (10:24), TV Kraków, 1997. 10."Preparator"(reportaż, TC: 14' 47"), TV Kraków 1998. 11. "Pustelnia", (reportaż, TC: 13'), TV Kraków, 2000. 12."Ojczyzna, wolność i do dalej?", (felietony, TC:42'), TV Kraków, 1997. 13."Światło w tunelu", (rozmowa w studiu, TC: 26:34), TV Kraków, 1998. 14. "Linia życia", (reportaż: 20' 30"), TV Kraków, 1998. 15."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Jerzy Stuhr, (reportaż, TC: 15:05), TV Kraków, 1998. 16."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Adam Bujak, (reportaż, TC: 15'), TV Kraków, 1998. 17."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Jerzy Bińczycki, (reportaż, TC: 14' 57"), TV Kraków, 1998. 18."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Marcin Daniec, (reportaż, TC: 14' 57"), TV Kraków, 1998. 19."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Anna Dymna, (reportaż, TC: 15'), TV Kraków, 1998. 20. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Krzysztof Trebunia-Tutka, Bożena Adamek,(reportaż, TC: 12:36), TV Kraków, 1998. 21. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Beata i Joachim Mencel, (reportaż, TC: 14' 56"), TV Kraków, 1998. 22. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Andrzej Sikorowski, (reportaż, TC: 15' 38"), TV Kraków, 1998. 23. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Jerzy Harasymowicz, (reportaż, TC: 13:58), TV Kraków, 1998. 24. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Maria Szczawińska, (reportaż, TC: 15'), TV Kraków, 1998. 25."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Naturalne metody planowania rodziny - teoria i praktyka, (reportaż, TC: 13'41"), TV Kraków, 1998. 26."Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Edward Żentara, (reportaż, TC: 15'), TV Kraków, 1998. 27. "Słodki ciężar. Szkoła rodzenia"; Jacek Wójcicki, (reportaż, TC: 13' 44"), TV Kraków, 1998. 28. "Dwie Kalwarie", (reportaż, TC: 23:37), TV Kraków, 200. 29. "Linia życia", (reportaż, TC: 30'), TV Kraków, 1998. 30. "Od chorału do rocka", (reportaż: 21' 37"), TV Kraków, 1997. 31. "Portrety: Jankowscy", (reportaż, TC: 28' 02"), TV Kraków, 1998. 32. "Tu i tam", (reportaż, TC: 12" 13"), TV Kraków, 1998. 33. "Gwiazdy o dzieciach", Anna Dymna, Maja Komorowska, Marcin Daniec, Andrzej Sikorowski, Edward Żentara, Krzysztof Trebunia-Tutka, (reportaż, TC: 17:43), TV Kraków, 1998. 34. "Wędrówki po Ziemi Świętej", (reportaż, TC: 14' 30"), TV Kraków, 1999. 35. "Wędrująca Madonna", (reportaż, TC: 9' 45"), TV Kraków, 1999. 36. "Jerozolima 2000", (reportaż, TC: 20' 34"), TV Kraków, 1999. 37. "Początek nadziei", (etiuda Wielkanocna, TC: 9:23), TV Kraków, 1998. 38. "Krypta u Pijarów", (reportaż, TC: 17:53), TV Kraków, 1998. 39. "Zaginiony Romanowski", (reportaż, TC: 22'), TV Kraków, 1997. 40. "Portrety: Antoni Dziatkowiak, (reportaż, TC: 24:05), TV Kraków, 1999. 41. "Wędrówka po Ziemi Świętej", (reportaż, TC: 15:16), TV Kraków 1999. 42. "Ziarno", (felietony z Ziemi Świętej, TC: 16:56), TVP 1, 1999. - Rok 2000 - Gra na rogu - Różne jubileusze - Świątynia Jerozolimska - Ziemia Święta (pojazd kosmiczny) - Ziemia Święta (wehikuł czasu) - Narodziny Pana Jezusa - Rodzina Pana Jezusa - Wyprawa 12-letniego Jezusa do Jerozolimy - Urodziny Pana Jezusa - Grota narodzenia (szopki) - Dobry Pasterz - Siewca - Piąta Ewangelia - Faryzeusze - Celnicy - Pustynia - Modlitwa w górach - Moda habitowa. 44."Portrety: Krzysztof Trebunia-Tutka", (reportaż, TC: 28: 37), TV Kraków 1998. 45. "Jerozolima 2000. Wielki Tydzień w Ziemi Świętej" (w cyklu: "Z plecakiem i walizką"), TV Kraków, 1999. 46. "Osiem sposobów na szczęście", (reportaż, TC: 29:50) zdjcęcia z Turynu, Pollone, Alp, Travers,Rzymu, Oropy we Włoszech i z Lublina, TVP 2. 1999. 47."Spotkanie ze śmiercią. Niedziela Palmowa", Jerozolima, (film dokumentalny, TC:21:57), TVP 2, 2000. 48."Czas zdrady i miłości. Wielki Czwartek", Jerozolima, (film dokumentalny, TC:21:57), TVP 2, 2000. 49."Początek nadziei. Wielki Piątek", Jerozolima, (film dokumentalny, TC:21:57), TVP 2, 2000. 50."Światło w tunelu. Wielka Sobota", Jerozolima, (film dokumentalny, TC:21:57), TVP 2, 2000. 51."Zwycięzca. Niedziela Zmartwychwstania", Jerozolima, (film dokumentalny, TC:21:57), TVP 2, 2000. 52."Paleta, techno i złóbcoki", (reportaż, TC: 13'), TV Kraków 2000. 53."Wesele bez kaca", (reportaż, TC: 16'), TV Kraków, 2000. 54."Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach", ( reportaż, TC: 10: 24), TV Kraków, 2000. 55."Komisariat Ziemi Świętej", (reportaż, TC: 10:02), TV Kraków, 2000. 56."Tajemnica Zmartwychwstania", (reportaż, TC: 14:58), TV Kraków, 2001. 57."Szkoła Polskości Legionisty Szeląga", (reportaż, TC: 15:50), TV Kraków, 2001. 58."W kr©gu błogosławionej Faustyny", (reportaż, TC: 10:37), TV Kraków, 2000. 59."Bez kaca". Juwenalia, (reportaż, TC: 14'), TV Kraków, 2001. 60."Portrety: Józef Krzeptowski", (reportaż, TC: 25:35), TV Kraków, 2001. (...)
 • 1997 - 1998 – Szkolenia dla pracowników TV Kraków przygotowujące do egzaminów na kartę mikrofonową (prof. J. Grotowski z Radia Kraków).
 • 1997 - 1998 – Udział w szkoleniach dla pracowników TV Kraków z realizacji telewizyjnej oraz cykl indywidualnych konsultacji z zakresu dykcji i interpretacji tekstów przewidziany dla prezenterów telewizyjnych (Akademia Telewizyjna w Warszawie).
 • 1996 - 2001 – Kolaudacje i pisanie scenariuszy reportaży telewizyjnych pod kierunkiem reż. Ireny Wolen i red. K. Kotuli (TV Kraków).
 • 1995 - 2001 – Autorka lub współautorka ponad 100 materiałów filmowych (filmy dokumentalne, reportaże, felietony, programy realizowane w studiu i "na żywo" wozem transmisyjnym) zrealizowanych w kraju i za granicą emitowanych na antenie: TVP 1, TVP 2, TV Polonia, TV Kraków, Sieci Programów Regionalnych, TV Niepokalanów i włoskiej telewizji. Przyjęta do Stowarzyszenia Filmowców Polskich (Sekcja Filmu Telewizyjnego) - 2001.
 • 1995 - 2007 – Podyplomowe Studia Dziennikarskie przy UJ.
 • 1990 - 1995 – Studia magisterskie z teologii (KUL) - specjalizacja: teologia laikatu, media. Z przygotowaniem pedagogicznym.

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Teologia mediów w praktyce redakcyjnej, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2014.
 • Tolkien Polakom. Staruszek Stalin, Kraków: Salwator 2014.
 • Krótki film o pozorach wolności, Kraków: Wyd.Naukowe Papieskiej Akademii Teolog. 2007. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Być solą i światłem. Mówić o Bogu w TV Kraków" [w:] o. Z. Kijas [red.], "Mówić o Bogu w...", Kraków: Wyd. Bratni Zew 1997, s. 149-152.
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Komu wierzyć? [podczas konferencji:] XI Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów, 24 maja 2017, .
 • "Odwaga i stanowczość". Pierwsze Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. [podczas konferencji:] Colloquium z teologii mediów., 28 maja 2016, .
 • "Nikt nie rodzi się świnią". Etyka mediów - granice dialogu. [podczas konferencji:] Etyka w mediach, 18 maja 2016, .
 • "Dobro w mediach – dobro mediów": konfrontacja teorii z praktyką (jako jeden z zaproszonych gości panelu) [podczas konferencji:] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, 13 maja 2010, .
 • Wartość pracy w życiu ludzkim na podstawie pism filozofów, publicystów i pisarzy. [podczas konferencji:] Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego w Łomży (1989)., 0  0000, .
 • Edyta Stein. [podczas konferencji:] Konkurs na esej. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 0  0000, .