ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  piątek 15.00 - 16.00, Instytut Liturgiczny ( biblioteka IL ),
  ul. Sławkowska 24

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele [red.], Kraków: Homo Dei 2013. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Janusz Mieczkowski, Powrót do źródeł, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną [red.], Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Liturgijna problematyka w miżkonfesijnij polemici pislja Berestejskoj unii (1596 - 1720), Lwów: Wydawnnyctwo "Svichado" 2005. [szukaj w bibliotece]
 • Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po Unii Brzeskiej (1596 - 1720), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Znaczenie Synodu Zamojskiego (501-10-010158)
 • Wzajemne oddziaływanie liturgii i obrządków łacińskiego i bizantyjsko-słowiańskiego w Rzeczypospolitej (501-10-010112)
 • Wzajemne oddziaływanie liturgii i obrządków łacińskiego i bizantyjsko-słowiańskiego w Rzeczypospolitej (501-10-010112)
 • Rola kaznodziejstwa w kulturze polskiej (501-10-010130)
 • Reforma liturgiczna jako owoc powrotu do źródeł liturgii ()
 • Problem zachowania autentycznej tradycji wschodniej w Cerkwii greckokatolickiej w XVI w. (212304)
 • Porównawcza historia liturgii w oparciu o źródła obrządku łacińskiego i bizantyjskiego (grekokatolików) (501-10-010079)
 • Liturgia w Cerkwii Greckokatolickiej w XVII i XVIII w. (212303)
 • Konferencja naukowa - Źródła Liturgiczne - metodologii i teologia i metodologia. (110003)
 • Komunikacja niewerbalna w kulturze polskiej (501-10-010129)
 • Historia liturgii Kościoła Greckokatolickiego ()
 • Eucharystia (112301)
 • Ekumeniczny wymiar liturgii (11230003)
 • Badanie historii liturgii w środowisku krakowskim - 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie (501-10-010172)
 • Ad fontem liturgicos IV. (Sympozjum międzynarodowe 23-25.10.2013) (501-10-01-010024)

Wygłoszone Referaty:

 • La sorte del calendario liturgico dopo l'Unione di Brest (1596) [podczas konferencji:] Il tempo e il calendario liturgico. Ad fontes liturgicos VII, 25 pazdziernika 2016, .
 • Latinisation ou inculturation de la liturgie byzantine apres l'Uninon de Brest [podczas konferencji:] Traditions recomposees: Liturgie et doctrine en harmonie ou en tension, 29 czerwca 2016, .