ks. dr hab. Tadeusz Pabjan


 • Dyżur dydaktyczny:
  B32 (Tarnów): środa 12.45-13.45

Curriculum Vitae:

 • 2012 – Habilitacja na podstawie książki "Eksperymentalna metafizyka. Johna S. Bella filozofia mechaniki kwantowej" na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie
 • 2012 – Kierownik Katedry Filozofii, Wydział Teologiczny, Tarnów
 • 2009 – Adiunkt - Katedra Filozofii, Wydział Teologiczny, Tarnów
 • 2008 – Członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
 • 2007 - 2012 – Sekretarz redakcji czasopisma Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
 • 2007 – Doktorat na podstawie pracy "Kauzalna teoria czasu Henryka Mehlberga" na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie
 • 2005 - 2007 – Studia doktoranckie: Filozofia Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie
 • 2001 - 2005 – Studia magisterskie: Filozofia Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • O tym co istnieje i co nie istnieje [w:] S. Sojka, S. Ewertowski [red.], In Nomine Domini, Elbląg - Olszytn: Wydział Teologiczny UWM w Olsztynie 2015, s. 491-501.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Historia pewnej polemiki [w:] M. Heller, J. Życiński [red.], Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 421-436.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Różne oblicza redukcjonizmu [w:] M. Heller, J. Życiński [red.], Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 437-451.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Złożoność i samoorganizacja [w:] M. Heller, J. Życiński [red.], Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 452-467.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problematyka czasu w teologii stworzenia [w:] A. Paciorek, G.M. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda, A. Tronina [red.], Bóg Stwórca, Tarnów: Biblos 2014, s. 305-319.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Relacyjna koncepcja czasu i przestrzeni w naukach fizykalnych a konsekwencje filozoficzne [w:] S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda [red.], Filozofia przyrody, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 187-208.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia naturalna Sir Edmunda Tylora Whittakera [w:] B. Brożek, J. Mączka [red.], Czy nauka zastąpi religię?, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 135-162.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wszechświat jako ślad Boga [w:] B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel, M.L. Hohol [red.], Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 239-253.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Is Experimental Metaphysics Possible? [w:] B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel [red.], Philosophy in Science. Methods and Applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 121-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W jaki sposób istnieją rzeczy? [w:] W. Kowalski, S. Wszołek [red.], Ponad demarkacją, Tarnów: Biblos 2008, s. 115-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zagadnienie strzałki czasu w filozofii Henryka Mehlberga [w:] M. Heller i inni [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Tarnów - Kraków: Biblos - OBI 2007, s. 549-574.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Uwagi o naturze czasu [w:] S. Wszołek, R. Janusz [red.], Wyzwania racjonalności, Kraków: WAM - OBI 2006, s. 132-149.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Pomiędzy nauką, filozofią i teologią - problematyka interdyscyplinarna (501-10-050033)
 • Kategoria racjonalności w filozofii i w naukach ścisłych (19010001)
 • Kategoria racjonalności w filozofii i w naukach ścisłych (501-10-050002)
 • Filozoficzne problemy we współczesnych teoriach naukowych (501-10-050019)
 • Filozofia, teologia i nauki przyrodnicze wobec problemu zła (501-10-050037)

Wygłoszone Referaty:

 • Teologia stworzenia a teoria ewolucji [podczas konferencji:] Filozoficzno-fizyczna konferencja różnotematyczna "Copernicus Center @ SMCEBI", 17 listopada 2016, .
 • Wielki Wybuch a stworzenie świata [podczas konferencji:] III konferencja "Astronomia - nauka i wiara", 9 maja 2016, .
 • Ogólna Teoria Względności a problem brakującej masy [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna "Sto lat Ogólnej Teorii Względności", 26 maja 2015, .
 • Panel dyskusyjny: Postulaty nauk przyrodniczych pod adresem teologii stworzenia [podczas konferencji:] „Genesis z Ducha". Tajemnica stworzenia w świetle współczesnych pytań i odpowiedzi, 27 lutego 2013, .
 • Początek świata – Biblia a nauka [podczas konferencji:] Wiara szukająca zrozumienia - XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 23 pazdziernika 2012, .
 • Wielki Wybuch a stworzenie świata [podczas konferencji:] Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie, 28 wrzesnia 2012, .
 • Kosmologiczne poglądy Alberta Einsteina [podczas konferencji:] Ksiądz profesor Józef Turek – uczony, pedagog, duszpasterz, 4 czerwca 2012, .
 • Józefa Życińskiego hipoteza ontologicznej racjonalności świata [podczas konferencji:] Bóg - człowiek – wszechświat. Filozoficzna droga abpa Józefa Życińskiego, 4 listopada 2011, .
 • Największy z możliwych śladów Boga [podczas konferencji:] Filozofia Nauki, 22 pazdziernika 2011, .
 • Pole racjonalności jako ontyczny fundament rzeczywistości [podczas konferencji:] Dzieło niedokończone... Wokół myśli abpa Józefa Życińskiego, 21 pazdziernika 2011, .
 • Czy kwantowa nielokalność zagraża Szczególnej Teorii Względności? [podczas konferencji:] Filozofia i Wszechświat, 2 kwietnia 2011, .
 • Fizyko-teologia [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 19 stycznia 2011, .
 • Nauka a początki nowożytnego materializmu [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 12 stycznia 2011, .
 • Dyskusja panelowa: Teologia w kontekście nauk? [podczas konferencji:] Racjonalność Boga?, 11 grudnia 2010, .
 • Próba teologicznej interpretacji teorii wielu światów [podczas konferencji:] Racjonalność Boga?, 11 grudnia 2010, .
 • Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I WIELKIE PYTANIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 3 marca 2010, .
 • Teologia naturalna Sir Edmunda Tylora Whittakera [podczas konferencji:] Posiedzenie komisji Fides et Ratio, 28 lutego 2008, .
 • W jaki sposób istnieją rzeczy? [podczas konferencji:] Czy nauce potrzebna jest metafizyka?, 4 grudnia 2007, .