ks. dr hab. Tadeusz Pabjan


 • Dyżur dydaktyczny:
  B32 (Tarnów): środa 12.45-13.45

Curriculum Vitae:

 • 2012 – Habilitacja na podstawie książki "Eksperymentalna metafizyka. Johna S. Bella filozofia mechaniki kwantowej" na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie
 • 2012 – Kierownik Katedry Filozofii, Wydział Teologiczny, Tarnów
 • 2009 – Adiunkt - Katedra Filozofii, Wydział Teologiczny, Tarnów
 • 2008 – Członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
 • 2007 - 2012 – Sekretarz redakcji czasopisma Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
 • 2007 – Doktorat na podstawie pracy "Kauzalna teoria czasu Henryka Mehlberga" na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie
 • 2005 - 2007 – Studia doktoranckie: Filozofia Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie
 • 2001 - 2005 – Studia magisterskie: Filozofia Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • O tym co istnieje i co nie istnieje [w:] S. Sojka, S. Ewertowski [red.], In Nomine Domini, Elbląg - Olszytn: Wydział Teologiczny UWM w Olsztynie 2015, s. 491-501.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Historia pewnej polemiki [w:] M. Heller, J. Życiński [red.], Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 421-436.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Różne oblicza redukcjonizmu [w:] M. Heller, J. Życiński [red.], Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 437-451.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Złożoność i samoorganizacja [w:] M. Heller, J. Życiński [red.], Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 452-467.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problematyka czasu w teologii stworzenia [w:] A. Paciorek, G.M. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda, A. Tronina [red.], Bóg Stwórca, Tarnów: Biblos 2014, s. 305-319.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Relacyjna koncepcja czasu i przestrzeni w naukach fizykalnych a konsekwencje filozoficzne [w:] S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda [red.], Filozofia przyrody, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 187-208.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologia naturalna Sir Edmunda Tylora Whittakera [w:] B. Brożek, J. Mączka [red.], Czy nauka zastąpi religię?, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 135-162.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wszechświat jako ślad Boga [w:] B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel, M.L. Hohol [red.], Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 239-253.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Is Experimental Metaphysics Possible? [w:] B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel [red.], Philosophy in Science. Methods and Applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 121-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W jaki sposób istnieją rzeczy? [w:] W. Kowalski, S. Wszołek [red.], Ponad demarkacją, Tarnów: Biblos 2008, s. 115-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zagadnienie strzałki czasu w filozofii Henryka Mehlberga [w:] M. Heller i inni [red.], Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, Tarnów - Kraków: Biblos - OBI 2007, s. 549-574.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Uwagi o naturze czasu [w:] S. Wszołek, R. Janusz [red.], Wyzwania racjonalności, Kraków: WAM - OBI 2006, s. 132-149.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • O naukowych i filozoficznych implikacjach problemu brakującej masy [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 54 2014, s. 5-37. [szukaj w bibliotece]
 • O kłopotliwym problemie brakującej masy [w:] Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 1/20 2014, s. 46-64. [szukaj w bibliotece]
 • Postulaty nauk przyrodniczych pod adresem teologii stworzenia [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 32/1 2013, s. 132-135. [szukaj w bibliotece]
 • Jedyna tajemnica mechaniki kwantowej [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 52 2013, s. 35-52. [szukaj w bibliotece]
 • Some remarks on the theological interpretation of the theory of evolution [w:] The Person and the Challenges, 3/1 2013, s. 199-211. [szukaj w bibliotece]
 • Filozoficzne idee w fizyce i kosmologii Alberta Einsteina [w:] Filozofia Nauki, 2(82) 2013, s. 131-143. [szukaj w bibliotece]
 • Józefa Życińskiego koncepcja ewolucyjnego emergentyzmu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 31/2 2012, s. 11-26. [szukaj w bibliotece]
 • Krótka historia Principiów Newtona [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 50 2012, s. 102-117. [szukaj w bibliotece]
 • Druga rewolucja kwantowa: dziedzictwo Johna S. Bella [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 49 2011, s. 123-137. [szukaj w bibliotece]
 • Zasada komplementarności a filozofia [w:] Postępy Fizyki, 62/1 2011, s. 14-22. [szukaj w bibliotece]
 • Józefa Życińskiego koncepcja pola racjonalności [w:] Filozofia Nauki, 74/2 2011, s. 7-18. [szukaj w bibliotece]
 • Paradoks grawitacyjny [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 48 2011, s. 111-126. [szukaj w bibliotece]
 • Kilka uwag o zasadzie komplementarności [w:] Logos i Ethos, 31/2 2011, s. 169-182. [szukaj w bibliotece]
 • George’a FitzGeralda hipoteza "kontrakcji [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 55 2010, s. 169-185. [szukaj w bibliotece]
 • Krótka (pre)historia argumentu EPR [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 47 2010, s. 54-69. [szukaj w bibliotece]
 • Problem upływającego czasu [w:] Postępy fizyki, 61 2010, s. 77-79. [szukaj w bibliotece]
 • Davida Bohma teoria zmiennych ukrytych [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 44 2009, s. 25-39. [szukaj w bibliotece]
 • Komplementarna metafizyka umysłu i materii według Johna C. Polkinghorne’a [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 28 2009, s. 93-104. [szukaj w bibliotece]
 • Upiorne oddziaływanie na odległość [w:] Postępy fizyki, 60 2009, s. 166-169. [szukaj w bibliotece]
 • Czy nauka dowodzi istnienia Boga? Naukowa apologetyka Piusa XII [w:] Studia Philosophiae Christianae, 45 2009, s. 277-294.
 • Zasada względności ruchu w nauce przedkopernikańskiej [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 53/1 2008, s. 105-121. [szukaj w bibliotece]
 • Czy upływ czasu jest złudzeniem? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 27/2 2008, s. 139-152. [szukaj w bibliotece]
 • Teoria wielu światów – nauka czy filozofia? [w:] Filozofia Nauki, 63/64 2008, s. 141-154. [szukaj w bibliotece]
 • Krótka historia nielokalności [w:] Filozofia Nauki, 4/60 2007, s. 79-96. [szukaj w bibliotece]
 • Problem autorstwa paradoksu nocnego nieba [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 41 2007, s. 16-27. [szukaj w bibliotece]
 • Kauzalna teoria czasu George’a Lechalasa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 25/1 2006, s. 117-128. [szukaj w bibliotece]
 • Mikołaj Kopernik a zasada względności ruchu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 25/2 2006, s. 15-28. [szukaj w bibliotece]
 • Ontologiczny status czasu w filozofii Henryka Mehlberga [w:] Roczniki Filozoficzne, 54/1 2006, s. 125-138. [szukaj w bibliotece]
 • Beauty as a Value in a Scientific Theory [w:] Logos i Ethos, 20/1 2006, s. 55-66. [szukaj w bibliotece]
 • Czas poza-fizyczny w filozofii Henryka Mehlberga [w:] Filozofia Nauki, 51/3 2005, s. 71-84. [szukaj w bibliotece]
 • O konwencjonalnym charakterze pojęcia jednoczesności w Szczególnej Teorii Względności [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 37 2005, s. 53-72. [szukaj w bibliotece]
 • Biblijna koncepcja wszechświata [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 24/1 2005, s. 99-109. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Pomiędzy nauką, filozofią i teologią - problematyka interdyscyplinarna (501-10-050033)
 • Kategoria racjonalności w filozofii i w naukach ścisłych (19010001)
 • Kategoria racjonalności w filozofii i w naukach ścisłych (501-10-050002)
 • Filozoficzne problemy we współczesnych teoriach naukowych (501-10-050019)
 • Filozofia, teologia i nauki przyrodnicze wobec problemu zła (501-10-050037)

Wygłoszone Referaty:

 • Teologia stworzenia a teoria ewolucji [podczas konferencji:] Filozoficzno-fizyczna konferencja różnotematyczna "Copernicus Center @ SMCEBI", 17 listopada 2016, .
 • Wielki Wybuch a stworzenie świata [podczas konferencji:] III konferencja "Astronomia - nauka i wiara", 9 maja 2016, .
 • Ogólna Teoria Względności a problem brakującej masy [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna "Sto lat Ogólnej Teorii Względności", 26 maja 2015, .
 • Panel dyskusyjny: Postulaty nauk przyrodniczych pod adresem teologii stworzenia [podczas konferencji:] „Genesis z Ducha". Tajemnica stworzenia w świetle współczesnych pytań i odpowiedzi, 27 lutego 2013, .
 • Początek świata – Biblia a nauka [podczas konferencji:] Wiara szukająca zrozumienia - XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 23 pazdziernika 2012, .
 • Wielki Wybuch a stworzenie świata [podczas konferencji:] Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie, 28 wrzesnia 2012, .
 • Kosmologiczne poglądy Alberta Einsteina [podczas konferencji:] Ksiądz profesor Józef Turek – uczony, pedagog, duszpasterz, 4 czerwca 2012, .
 • Józefa Życińskiego hipoteza ontologicznej racjonalności świata [podczas konferencji:] Bóg - człowiek – wszechświat. Filozoficzna droga abpa Józefa Życińskiego, 4 listopada 2011, .
 • Największy z możliwych śladów Boga [podczas konferencji:] Filozofia Nauki, 22 pazdziernika 2011, .
 • Pole racjonalności jako ontyczny fundament rzeczywistości [podczas konferencji:] Dzieło niedokończone... Wokół myśli abpa Józefa Życińskiego, 21 pazdziernika 2011, .
 • Czy kwantowa nielokalność zagraża Szczególnej Teorii Względności? [podczas konferencji:] Filozofia i Wszechświat, 2 kwietnia 2011, .
 • Fizyko-teologia [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 19 stycznia 2011, .
 • Nauka a początki nowożytnego materializmu [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 12 stycznia 2011, .
 • Dyskusja panelowa: Teologia w kontekście nauk? [podczas konferencji:] Racjonalność Boga?, 11 grudnia 2010, .
 • Próba teologicznej interpretacji teorii wielu światów [podczas konferencji:] Racjonalność Boga?, 11 grudnia 2010, .
 • Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni [podczas konferencji:] Cykl wykładów NAUKA I WIELKIE PYTANIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 3 marca 2010, .
 • Teologia naturalna Sir Edmunda Tylora Whittakera [podczas konferencji:] Posiedzenie komisji Fides et Ratio, 28 lutego 2008, .
 • W jaki sposób istnieją rzeczy? [podczas konferencji:] Czy nauce potrzebna jest metafizyka?, 4 grudnia 2007, .