o. dr hab. Stanisław Bafia CSsR


 • Dyżur dydaktyczny:
  Wtorek: 10.30 - 11.30, pokój profesorski

Curriculum Vitae:

 • 1976 – 16 VI 1979: magisterium z filozofii. Praca magisterska - Współczesne interpretacje metafizyki średniowiecznej - napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Kurdziałka. Seminarium: historia filozofii średniowiecznej.
 • 1976 - 1979 – X'1976 - 16 VI 1979: studia filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, sekcja teoretyczna.
 • 1972 - 1976 – VIII'1972 - VIII'1976: katecheta dzieci i młodzieży przy kościele pw. MBNPomocy w Krakowie-Podgórzu (ul. Zamoyskiego 56)
 • 1970 - 1972 – VIII'1970 do VI'1972: socjusz magistra nowicjatu w Braniewie (do VIII'1971) i Łomnicy-Zdroju (do VI'1972)
 • 1970 – 21 czerwca 1970 r. święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza, ordynariusza tarnowskiego.

Publikacje:

Artykuły Książkowe:
 • Michał Falkener z Wrocławia o ciele ludzkim [w:] Marian Machinek [red.], Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Olsztyn: HOSIANUM 2009, s. 41-54. [szukaj w bibliotece]
 • Wiklef Jan [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2008, s. 757-759. [szukaj w bibliotece]
 • Tomasz z Erfurtu [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2008, s. 498-499.
 • Wiliam de la Mare [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: TN KUL 2008, s. 776-777. [szukaj w bibliotece]
 • Wilhelm z Conches [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2008, s. 768-769. [szukaj w bibliotece]
 • Zwingli Huldrych [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2008, s. 965-967. [szukaj w bibliotece]
 • Tomasz z Sutton [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2008, s. 499-500.
 • Wolter [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2008, s. 837-839. [szukaj w bibliotece]
 • Pereira Benito [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2007, s. 112-113. [szukaj w bibliotece]
 • Piotr z Rivo [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2007, s. 230-231.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Porządek [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2007, s. 379-382.
 • Uniwersytet [w:] Cyprian Rogowski [red.], Leksykon Pedagogiki Religii, Pieniężno: VERBINUM 2007, s. 819-827.
 • Piotr z Irlandii [w:] Andrzej maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2007, s. 223-223.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kultura [w:] Cyprian Rogowski [red.], Leksykon Pedagogiki Religii, Pieniężno: VERBINUM 2007, s. 366-369.
 • Jan z Głogowa o filozofii, jej genezie, przedmiocie i celu [w:] M. Pawliszyn/M. Urban [red.], W trosce o dobrą filozofię, Kraków: Homo Dei 2007, s. 25-44.
 • Europa - kontynent na drodze do sprzeczności. Uwagi o podstawowych ideach inspirujących kształtowanie się mentalności i postaw europejskich [w:] E. Wiszowaty [red.], Państwa - kościoły - policje, Szczytno: Wyd. WSP 2007, s. 13-20.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dziedzictwo XX wieku [w:] Stanisław Bafia [red.], W trosce o godność człowieka, Olsztyn: Hosianum 2007, s. 5-10.
 • Imaginatio bei den Hauptvertreter der Schule von Chartres im XII Jahrhundert [w:] M. C. Pacheco/J. F. Meirinhos [red.], Intellect et imagination dans la Philosophie Medievale. Actes du XIie Congres de Philosophie Medievale de la Societe Internationale pour l'Etude de la Phi,losophie Medievale, Turnhout: Brepols 2006, s. 993-1007.
 • Kościół Katolicki w czasach św. Franciszka i pierwszych pokoleń franciszkanów [w:] E. Dymowski OFM [red.], Zakon Brani Mniejszych wobec wyzwań współczresnej kultury. Materiały obchodów jubileuszowych 10-lecia Wyższego Seminariu7m Duchownego pod wezwaniem św. Bonawentury w Krakowie-Bronowicach Wielkich, Kraków: WSD 2005, s. 99-112.
 • Mateusz z Aquasparta [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2005, s. 917-919.
 • Państwo - polityk - obywatel. Z platońskiej i arystotelesowskiej filozofii państwa i prawa [w:] M. Wojciechowski [red.], Państwo i jego problemy, Olsztyn: Hosianum 2005, s. 17-28.
 • Jan z Malines [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2004, s. 229-230.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jan z Basolis [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2004, s. 210-211.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jansen Bernhard [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2004, s. 251-251.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kircher Athanasius [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2004, s. 610-611.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kalwin Jan [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2004, s. 447-450.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Hinrich Knittermeyer [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2004, s. 671-673.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Hugo Ripelin [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2003, s. 619-620.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Średniowieczna metafizyka światła [w:] K. Gródek/Z. Ogrodnik [red.], Studia Whiteheadiana, Kraków: WN PAT 2003, s. 105-128.
 • Gilbert de la Porree [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2002, s. 781-783.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Imaginatio w pismach głównych przedstawicieli szkoły w Chartres w XII wieku [w:] Marian Morawa [red.], Świadek Chrystusowych cierpień. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi, Kraków: WN PAT 2002, s. 177-191.
 • Prądy ku.lturalne i filozoficzne [w:] Maria Skoczek [red.], Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, Bochnia/Kraków: Prowincjalna Oficyna Wydawnicza 2002, s. 35-60.
 • Prądy kulturalne i filozoficzne [w:] Maria Skoczek [red.], Historia literatury polskiej w dziesiciu tomach, Bochnia/Kraków: Prowincjalna Oficyna Wydawnicza 2002, s. 27-66.
 • Antropologiczno-teoriopoznawcze problemy w "Quaestiones disputatae De Veritate" św. Tomasza z Akwinu. Dyskusja z augustynizmem [w:] Andrzsej Maryniarczyk [red.], Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa cz okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława Krąpca, Lublin: WN KUL 2001, s. 247-268.
 • Bajus Michał [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2000, s. 466-468.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bacon Roger [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2000, s. 456-461.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Beda Czcigodny [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2000, s. 517-529.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Babenstuber Michael [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2000, s. 450-451.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Berengar z Poitiers [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2000, s. 531-531.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Stanisław ze Skalbmierza [w:] Stanisław Piech [red.], Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, Kkraków: WN PAT 2000, s. 83-88.
 • Maciej z Sąspowa [w:] Stanisław Piech [red.], Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków: WN PAT 2000, s. 187-193.
 • Atanazy z Aleksandrii [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2000, s. 369-371.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Antiochos z Eskalonu [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: WN KUL 2000, s. 240-241.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Antystenes z Aten [w:] Andrzej Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopefdia Filozofii, Lublin: WN KUL 2000, s. 279-279.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Antropologia w Cur Deus homo św. Anzelma zCanterbyru [w:] R. Mazjeran/E. I. Zieliński [red.], Saint Anselm. Bishop and Thinker, Lublin: RW KUL 1999, s. 267-279.
 • Filozof czasów przełomowych [w:] Jan Swiatek [red.], Ksiądz prof. dr Konstanty Michalski. życie i dzieło, Katowice: Wyd. Muzeum Wojciecha Korfantego 1996, s. 50-56.
Artykuły w Czasopismach:
 • Jan z Głogowa o wieczności świata [w:] Forum Teologiczne, IX 2008, s. 159-176.
 • Kościół potrzebuje filozofii bytu. Z o. drem hab. Stanisławem Bafią rozmawia o. dr Mirosław Pawliszyn [współatorstwo][w:] Homo Dei, 2 2006, s. 134-154.
 • Kościół potrzebuje powrotu do filozofii bytu. Z o. d54m hab. Stanisławem Bafia CSsR rozmawia Mirosław Pawliszyn CSsR [współatorstwo][w:] Homo Dei, 2(279) LXXVI(2006) 2006, s. 90-103. [szukaj w bibliotece]
 • Św. Augustyn i Boecjusz świadkami upadku kultury antycznej [w:] Alma Mater, 87/88 2006, s. 91-92.
 • Jan z Głogowa, "Quaestiones in octo libros Phisicorum Aristotelis (Quaestio 35) [w:] Forum Teologiczne, VI 2005, s. 169-179.
 • Die Theologien in Chartres im XII. Jahrhundert [w:] Acta Mediaevalia, XVIII 2005, s. 89-103. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] Anzelm z Canterbury, "Dlaczego Bóg człowiekiem" (Cur Deus homo; I, 1-9) [w:] Forum Teologiczne, V 2004, s. 151-165.
 • Teologie w szkole w Chartres w XII wieku. [w:] Studia Redemptorystowskie, 2 2004, s. 103-115.
 • Wywiad z ks. prof bpem Stanisławem Wielgusem [współatorstwo][w:] Homo Dei, 4(269) 2003, s. 123-134.
 • [tłum.] H. Kohlenberger "Niewola babilońska" uniwersytetu [w:] Studia Philosophiae Christianae, 37/1 2001, s. 101-109.
 • Nauka o "universitas rerum" bernarda i Teodoryka z Chartres. Z dziejów sporu o naturę pojęć ogólnych [w:] Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, 1 2001, s. 76-87.
 • Papież Sykwester II: doktryna o wartosci natury na przełomie I i II tysiąclecia [w:] Studia Warmińskie, XXXVII 2000, s. 49-59.
 • Nauka o wieczności świata w "Glossae super Platonem" Bernarda z Chartres [w:] Studia Philosophiae Christianae, 36/2 2000, s. 25-40.
 • Czy koniec "aetatis Boethianae"? [w:] Edukacja Filozoficzna, 30 2000, s. 243-245.
 • Nauka Teodoryka z Chartres o jedności Boga i Trójcy Świętej w komentarzach do "Opuscula sacra" Boecjusza [w:] Acta Mediaevalia, XII 1999, s. 65-98.
 • [tłum.] G. Wieland Św. Albert Wielki i pytanie o szczęście człowieka [w:] Informator. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1999/2000 1999, s. 104-120.
 • [tłum.] H. Kohlenberger Zadanie teologii [w:] Studia Philosophiae Christianae, 2 1998, s. 113-121.
 • [Rec.] Między logiką a wiarą. Z J. M. Bocheńskim rozmawia J. Parys. Les Editions Noir sur Blan, Montricher (Suisse), 1988 [w:] Horyzonty Wiary, 16 1998, s. 80-86.
 • [tłum.] L'ultimo Synodo dei Vescovi e la teologia della vita consacrata Ostatni Synod Biskupów a teologia życia konsekrowanego [w:] Homo Dei, LXIV/1 1995, s. 3-16.
 • Kapłan - uczony - filozof [w:] Źródło, 31 1992, s. 3-4.
 • Teoria nauki w pismach Teopdpryka z Chartres i jego szkoły [w:] Analecta Cracoviensia, XXI-XXII 1989, s. 9-28.
 • [Rec.]G. Błoch, Jan Duns ze Szkocji. Doktor Subtelny. Doktor Maryjny. Rzym-oznań 1986, ss. 190. [w:] Ateneum Kapłańskie, 473 1988, s. 155-161.
 • Nauka o strukturze bytu materialnego, jego przyczynach i stworzeniu świata w pismach Teodorykja z Chartres, [w:] Studia Philosophiae Christianae, 2 1988, s. 7-41.

Projekty badawcze:

 • Przygotowanie do druku Komentarza Jana z Głogowa do Fizyki Arystotelesa (220501)
 • Problem Boga w filozofii antycznej i średniowiecznej (12050001)
 • Problem Boga w filozofii antycznej i średniowiecznej (120501)
 • Godność człowieka w poglądach Mahatmy Gandhiego (320511)