Grzegorz Ryś  Publikacje:

  Monografie:
  Artykuły Książkowe:

  Więcej Publikacji:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Recepcja idei Soboru Laterańskiego IV w Polsce średniowiecznej (1215-2015). (501-10-030021)
  • Dzieje Koscioła i kultury w okresie VI do XV w. (13020001)