Jakub Sadowski  Publikacje:

  Monografie:
  Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:

   Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

   Projekty badawcze:

   • Semiotyczna mapa kultury rosyjskiej: kluczowe koncepty i kategorie. Systemowe opracowanie wraz z przygotowaniem do druku monografii naukowej (503-030002)
   • Kultura Pieśni w Europie Środkowej i Wschodniej (501-10-030009)
   • brak tematu 4 (13190002)