Maciej Salamon


 • Dyżur dydaktyczny:
  Czwartek: 13.00-14.00, pracownia Europy Wschodniej

Publikacje:

Monografie:
 • 236. Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence [red.], Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i in. 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu [red.], Kraków, 2 wyd.: Historia Iagellonica 2010.
 • [współautorstwo z:] wraz A.Waśko, Kształtowanie średniowiecza, Kraków - Warszawa: Fogra -Świat Książki 2005. [szukaj w bibliotece]
 • Mennictwo bizantyńskie. Zarys Mennictwa Europejskiego, t.VI,, Kraków: PTAiN 1987.
 • Środowisko kultury łacińskiej w Konstantynopolu w IV wieku, Katowice: Uniwersytetu Śląskiego 1977.
 • Rozwój idei Rzymu – Konstantynopola od IV do 1.poł. VI w., Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1975.
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • 114. Oskar Halecki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1909-1918) [w:] M.Dąbrowska [red.], Oskar Halecki i jego wizja Europy, Warszawa-Łódź: IPN 2012, s. 16-37.
 • [szukaj w bibliotece]
 • 113. Byzantine Missionary Policy. Did it Exist ? [w:] M.Salamon, M.Wołoszyn, A.Musin i in [red.], Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2012, s. 43-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Novae in the Age of the Slav Invasions [w:] T.Derda, P.Dyczek, J.Kolendo [red.], Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 173-212.
 • Władysław Opolczyk a kraje kultury prawosławnej [w:] A.Barciak [red.], Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, Zabrze – Katowice: 2007, s. 221-231.
 • Mikołaj Lanckoroński in Konstantinopel und die Gottesmutter nominata Mellita [w:] L.M.Hoffmann, A.Monchizadeh [red.], Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur, Wiesbaden: Otto Harrasowitz 2005, s. 947-963.
 • Cyprian (Kyprianos, Kiprian) the Metropolitan of Kiev and Byzantine Policy in East Central Europe, [w:] G. Prinzing, M.Salamon, P.Stephenson [red.], Byzantium and East Central Europe, Kraków: Historia Iagellonica 2001, s. 221-236.
 • Numizmatyka [w:] E.Wipszycka [red.], Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa: PWN 1999, s. 490-584.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • 218. Two books on the Avar siege of Constantinople in 626 [w:] Byzantinoslavioca, 71 2013, s. 338-344. [szukaj w bibliotece]
 • Byzantine Coins from the 6th and 7th Century Found in Poland and their East-Central European Context [współatorstwo][w:] Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques, 43 2006, s. 235-244.
 • \"Amicus\" or \"hostis\", Boleslav the Valliant and Byzantium [w:] Byzantinoslavica, 54 1993, s. 114-120.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Kultura. Religia. Polityka. Społeczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej oraz bliskiego Wschodu w dobie przemian (501-10-030063)
 • Kościoły i przemiany etniczne w Europie Wschodniej (X-XX w.) (13190001)
 • Europa Wschodnia i Środkowa wobec zagrożenia chrześcijan wschodnich przez ekspansję osmańską ()