Barbara Sapała


  • p.o. Koordynatora procesu rekrutacji na studia:
    wtorek: 10.00-12.00
    środa: 10.00-12.00

    urlop: 8 - 23.08.2019 r.

Pełnione funkcje