ks. dr Wojciech Kowalski


 • Email: brak
 • Afiliacje:

  Curriculum Vitae:

  • 2006 – adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT
  • 2001 – asystent na Wydziale Filozoficznym PAT
  • 1998 – Wicerektor Wyższego Sosnowieckiego Seminarium Duchownego
  • 1997 – Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Filozofii w Lublinie

  Publikacje:

  Monografie:
  Artykuły w Czasopismach:
  • • Godność osoby ludzkiej i jej fundamenty w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II [w:] Logos i Ethos, 23/23 2007, s. 52-75.
  • • Substancjalizm czy antysubstancjalizm Whiteheada? [w:] „Studia Whiteheadiana”, t. 2 2006, s. 11-34.
  • • Zagadnienie rozumienia Arystotelesowskiej koncepcji substancji przez Whiteheada [w:] Roczniki Filozoficzne, LIII z. 2 2005, s. 105-124.
  • • Podstawy filozofii Boga Karola Wojtyły – Jana Pawła II [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, Tom VII 2005, s. 55-70.
  • • Analogia jako metoda metafizyki [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, XXII/2 2003, s. 33-50.
  • • Jak mówić o Bogu w XXI wieku? [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, Tom V 2001, s. 135-150.

  Więcej Publikacji:

  Projekty badawcze:

  • Poznawalność istnienia Boga i jego natury w metafizyce św. Tomasza z Akwinu i A. N. Whiteheada (220102)
  • Dowodzenie istnienia Boga przez Whiteheada i św. Tomasza (220106)